1. 1.
    2.abdülhamit tarafından balkanlardaki çetelere karşı gerilla savaşı yapmak için kurulmuş ve başarılı olmuş taburlardır.

    daha sonraları payitahtın savunması darbe yapmasından korkulan mektepli subaylar yerine bu askerlere verilmiştir. ittihatçılara karşı başlatılan 31 mart vakası da avcı taburlarının başından çıkmıştır.

    avcı taburları hareket ordusuna karşı abdülhamit'in emrine karşı gelerek savaş pozisyonu almış ve az sayılarına karşın istanbul'u 3 gün ittihatçılara bırakmamışlardır. "Hamidiye alayları" ile birlikte 2. abdülhamit'in kurduğu dikkat çekici bir başka birlik.
    2 ... asyali praetor