bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 221.
  1. çocuk büyüten ve gecelerini uykusuz geçiren herkes şunun farkındadır. çocuklar doğduklarının ilk birkaç ayında bazen çok daha uzun süre gaz sorunu yaşayarak ailelerini ve kendilerini perişan ederler. bu gaz ya anadan geçer ya da çocuğun sindirim sistemindeki tasarım hatasından kaynaklanır.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, ağaçtan ağaca atlarken anasının sırtına yapışarak, her sıçrayışta sürekli gazını çıkaran bir canlının böyle bir sorunu olmamıştır. bu nedenle primat yavruları gaz sancıları çekmez. ne zamanki doğal yaşamdan ve doğal evrim sürecinden ayrıldık, bu sorun karşımıza çıktı. ancak evrimsel yapısal değişim, sosyal evrime ayak uyduramadığı için, zamanında gerekli önlemler oluşamadı.

  * * *

  2. çocukların iç kulak ile ağız arasındaki östaki borusu, normalden kısa olduğu için ağızdaki mikroplar sık sık orta kulağa geçer ve bir sürü soruna neden olur. primatlarda bu sorun var mı; büyük bir olasılıkla yok.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, sosyal gelişmeleri öğrenebilmek için, kafası beklenilenden çok daha büyük olarak dünyaya gelmeye zorlanmış bir çocukta bu sorunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. acaba doğaüstü güç insanın sosyal yaşama geçişini bilemiyor muydu? yoksa böyle bir ödüle karşı ceza mı uygulamaya kalkıştı?

  * * *

  3. çocukların, özellikle kız çocuklarının idrar kesesini dışarıya bağlayan kanal erişkinlere göre kısa olması nedeniyle sık sık idrar yolları hastalıklarına tutulmaktadır. ne olurdu bu boruyu biraz daha uzun olarak yaparak yaratsaydı?

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, dört ayağının üstünde gezen bir canlı için bu kısalığın büyük bir sakıncası yoktu; ne zaman ki, yere inip de ilk olarak otura otura sonra iki ayağımız üzerinde gezmeye başladık; oturduğumuz yerdeki mikroplar çok daha kolay içlere kadar girebildiği için bu sorunlar ortaya çıktı. o zaman sormazlar mı, beni iki ayağım üzerine kaldırırken, bu boruyu niye bir iki santim uzatmadın?

  * * *

  4. penisteki sünnet derisi çoğunluk herhangi bir soruna neden olmadan doğum olmasına karşın, bir kısmında idrar yapamayacak derecede kapalı olduğu için önemli sorunlara neden olmaktadır. bu derinin erişkin olmadan kesilmesi ise musevi ve islam inancına göre tanrının isteğidir. bu derinin atılması sırasında, yine bu iki dinin de ortak olarak birleştiği inanca, yani çocukların suçsuz olarak doğduğu inancına karşın, milyonlarca çocuğun sünnet işlemi sırasında mikrop kapmasından dolayı ölmesini nasıl açıklayacaksınız? günahsızların ceza çekmesi hiçbir öğretide hoş karşılanamaz.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, bu deri kapalı durarak idrar yollarının ve penis başının olası enfeksiyonları önlemek için meydana gelmiştir. doğal ortamda er ya da geç normal işlevini görmeye başlar; ancak bezlere sarılmış kapalı ortamda yetiştirilen bir bireyde bu aksaklığın giderilmesi zor olur.

  * * *

  5. bugün hangi çocuk doktoruna giderseniz gidin, çocuğa bakmadan d vitamini de içeren bir ilaç yazıyor. bunu muhakkak almalısınız diyor. burada birisi yanılıyor, ya doktor ya da doğaüstü güç. çünkü akıllı tasarım olsaydı, ana sütü ile birlikte bu maddeler de verilmiş olacaktı.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, insan, güneş ışığının çok yoğun olduğu doğu afrika’da evrimleştiğinden d vitamininin oluşması için ek bir kaynağa ihtiyaç duyulmamıştı. ne zaman ki kuzeye yayıldı, eksiklik ortaya çıktı. düzeltilebilir miydi? çok basit birkaç önlemle bu eksiklik giderilebilirdi. zaten canlıların hemen hepsi (bizden başka yer değiştiren iki memeli hariç) bulundukları yerde kaldıkları için gerekli d vitaminini sentezlemektedirler. bunu yer değiştiren insan yapamadığı için, gittiği yerde özellikle güneş ışınlarının eksikliğinden dolayı bozukluk ortaya çıkmaktadır. eğer akıllı tasarımcıların inandığı gibi insanoğlu orta kuşakta bulunan bir yerde dünyaya inmiş olsalardı, böyle bir eksikliği yaşamayacaklardı. demek ki bir enlemden öbür enleme geçince akıllı tasarım akılsız tasarım haline dönüşmüş. niye düzeltilmemiş? doğa aklıyla değil, seçenekleri rastlantıyla seçtiği için her zaman doğru yolu bulamaz; bu nedenle de bu güne kadar jeolojik dönemlerde bağrında barındırdığı yaklaşık 20 milyon (belki 100 milyon) canlı türünü bu akılsız tasarıma kurban etmiştir.

  * * *

  6. hemen hemen hiçbir işleve sahip olmayan 20 yaş dişlerimiz çoğumuzun korkulu rüyası olmuş; birçoğumuza kötü günler yaşatmıştır. dogmatikler bunun için kem küm bir şeyler söyleseler de hiç kimse inandırıcı bir açıklamasını yapamamaktadır. inançlara göre insan aynen yaratılmışsa, evrimleşmemişse, 20 yaş dişleri de insanın başına bela olarak verilmiştir.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, bu dişler otçul (daha çok ot yediğimiz) dönemde öğütme işinde kullanılıyordu; daha sonra omnivor (yani her şeyi yer hale geçince), özellikle de yiyeceklerimizi pişirerek daha yumuşak hale getirince gerek kalmadığı için doğal seçilim ile ortadan kaldırma sürecine sokulmuştur. evrim, sabırlı ve sürekli bir işleyişin adı olduğu için de, hemen ortadan kaldırılamamış, zamana bırakılmıştır.

