1. .
    Avrupa Toplulukları, Yönetim Organlarını Birleştirme Antlaşması nın 1 Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1 Ocak 1986 dan itibaren tek bir bütçeye kavuşmuştur. Daha önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) için ayrı bütçe hazırlanmıştır.
    ... camp nou