1. 1.
    bayramın 1. günü ile cuma gününün aynı günde olması durumudur.
    -1 ... entente cordiale