  * * *

  7. osteoporaz (kemik erimesi). bugün kırk yaşını geçmiş herkesin korkulu rüyasıdır ve geçici de olsa tedavisi için önemli harcamalar yapılmaktadır. her şeyi bilen doğaüstü güç, ömrümüzün ortalarında neden bizi oluşturan iskeletin içini boşaltsın ve kırıklarla uğraştırsın. bunların içine her besinimizde bolca bulabileceğimiz kalsiyumu yerleştirme güç mü olacaktı? yoksa bu da mı takdiri ilahi hanesine yazılacak?

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, kemikler işlev gördüğü sürece ve doğada güç kullandığı sürece sağlıklı kalır; sürekli kitap okuyan ve dua eden birinin, kemikler (bu bağlamda kaslar) üzerindeki tonus (basınç etkisi) azalacağı için içini boşaltması kaçınılmazdır. evrim, gerçekler üzerinden işlev yapar, acımasızdır, tarafsızdır; duygular ve sevgiler üzerinden değil…

  * * *

  8. elli yaşını geçmiş her erkeğin aklı prostatındadır. çoğunluk doğru dürüst işeyemez, olur olmaz yerde işemeye kalkışır; bu nedenle kana kana bir şey hatta su bile içemez. tuvaletin başında dakikalarca bekler. daha sonra eşeysel işlevleri aksadığı için karısından azar işitir; aşağılanır; semavi dinlerin üstün varlık olarak tanımladığı o erkek süklüm püklüm bir kediye (kedi bile denmez olsa olsa pisik demek gerekir) dönüşür ve daha da vahimi er ya da geç kanserleşmeye başlar. doksan yaşına gelmiş bir insanın %90 prostat kanseri olma olasılığı vardır. dogmatikler akıllarını kutsal kitaptaki bilgilerle bozdukları ve prostat da bu kitapların bulunduğu dönemde bilinmediği için birkaç yakın ayet ve hadisle belki geçiştirebilirler; ancak en iyisi bu konuya hiç değinmemektir…

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, o size der ki, prostat bezi, sahneye çıkarken ozmos, yani su geçişlerini düzenleme gibi bir görevi üstlenmek için ortaya çıkmıştı; ancak zamanla başka işlevleri de yüklenince, olması gerekenden fazla bir görevi daha üstlendi ve başarılı da olamadı. eğer bir varlığı korkularından arındırmak için tasarım yapmış olsaydınız, iki paralık bir sifinkter (kapak) ile bu sorunu çözerdiniz. ancak, evrim gelecek için plan kurmaz, o anda gereksinme duyulan şeyleri en iyi şekilde seçmeye kalkışır. bu nedenle de evrim her zaman mükemmeli bulamaz.

  * * *

  9. menopoza girmiş her kadının rahim kanseri ve meme kanseri korkulu rüyasıdır. çocuk yapma yetisini yitirmiş ve başka bir görevi kalmamış bir organın vücuttan kaldırılması çok zor biyolojik işlem değildir. böyle bir korkuyu insanlara yaşatmanın ne anlamı var?

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, o size der ki, doğa bir canlının üreme gücünü yitirmiş bir bireyi barındırmak gibi bir lüksü olmadığı için uygun yöntemi geliştirme denemesine girişmemiştir.

  * * *

  10. neredeyse her üç kişiden biri omurga rahatsızlığı çekmektedir. diğer canlılara bakıyorsunuz beli kayan canlı yok gibi. bu insana eziyet niye? akıllı tasarımcılar “tanrının verdiği organı korumak gerekir” diye bir yaklaşımla konuyu savsaklamaya kalkışırlar.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, o size der ki, bir zamanlar dört ayak üzerine yürüyen atalarımız, ağırlığı tüm omurgaya dağıttığı ve onu da dört noktadan toprağa verdiği için böyle bir sorunla karşılaşmadı. ancak iki ayağı üzerine kalkınca, ağırlık merkezi 4-5. omurların arasına yoğunlaştı, burası da yeterince kasla desteklenemediği için ve evrim mekanizması deneme-yanılma yöntemi ile çalıştığı yani çok ağır işlediği için de bu kadar kısa süre içinde gerekli önlemi geliştiremedi. böylece öne uzattığımız iki elimizle tutacağımız bir kiloluk bir yük, kaldıraç misali 4-5. omurlara 20 kiloluk bir baskı oluşturdu.

  * * *

  11. hemen hiçbir hayvanda görülmeyen fıtık ve özellikle kasık fıtığı niye insanlarda görülüyor diye düşünebilirsiniz. akıllı tasarımcılar ancak bir önceki yanıtı verebilirler.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, o size der ki, bir zamanlar dört ayak üzerine gezdiğimiz için iç organlar özellikle testislerin vücut dışına çıktığı kanala (ingunial kanala) basınç yapmıyordu; ne zaman ki iki ayak üzerine kalktık, iç organlar basınç yapınca, özellikle belirli bir yaştan sonra bağırsaklar bu kanaldan dışarıya sarkmaya başlar. evrimsel gelişme bu aksaklığı niye düzeltmedi? ya bir çıkar yol bulamadı ya da geliştirmek için yeterince zaman bulamadı. akıllı bir tasarım olsaydı hem bu sorunu hem de yukarıdaki sorunu bir çırpıda çözecek çareyi yürürlüğe koyardı.

