1. .
  aydın kişiler sistemle ugrasan, onlarla mücadele eden kişilere denir, toplumlar aydınlarının kalitesi kadar ilerleme saglayabilirler. sol dünya sistemini liberalleştiren görüştür sebebi nedir? satatükoya karşı çıktıgı için aykırı yön oldugu için sol denilmemiş midir zaten.kilisenin baskıcı tutumuna, gelişmeye engel yapısını kırarak her türlü özgürlügün önünü açma girişimleri, baskıya karsı direnme girişimleri, sol kültürü hem derinleştirmiş hem de dirençli hale getirmiştir, sistemle anlaşmayan insanlardır, direniş kültürüdür sol, inanılmaz bir gerçeklik yasıyoruz şu zaman diliminde, türkiye de artık muhafazakarlar denilen hayatında islam ı düşünceyi benimsemiş insanlar tarafından benimsenmiş durumda, sag ve sol kesimler faşizm de birleşmiş durumda. baskı kültürünü hem sag gözkünler hem sol gözükenler ortak hareketle, sistemden dışlamaya çalıştıkları islami hassasiyetteki insanlar tarafından zorla liberalleştiriliyorlar, laiklik artık bir faşist kültür ögesi olarak kullanılan acı bir gerçeklige dönüşmüş durumdadır.faşizmin ismi laikçilik olarak adlandırılmış ve bugüne kadar kitleleri sol yada sag olarak kendilerine isim verilen kesimler tarafından tek tip bir laikçi ideoloji etrafında zorla toplanılmaya çalışılmıştır.

  bu anlamda türkiye ye baktıgımızda, dinsizlik, solcu olmak için yeterli görülmüştür. oysa onların bilmedigi bir gerçeklik varsa o da, islam ın batılı anlamda onların inandıgı sosyalist kültürü en mükemmel anlamda zaten içeriyor olmasıdır ve gerçek sol bir görüşte ki insanın islam a en azından düşman olması mümkün degildir. türkiye deki sol kültür genel de komünizm etkisinde dine bakış, sosyal hayatta da faşist, kendinden başkasına yasam hakkı tanımayan seçkinci bir bakış. ya bendensin ya da düşmanımsın, bu görüş sosyal demokrat bir sol olabilir mi? komünizm bana göre, fazişm in bir koludur, temel kabulleri yada davranıs şekilleri nerdeyse aynıdır, toplumlara hükmetmede bakış açılarında farklılık olabilir ancak. batının ve dünyanın geldigi, komünizm in bittigi, batılı deger dedigimiz degerlerin sosyal demokrat degerlerde neredeyse anlaştıgı şu günlerde karşı deger olarak faşizm in yeniden diriltilmekte olduygu gerçegini acı içinde görmekteyiz. batılı içerisindeki ırkçı ve faşist içgüdüye yenilmek üzere yeniden ve dünya yeniden bilinmezlikle karşı karşıya kalmak üzere, bu gizli gerçegi körükleyen siyonist gizli dünya ise kaçınılmaz olan acı sonuna dünyayıda ortak edecegi bir sürece girilmiş bulunmaktayız.
  1 ... beklediginiz lider geldi
 2. .
  aydın olmak siyasi olmak değil hayatın her yerinde halka hizmet verebilecek düşünce sistemine sahip olmak demektir.
  aydın olmak, gerektiğinde siyasilerin yapamadıklarına parmak basıp, halka yön gösterecek muhalefet olmadığında, muhalefetin kralını yapandır.
  aydın olmak, aykırı olmaktır. aydın olmak bazen deliyi oynamaktır.
  aydın olmak, halktan kopmayıp, sanatında halka da hizmet etmek demektir.
  aydın olmak batının teknolojisini, eğitimini, bilimini alıp sömürgeci yanını almamaktır.
  aydın olmak ileriye bakıp, erken görüş sistemine sahip olmaktır.
  aydın olmak, entel olmak, günlük hayattan soyutlanmak değildir!!!
  aydın olmak varolan düşünceleri yaymak yerine kendi düşünce sistemini oluşturup bunu insanlara anlatmaktır. yoksa her öğretmen bir aydın olurdu!
  aydın olmak, hayatı düşünüp anlamak, anlatmaktır.

  ... pnar
 3. .
  aydın olmak, hiç bir ideolojiye köpeklik etmemektir, gösterilen kemige razı olmamaktır, yani sistemle anlaşmamaktır.
  ... beklediginiz lider geldi