1. 1.
    Kendinden 20 yaş küçük avrat getiren dayının feryadı..

    avrat getirdik dolandırıldık
    ... maxpenye