  * * *

  12. eskiye ait insan fosillerine bakıyoruz; çürük diş hemen hemen yok (biraz da erken öldüklerinden dolayı); ancak ne zaman ki besinlerini öğütüp, pişirmeye ve özellikle de tahılla beslenmeye başlıyorlar, o zaman diş çürükleri ortaya çıkıyor. doğaüstü güç insanı vahşi bir hayvan gibi doğada dolaşsın diye mi tasarladı? uygarlığa geçeceği ve geçişte yaşanacak sorunlar tahmin edilemez miydi? akıllı tasarımcılara sormanıza gerek yok; çünkü onlar bulunan bunca insana ait fosili zaten insan neslinin atası olarak kabul etmiyorlar. insanın zembille gökten indiğine inanıyorlar.

  ancak bir evrimsel biyoloji uzmanına sorarsanız, “diş çürümeleri neden oluyor?” diye, o size der ki, tahılla beslenme, mayalanmaya bağlı olarak ağızda asidik tepkimelerin ve aşınmaların meydana gelmesini tetiklediği için olmuştur diyecektir. bu tasarım hatasını giderebilmek için de akşam-sabah macunlarla fırçalama yoluna gideriz.

  * * *

  13. akşam sabah hamdolsun verdiğin nimetlere diye dua ediyoruz. bu kadar çeşitli yiyecek verdiği için. pekâlâ, yaklaşık 400.000 bitki olmasına karşın niye daha çok çeşitli meyve ve sebze sunmadığını bir türlü aklımıza getirmiyoruz. çünkü olandan başkasını düşünemiyoruz. düşünebilmeniz için evrim mantığına sahip olmanız gerekir; o da bizde yok.

  insan oluştuktan çok daha sonraki devirlere bakacak olursak, bugün nimet olarak tanımladığımız sebze ve meyvelerin ve keza hayvanların hiç birini göremeyiz. doğa, elmayı, armudu, kirazı, kayısıyı, portakalı, şeftaliyi, mısırı, domatesi, salatalığı, kabağı, nohudu, şeker pancarını, karnabaharı, lahanayı, kıvırcığı, marulu, çin marulunu, kırmızılâhanayı, montofon ineğini, holstein ineğini, legorn tavuğunu ve bugün kullandığımız daha onlarca ürünü bugünkü haliyle evrimleştirmemiştir. ama her devirde evrim mantığına sahip insanlar olduğu için “akıllı tasarım ürünü olarak belirtilen” verimsiz varlıkları insani tasarımla çok daha kullanılabilir ve verimli hale getirdiler. siz, domatesi, şeftaliyi, elmayı, portakalı ve yukarıda yazılan bitki ve meyveleri doğaya bırakın belirli bir süre sonra asıllarına döneceklerdir, yani evrimsel tasarıma. montofon ineğinin, holstein ineğinin ve legorn tavuğunun zaten doğada üreme şansı olmayacaktı. kıvırcığı, marulu, karnabaharı, lahanayı, çin marulunu, aysbergi, süs lahanalarını, brokoliyi, kırmızılâhanayı doğaya bırakın yıllar sonra yumruları sadece bir fındık bilemedin ceviz kadar kalmış bürüksel lahanasına döndüğünü göreceksiniz. insan olmasaydı mısır bitkisi ise hiçbir zaman olmayacaktı. doğa insanı düşünerek bunları evrimleştirmediği için, bizim amacımıza en uygun şekli vermedi. akıllı bir tasarımda eşrefi mahlûka neden en iyisinin sunulmadığını merak etmiş olmalısınız. nede olsa insan olmanın en önemli özelliği merak etmektir. daha iyi bir tasarımın yapılma zevki insana mı bırakılmış dersiniz (böylece akıllı tasarımcılara zor zamanlarda kullanabilecekleri bir açıklama da vermiş oluyorum).

  bütün bu değerli yiyeceklerimiz doğada bugünkü haliyle bulunmuyor. doğal işletiminin hatalarla dolu olmasından dolayı, anormallikler, örneğin poliployidi dediğimiz kromozom çoğalmaları nedeniyle bugünkü sulu ve iri meyveler oluşuyor ya da doğaüstü gücün bizim için esirgediği kalıtsal kombinasyonları insanlar ıslah yoluyla kendisi yapıyor.

  * * *

  14. doğada birbiri için zararlı çok sayıda canlı vardır. ancak bir canlıya zarar veren bir tür başka bir canlı için yararlı işler yapara; ya da tersi. örneğin çoğumuzun irkildiği yılan, doğanın dengesinin sağlanması için en önemle canlı gruplarından biridir. yılanlar olması kemiriciler doğadaki bütün dengeleri allak bullak eder. dolayısıyla kimin yararlı kimin yararsız olduğuna doğanın işletim sistemi karar verir.

  ancak bazı canlı türleri örneğin çiçek, veba, humma, sıtma ve benzer onlarcası, doğada başka hiçbir canlıya şu ya da bu şekilde yarar sağlamıyor. biyolojik döngülerinin varsa ara kademelerinde de sağlamıyorlar. bu canlılar sadece insanları hasta etmek için evrimleşmiştir (akıllı tasarımcılara göre yaratılmışlar). bir doğaüstü güç bu kadar canlı türü içinde en çok değer verdiği ve eşrefi mahlûkat olarak kitaplarında tanımladığı bu türe bu kadar eziyeti, korkuyu ve ıstırabı neden reva görmüştür dersiniz? insanlık tarihinden bu yana milyarlarca insan (bunların içinde günahsız olarak bildiğimiz çocuklar) ömrünün baharını bile görmeden bu canlılarca öldürüldüler. sizce böyle bir tasarım akıllı tasarım mıdır? sus sus öyle söyleme –tanrının işine karışılmaz- günahkâr olursun demeyle ne zamana kadar yorumlama yetinizi bastıracaksınız?

