1. 1.
    istanbul fethinden sonra Fatih kiliseyi camiye çevirip ibadete açmıştır ve dahi cami dışında amacının dışında kullananlar için beddua vasiyet etmiştir..
    2 ... kalahari 1