1. 1.
    ayakkabı bağlayanın kafasını patlatmasıyla sonuçlanabilecek gereksiz eğlenti.
    1 ... idealistkuzu