  * ********************************
  öncelikle evrim teorisi darwinle beraber ortaya çıkmış değildir.kökü eski çağa kadar uzanmaktadır,darwin zamanında evrim teorisi zaten popüler bir teoriydi.evrimden bilimsel olarak ilk bahseden filozoflar iyonyalı lar olmuştur.thales tum canlıların sudan yada denizden varolduğunu düşünmekteydi.onun devamı anaximander'e göre varlıkların hepsi değişik formlar alan bir ilk tözden kaynaklanmıştı.anaximader canlıların kökeni olarakta balıkları göstermekteydi.bunu da;denizlerin çekilmesi ile karada yaşamak zorunda kalan balıkların,insana kadar uzanan bir süreci meydana getirdiği şeklinde açıklar.aynı dönemin filozofu heraklitus canlılar arasındaki çatışmalardan bahsederek,darwin in doğal seleksiyon kuramının ilk temsilcisi olmaktaydı.aristoletes de evrim düşüncesini şu şekilde özetlemekteydi;canlılar basit formdan,başlayarak gelişmiş bir transformasyona ulaşmakta,canlılar ilk olarak kendiliğinden oluştuğu,doğanın şartlara göre organ oluşturduğunu..
  ılk dönem filozoflarından itibaren evrim teorisi ifade edilmekte ve uzerinde çalışmalar yapılmaktaydı.
  evrim bilimsel açıdan ele alınması ançak 18 yuzyılla berabar başlar.bu kadar gec bir şekilde bu çalışmaların başlamasında,ortacağ,engizasyonun bilimsel araştırmaları engeleyen teolojik yapısı etkili olmaktaydı.fransız doğa bilimci buffon,aristotalesin düşünce sistematiğini düzeltmek ve geliştirmek üzere ilgilenirken,ilgi alanını evrim oluşturmaktaydı.buffon canlı ve cansız dünyada hemen her şeyin evrim sürecinde oluştuğu görüşündeydi.bu görüşü dile getiren buffon karşısında klise yi buluyor.engizasyon ,korkusuyla ''kutsal kitaplara'' ters düştüğünü ifade ederek sözlerini geri almaktaydı.
  condorcet, lord monboddo, cuvier sosyal alanda gelişen insanlığın,biyolojik yaşamında da bir gelişme ve değişme surecei yaşayabileceğini ileri sürmektelerdi.ısveçli botanikçi linnaeus klise baskısı karşısında evrimin sadece tek bir türde olabileceği gibi bir düşünce içinde kalarak,evrimin biyolojik anlamda ilk savunucusu olmaktaydı.bu dönemde yine darwin in dedesi,erasmus darwin de,canlıların yaşam dönemlerinde uğradıkları değişikliklerin yeni kuşaklara geçmesiyle evrimleştiği görüşündeydi.
  evrim üzerine ilk defa lamarck kapsamlı ve tutarlı kuramı oluşturur.lamarcakın oluşturduğu kuramın bir çok eksiği vede olgusal içerikten yoksun olmasından dolayı bilim çevrelerinde ilgi bulmaz.
  darwin'e gelirsek,öncelikle darwin evrim düşüncesini ortaya atan değildir,bugun ki gecerli evrim kuramını kurandır.diğer yandan darwin canlıların ortak bir kökten geldiğini ortaya atan olmamakla beraber,bu düşünceyi sav olmak çıkartıp,verdiği deneysel kanıtlarla,bilimsel onerme niteliği kazandırmıştır.darwin'in evrim kuramı birbirini tamamlayan iki öğe barındırır. birincisi: canlı dünyada değişik biçim ve türlerin ortak bir kökten kaynaklanarak geliştiği; ikinciside:canlılar arasında "yaşam savaşımı" ve "en uyumlunun ayıklanmaktan kurtulması" diye dile getirilen evrimin gerçekleşme düzeneği .
  darwinin evrim üzerine en önemli katkısı ''doğal seleksiyon''görüşüdür.darwin'in doğal seleksiyon görüşüne göre doğadaki canlılar yok olurken,sadece rastlantılarla yada şans ile açıklanamaz der;ona göre canlılar arasında,cevre koşullarına uyum kurma konusunda diğerlerinden üstün olanların yaşamda kalabilmesi, bunu başaramayanlarında yok olup gitmesi yada güçsüzün güçlü tarafından doğal olarak yaşam dışına itilmesi idi.darwinin doğal seleksiyon üzerine ortaya koyduğu düşünceler hala gunumuzde ne biyologlar tarafından nede sosyal bilimciler tarafından tam olarak kabul edilebilmektedir.
  darwinin evrim sürecine en önemli katkısı yukarıda yazdığım gibi doğal seleksiyon düşüncesidir.
  genel olarak evrim düşüncesi,turlerin yaratılmadığını,organizmaların tümünün basit veya ilkel formlardan evrildiği ifade eder.bireyler üzerinden populasyonunu devam ettiren evrim süreci,doğal selekiyon düzeneği ile de çevreye en uyumlu olan yaşamsal düzenini devam ettirir.
  evrim teorisi darwinin de ifade ettiği gibi,evrim teorisi her şeyi açıklamaz.bilimsel her kuram gibi,açıklayabildiği olgular yanında açıklayamadığı olgularda bulunmaktadır.her bilimsel kuram gibi eğer turler üzerine daha açıklayıcı bilimsel bir teori geliştirilebilirse,evrim kuramcılarının da ortaya koyduğu gibi evrim gecerliliğini yitirir.fakat gunumuzde bulunan bir çok fosil ve genetik bilimindeki gelişmeler evrim kuramını doğrular niteliktedir.
  son dönemlerde özellikle amerikada başlayan ve avrupa kliselerinde de taraftar bulmaya başlayan mukemmel yaratıcı tasarımına gelince.evrim teorisine en başından beri karşı çıkan klise bilimsel anlamdaki kanıtların daha da yaygınlaşmasından itibaren,mukemmel yaratıcı kavramını ortaya atmış bulunmakta,tanrının evreni yarattığını ama turlerin oluşumunu da kendi içindeki evrimsel sürece bıraktığını ifade ederek,dinle bilimi buluşturarak tanrı kavramını hala devam ettirmeye çalışmasıdır. yuzyıllardır kutsal kitaplarında yaratılış öykulerini ezberlediğimiz dinlerin birden bilimle buluşarak evrim kuramanı destek vermeye çalışmaları başlı başına kendi otokrasini sürdürebileme amacı taşımaktadır.
  diğer yandan metafizike boğulmuş islamda ise turlerin ve canlıların devam uzerine doyurucu bir bakış açısı bulamayız.tamamıyla evrim kuramı karşıtlığı olarak kendini dayatmaya çalışanlar ipe sapa gelmez açıklamalarla sözde evrim kuramını çürütme derdinde.
  islam içerisinde daha ilk dönem islam düşünürleri bile toplumu ve canlıları diyalektik bir yöntem üzerinden açıklamaya çalışırken,gunumuzde islam içerisinde metafizik düşüncenin tamamıyla baskın olmasından,tek yapabildiği evrime tamamıyla karşı çıkmak.islam tamamıyla evrime karşı olma durumunu hıristiyanlığın ve museviliğin etkisiyle geliştirmiştir.. çünkü evrim teorisi, hıristiyanlık teolojisini temelden sarsan bir teoridir.
  bilinmelidir ki,islamda cahiz,nebur,huseyin ibn mansur,mevdudi,ibn mace hatta ibni haldun ile mevlana düşünce sistematikleri iyi incelendiğinde evrimsel bir döngünün varlığını bildirirler.rabbin adem'den önce de evrim sürecinin olduğunu; bu evrim sürecindeki insanlaşmayı, insan olma onurunu, insan olma şerefini ve dolayısıyla denenmeye ehliyetli bir hale gelmeyi ifade eden bir aşama, ara durum olduğu tarzında yorumlar yaparlar.
  2 -2 ... pitroipa
 2. 218.
  ateizm inanç değildir.

  Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.
  tarih ve dünya üzerindeki dinlerin içeriği üzerine, özellikle de onların referans kitapları (incil, Kuran, Tevrat vs) aracılığıyla daha fazla bilgi edinmek isteyen kişidir. ateist her şeyden önce zihnini kullanarak reddeden bir bireydir.

  ateizm mantığı diyalektik mantıktır.

  yani;

  Kavramlar arasındaki karşıtlık ilişkisinden yola çıkarak bunu doğruya varan süreçlerin açığa çıkarılmasında bir ilke olarak kullanan düşünme ve araştırma yoludur.
  2 ... tierraylibertad
 3. 217.
  ateizm mantığı inanç olmasından gelmektedir. ateizm bir inançtır. olgusal ve bilimsel bir bakış açısı güderler.

  olgu dünyasının dışındaki bir varlığa bir yargı koyup yok olduğunu beyan ederken eleştirdikleri ile aynı yolu kullandıklarını anlayamazlar ama bir türlü.

  yol aynıdır sadece verdikleri cevap değişmekte. vardır, yoktur.

  olgu dünyası içinde bir alan kaplarsa tanrı ki bu durumda panteizm olur adı o zaman panteizme karşı geçerli bir sav olabilir ateizm. onun haricinde bir inançtan ibarettir.
  -1 ... sartre beauvoir camus
 4. 216.
  ibrahim Hakkı Erzurumi’nin evrimi kabul eder mahiyetteki açıklamaları şöyledir : ‘Madenlerin evriminden bitkiler, bitkilerinkinden hayvanlar, hayvanlarınkinden de insanlar meydana gelir. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında da aracılar vardır. Madenler ile bitkiler arasındaki aracı, bu ‘mercan'dır. Bu denizin dibinde bir bitki olduğu halde suyun yüzüne çıkınca sertleşir ve taşlaşır. Bitki ile hayvan arasındaki aracı ‘hurma' ağacıdır. Çünkü bu ağaç palmiyeler familyasından olup erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı ağaçlarda bulunur. Tozlaşma ancak insanların aracılığıyla gerçekleşir. Hayvan ile insan arasındaki aracıya gelince ‘nesnas' diye adlandırılan vahşi insan veya maymundur.'
  ibrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinden önce Mevlana da tekâmül nazariyesinden söz etmiştir.

  Mevlâna şöyle der: ‘Maden ve taş ülkelerinde yaşadım! Sonra hayvanlarla yerde, havada ve deryalarda saatlerce dolaştım. Ve insanlık mertebesine yükseldim.'
  ikbal ise; ‘Evrim teorisi çağımız dünyasına umut, coşku, canlılık ve kısacası hayat sevinci verecek yerde, kaygı ve ümitsizlik vermiştir. insanın uzvi veya ruhi mevcut bünyesi biyolojik olay olarak kabul edilmiştir. insanla hayvan arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır.’ demektedir.

