1. 1.
    Aslında ikisi de solcudur. Ama tüpçü akpli gibi görünmeyi seçerek aydın nahumu medya sektöründe bitirmiştir.
    ... trinitrotoluen