1. .
    pazar akşamları radyo odtu de suregelen arekeolojiye verdiği önemle tanınsada felsefe ve tarih konularınada eğilen bir program.
    ... enthusiasm