1. 1.
    hayatın garip bir sorunsalidir...
    1 ... erectof