1. 1.
    Akla banker bilo filmini getirir

    *Sanki Münihe yaklaştik gibi bir his var içimde..
    ... blackmen