1. 1.
    Olması gerekendir. Aykut hocha ya da bu yakışır.
    ... salvatoreadamo