1. 1.
    karıncalar vs balıklar metaforu ile çok güzel açıklanmıştır.
    ... tuiran kouma