1. 1.
    aynak leylek gibidir, bu az bilinen bir gerçektir.

    aynak; aynak leylek özentisidir
    leylek; aynak leylek özentisidir
    1 ... ikinci nesil yazar