1. 1.
  Avrupa Adalet Divanı European Court of Justice (AAD)
  Merkezi Lüxemburg' da olan Avrupa Adalet Divanı Avrupa birliği üyesi Ülkeleri arasında, AB hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen kurumdur. Adalet Divanı'nın görevi, Avrupa anlaşmalarının yasaya uygun biçimde yorumlanması ve uygulanmasını sağlamak. Üye devletlerin anlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerine karar vermek, ulusal mahkemelerin başvurusu üzerine topluluk hukukuna ilişkin çeşitli konuların yorumlanması ya da geçerliliği hakkında ön kararlar almak yetkileri arasında.
  Hukuki bir işlemin tartışmalı bir konu doğurması halinde ulusal mahkemelerden herhangi biri Avrupa Adalet Divanı'ndan ön karar isteyebilmekte. Ancak bunun yapılabilmesi için üye devlette daha yüksek bir temyiz mercii bulunmaması gerekmektedir. Ve Divan kararı bağlayıcı olmaktadır.
  1 ... linka
 2. 2.
  avrupa birliğinin yargı fonksiyonunu yerine getiren üst mahkeme. 1952 yılında kurulmuş olan mahkeme 27 hakimden oluşmaktadır ve lüksemburg'da bulunmaktadır. temel olarak üç görevi vardır: üye ülkelerden gelen birlik hukukuna dair soruları yanıtlayarak mevzuatın doğru yorumlanmasını sağlamak, birlik işlemlerinin hukuka aykırı olması halinde bunların iptaline karar vermek, birlik hukukuna aykırı hareket eden üye ülkelere karşı açılan davalara bakmak ve gerekirse üye ülkeleri tazminat cezasına çarptırmak.
  ... astonmartin
 3. 3.
  Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz giremeyeceğine hükmettmiştir. tekrar başa döndük iyi mi?
  ... kerameti kendinden menkul
 4. 4.
  türkiye'nin 2050 yılına kadar girmemesi gereken bir oluşumun adalet mekanizmasıdır.
  ... eyfel kulesi
 5. 5.
  bir işyerinin "dini ve ideolojik tarafsızlık ilkesi gereği" kadın çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulayabileceğine karar vermiştir.

  http://www.sozcu.com.tr/2...su-yasagina-onay-1255100/
  1 ... true