1. 1.
    Duyulduğunda insanı tebessüm ettiren söz öbeği.
    ... calcio