1. 1.
    napolyon* savaşları ertesinde toplanan viyana kongresi'nden sonra yaşanılan ertesi 100 yıl içinde hiç bir avrupa devletinin birbiri ile savaşmaması üzerine bu döneme özdeştirilmiş kavramdır.
    ... chemsuk