  ***
  Canlı türlerinin yüzde 90’dan fazlasının soyları tükenmiş ve yok olmuşlar. En popüler örnek: dinozorlar. Yaratılışçılar bu olguyu da kendi görüşleri doğrultusunda açıklamak zorundalar. Yaratan (akıllı tasarımcı) neden yarattıklarının çoğunu yok etmiştir? Kendi yarattıklarını sonradan beğenmemiş midir, cezalandırmış mıdır? Ama bu durum, tasarımcının tasarım yeteneği üzerinde ciddi şüpheler uyandırmaz mı? Yoksa tasarımcının yarattıklarını yok eden daha üstün bir güç mü var?
  ***
  - De Vries (20. yüzyılın başında) mutasyonların varlığını ortaya çıkardı. - Sovyet biyokimyacı Oparin (1924’de) cansız maddenin kimyasal evrimi sonucunda organizmalarda görülen metan gibi karmaşık moleküllerin oluşabileceğini gösterdi. - ingiliz genetikçisi J. S. B. Haldane (1928’de) maddenin ve yerkürenin evriminde karmaşık kimyasal bileşiklerin “sıcak çorba” dediği okyanuslarda oluşup birikmesiyle canlılığa geçiş koşullarının doğduğu kuramını geliştirdi. - ABD’li kimyacı Harold Urey ile öğrencisi Stanley Miller 1952’de “sıcak çorba” (okyanus) içinde erimiş durumda bulunduğunu düşündükleri metan, hidrojen* amonyak (cansız) gazlarıyla su buharını bir tüpte 60 bin volt gerilim ürünü elektrik arklarıyla bir hafta bombardıman sonucunda metanın, proteinlerin (etin) altbirimlerini oluşturan aminoasitlere dönüşebildiğini kanıtladı. - Urey-Miller deneyinden bir yıl sonra (1953’te) Amerikan ve ingiliz bilimciler Watson ve Crick, kalıtımı yürüten molekül olan DNA’nın olası moleküler yapısını bir modelle gösterdiler. Daha sonra geliştirilen güçlü elektronik mikroskoplar, onun, olası bir modelden öte, genin yapısını şaşmaz biçimde yansıtarak gerçeği dile getirdiğini gösterdi. - 195l ’de Salvador E. Luria ve yardımcısı Mary Human, bir rastlantı sonucunda DNA’nın yapısının değişebildiğim gördü. - 1956’da Paul Zamecnik ve öğrencisi Mahlon B. Hoogland belli genlerin belli proteinlerin sentezini denetlemelerinde aracı işlevini gören transfer Ribonükleik Asit (tRNA) moleküllerinin varlığını ortaya çıkardı. - 1960’lı yıllarda DNA’nm parçalarının bir canlıdan ötekisine aktarılabilmesi olanağının bulunduğu anlaşıldı. Bunun anlaşılması ile genetik biliminin uygulama alanını oluşturan “biyotek- noloji” 1970’li yıllarda başlatıldı. - 19801i yıllar, biyoteknoloji endüstrisinin kurulması girişimlerine tanık oldu, Genentech, Monsanto gibi biyoteknoloji şirketleriyle. - 20. yüzyılın son on yılı, 1990’lü yıllar ise, çok iyi anımsanacağı gibi hayvan ve insan kopyalama girişim ve tartışmalarıyla sarsıldı. Görüldüğü gibi, nasıl artık sadece bir “atom kuramı”ndan
  değil, nükleer enerjiden, atom bombasından ve giderek nano- teknolojiden söz ediyorsak; nasıl artık sadece “elektromagnetik kuram”dan değil, televizyondan, cep telefonundan, internetten söz ediyorsak; gelinen noktada sadece “evrim kuramı”ndan değil biyoteknolojiden, gen tedavisinden, klonlamadan söz ediyoruz. Evrim artık masa başında, üniversite kürsülerinde bilim insanlarının tartıştıkları bir kuram olmaktan çıkmış, laboratuvardaki teknisyenin pratik uğraşı haline gelmiştir. Kuram uygulamaya girmiş, bilim teknolojiye dönüşmüştür.
  ***
  evrimi inkar edip, hiçbir kanıt yok diyenlere cevap vermekte kullanılabilecek hedeler.

  bir insanın ömür uzunluğunu göz önüne alırsak, canlıların evrimsel değişimini incelemek olanaksızdır. bu nedenle canlılığın ortaya çıkmasından bugüne kadar meydana gelen değişimleri incelemede biyoloji ve diğer doğa bilim dallarından yararlanılır. evrim konusunda bilgisi az olanları aydınlatabilmek ve onları bir evrim kavramına inandırabilmek için en çok kullanılan yöntem bu kanıtlardır.

  paleontolojik kanıtlar

  eski devirlerde yaşayan canlıların kalıntılarının bulunması, sınıflandırılması, dağılımı, yoğunluğu ve yaşantılarına ilişkin yorumlarıyla uğraşan bilim dalına paleontoloji denir. kalıntılara da latince kazmak anlamına gelen fosil kelimesi kullanılır. darwin'e evrim fikrini veren ilk kanıtlar fosillerin gözlenmesiyle ortaya çıkmıştır. fosiller bugünkü canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarması ve gelişimin hangi yönde olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. fosiller canlıların sadece ser kısımlarını (kemik, diş, kabuk vs) değil, aynı zamanda çeşitli organları ve yaşantıları ile ilgili izleri taşıyan kalıpları da kapsamı içine alır. genellikle bir hayvana ait tüm bir fosil bulmak olanaksızdır. örneğin çenenin yapısından hayvanın nasıl beslendiğini, ayaklarının yapısından haraket biçimini öğrenebiliriz.

  en gözde ve kullanışlı fosil, omurgalılara ait iskelet kalıntılarıdır. kemiklerin şeklinden, üzerindeki kas bağlantılarından hayvanın nasıl durduğu ve nasıl haraket ettiği anlaşılabilir.

