1. 1.
    Cumhur ulemanın kabul ettiği, 1400 yıldır bozulmadan, tahrife uğrayıp orjinalinden uzaklaşmayan sahih hadislerdirler. Bu hadisler (bkz: kütüb i sitte)'de yani en muteber altı hadis kitabında geçen hadislerdir.
    -1 ... munzevi bir fikir iscisi
  2. 2.
    “De ki: Andolsun ki, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya toplansa, birbirine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler” (isra: 88)
    -1 ... deli anlamindaki de