1. 1.
    türbedarın üvey kızı olması ihtimal dahilindedir.
    ... monk of monkmountain