  fosil oluşumunda en önemli ve en çok fosil bulunan ortam, özellikle ince partiküllerden oluşmuş, killi ve çamurlu ortamlardır. bu çamurun içine herhangi bir şekilde düşmüş (otokton fosil) ya da sürüklenmiş (allokton fosil) canlının etrafındaki elementler sertleşince, gerçek bir kalıp çıkar. daha sonra canlı, çok defa çürümeyle ortadan kalkar; fakat kalıbı olduğu gibi kalır. bu kalıbın içerisine daha sonra mineraller dolarsa tekrar bir kalıp alınarak, canlının genel hatlarını verecek bir mülaj ortaya çıkar. vücut parçaları değişik mineralli sularla veya sadece minerallerle dolarsa, buna taşlaşma denir. demir, kalsiyum ve silis en belirli taşlaştırıcı minerallerdir. bu taşlaşma bazen o kadar mükemmel olur ki, anatomik incelemeler dahi yapılabilir. örneğin 300 milyon yıl önce taşlaşmış bir köpekbalığının kas lifleri ve kaslarındaki bantlar dahi görülebilir. bu taşlaşmaya en iyi örnek arizona'daki taşlaşmış ormandır. taşlaşmanın ve fosilleşmenin en iyi örneklerini kemikli hayvanlarda ve kabuklu canlılarda görmekteyiz. yürüyüş ve yaşam tarzını açıklayan ayak izlerinin, aldığı besinin kalitesini veren boşaltım artıklarının ve çoğalması konusunda bilgi veren yumurtalarının, ki bir yumurtanın içinde dinazor yavrusunun fosili dahi bulunmuştur, bizim için önem kazanır.

  lavlar da fosil yapıcı iyi bir kaynaktır. yanardağların patlamasıyla ortaya çıkan zehirli gazlar birçok canlıyı ördürürken, lavlar da (kısmen soğumuş olanları) bunların üzerini örterek fosilleştirir. canlıların içerisindeki su, lavların kısmen soğuyarak bir kalıp oluşturmasını sağlar. ayrıca belirli derinliklerde, toprak içerisinde bulunanları da bir çeşit fırınlayarak pişirir. vezüv yanardağının meydana getirdiği lavlar içerisinde, bu tip fosillere rastlanmıştır. keza volkanik tozlar da çok iyi bir saklayıcıdır.

  özellikle iğne yapraklı ağaçların çıkardığı reçine, kehribar ve diğer bitkilerin meydana getirdiği amber gibi birçok konserve edici maddelerin içerisine düşen organizmalar, özellikle de böcekler, çok iyi saklanmıştır.

  sibirya'da ve alaska'da tarih öncesinde yaşayan 50'den fazla mamut fosili bulunmuştur. buzların içerisinde bulunan bu tüylü mamutların (en az 25.000 yıl önce yaşamışlar) etleri dahi korunmuştur.

  fosiller genellikle jeolojik katmanlar (sedimanlar) içerisinde bulunur ve bu nedenle alttaki katmanda bulunan fosiller, üsttekilerden daha yaşlıdır.bu yaş saptama yöntemleri ile de doğrulanmıştır. bunlar, radyoaktif maddelerle,sedimanlarla, çağlayanlarla ve dendrokronoloji ile yaş saptama yöntemleridir

  işte bu yöntemler sayesinde değişik çağlarda değişik canlıların yaşadığı bilimsel olarak ka-nıt-lan-mış-tır.

  bu dönemleri merak edenler, inanmamakta direnenler, paleontoloji kitapları sayesinde her dönemde yaşayan canlıları görebilirler.

  morfolojiden elde edilen kanıtlar

  canlıların homolog (aynı kökenden gelme) organları arasında yapılan karşılaştırmalardan elde edilen kanıtlardır. örneğin, balıktan insana kadar bütün omurgalılar, sırtta bir omur dizisi; onun karın tarafında sindirim kanalı; birçoğunda metamarik dizilmiş kas ve sinir sistemi; yerleri ve bir noktada yapıları aynı olan böbrek, pankreas, dalak, kalp, beyin vs gibi organları taşırlar.

  sürüngenlerdeki ve balıklardaki pullar, kuşlardaki tüyler, insandaki dişler embriyonik olarak aynı kökten gelmelerine karşın, gelişimlerini tamamladıklarında anatomik olarak farklılılık gösterirler.

  omurgalılarda bir çok organın yanısıra, özellikle üyeleri, şekil değiştirip farklı görev yapmalarına karşın, kökenleri ve yapı planları tamamen benzerliğini korumaktadır. örneğin, ön üye, insanda kol, köpekte, koyunda, atta, kertenkelede ön bacak, fok balığı ve balinada ön yüzgeç, kuşta ve yarasada kanat, gerek damar, gerek kas ve gerekse iskelet sistemi ve kemik sayısı bakımından büyük benzerlik göstermektedir. fakat farklı ortamlara uyduğundan dolayı doğal olarak bazı değişiklikler meydana gelmiştir, kullanılış durumuna göre bu organlardaki bazı kısımlar körelmiş, bazı kısımlar ise gelişmiştir. fosillerden elde ettiğimiz bulgularda, bugün tek ve çift tırnak olarak bildiğimiz hayvanların atalarının beş parmaklı olduğunu göstermektedir. örneğin atta 2 ve 4 numaralı parmaklar körelmiştir ve 3 numaralı parmak vücudu taşıma görevini üstlenmiştir. aynı şekilde beyin yapısı incelendiğinde de, örneğin koku alma merkezinin aynı oluşu dikkat çekici bir kanıttır.

