1. 1.
    Hemen her müminin yaptığı cennetlik hareket.
    2 ... templier