1. 1.
    avrupa birligine cinsel kimlik atfetmek.
    ... beklediginiz lider benim