  körelen organlar da evrimin en önemli kanıtlarındandır. insanda 100'den fazla körelmiş yapı tespit edilmiştir. örneğin kör bağırsak (apandiks), insan besininin farklı olduğu dönemde işlevsel bir organken,bugün körelmiş durumdadır. kuşlarda körelmiş olmasına karşın,farklı beslenen tavuklarda, kazlarda ve devekuşlarında bir çift oldukça büyük ve sindirimde rol oynayan yapılar olarak gözlenebilmektedir. aynı şekilde selülozu sindirme gereksinimi duyan hayvanlarda bu organ dikkat çekici büyüklükte bulunmaktadır. benzer şekilde kulak kası'da insanların büyük çoğunluğunda tamamen körelmiş, birçok hayvanda ise varlığını sürdürmektedir. özellikle baş bölgesine dadanan sinek ve benzeri canlıları kovalamakta bu kaslar iş görmektedir. benzer şekilde deriye bağlı bulunan kaslarda, alın bölgesi hariç olarak insanda işlevini yitirerek körelen yapılardandır. yirmi yaş dişlerinin de artık hiç çıkmadığı veya körelme aşaması nedeniyle güçsüz şekilde varlığını sürdürmesi de, eski fosillerle karşılaştırıldığında günümüz insanının farklılaşmasını gözler önüne sermektedir. plica semilunaris dediğimiz, gözün iç kısmında yarım ay şeklindeki kas ve zar kalıntısı, balıklardan memelilerin çeşitli gruplarına kadar bulunan ve gözü kapatan üçüncü bir göz kapağına homologdur. uçarken ve eşelenirken kuşların gözlerine giren tozları silmeye yarar. insanlarda ise küçülerek gözün bir yanında çıkıntı şeklinde kalmıştır. benzer şekilde kuyruk, insanlarda kuyruk sokumundaki kemiklerin körelmesi ile ortadan kalkmış bir yapıdır. çok nadir olmakla birlikte, seyrek genlerin bir araya gelmesi ile 10-15 cm uzunluğunda kuyrukla doğan insanlar vardır. bu kuyruklar hastanede kesilmeltedir. bizdeki kuyruk sokumu omurları da bu yapının kalıntılarıdır. vücut kılları da gelişmişliğe gidildikçe azalan bir yapıdır. metabolizmamızın daha yavaş olduğu çağlarda ısınma için bir gereksinimkleni metabolizmanın hızlanması ve insanın hızlı haraketini sınırlaması nedeniyle zamanla bu yapı da azalma göstermiştir. afrika'da yaşayan dev piton yılanlarının kloakının her iki yanında, deriden dışarıya doğru çıkmış küçük ayak kalıntıları vardır. diğer yılanlarda bu yapı gözle görünemez ancak incelendiğinde kemik yapısı ile anlaşılabilmektedir.

  canlıların embriyolojik gelişimleri gözlendiğinde, ilk aşamalarda birbirine benzer gelişimler gösterirken, daha sonraki aşamalarda birbirlerinde ayrıldıkları gözlenmektedir. örneğin ilk embriyolojik safhalarında insan'ı bir balık'tan ya da tavuktan ayırabilmek mümkün değildir. çıplak sümüklüböcekler ile kabuklu sümüklüböcekler aynı embriyolojik gelişimi gösterirken son safhada kabuksuz sümüklüböceğin kabuğu derinin içine gömülmüş çok küçük şekilde kalır. bu da kabuksuz sümüklüböceklerin kabuklu bir atadan geldiğini bize göstermektedir. benzer bulgular metamorfoz öncesi ve sonrası deniz yıldızının embriyolojik incelemesinde gözlenmektedir. birçok böcek larvasının halkalı solucanlara benzemesi de bu canlıların yakın akrabalığını ispatlamaktadır.

  benzer şekilde organların gelişimi incelendiğinde de körelen ve gelişen yapılar dikkat çekicidir. öte yandan gelişen genetik bilimi de çeşitli canlılarda ortak bulunan gen gruplarını ortaya çıkartarak evrim teoreminde çok önemli kanıtlar sağlamışlardır.insansı maymunlarla genlerimiz karşılaştırıldığında çok benzer yapıda oluşunun gözlenmesi, kanıt değildir de nedir. aynı şekilde karşılaştırmalı biyokimya'da farklı hayvanların kan proteinlerini inceleyip, aynı atadan gelen canlılar arasındaki benzer yapıyı gözlemlemiştir.

  sitoloji bilimi de hücreleri incelerken de hücreler arası benzerlikleri gözler önüne sermektedir. örneğin mitokondriler bu anlamda çok önemli bulgulara ulaşılmasını sağlamıştır.

  coğrafik olarak da farklı coğrafyalarda yaşayan birbirine yakın hayvanların ortam etkisiyle değiştiğini de göz ardı edemeyiz. örneğin daha soğuk enlemlerde yaşayan penguenler daha büyük vücut yapısına sahiptir. bu sayede soğuğa karşı koyabilmektedir. tüm bu kanıtları detaylı incelemek için biyocoğrafik bölgeleri anlatan kitaplara başvurulabilir.

  maymun yavruları, belirli bir süre analarının postuna yapışarak taşınırlar. insan yavrularının doğduktan sonra belirli bir süre, değdikleri her şeyi, örneğin bir parmağı, çok güçlü olarak kavramaları da ağaçlarda yaşayan atalarımızın bir kalıntısıdır. ayrıca birçok insanın uyurken düşme duygusuyla uyanması da, atalarımızın ağaçtan düşmemek için tetikte uyuması sonucu genlerimize yerleşen bir korkudur.

  insan ırklarının farklılaşması da aslında gözümüzün önünde duran devasa bir kanıttır.

  evcilleştirilmiş hayvanların, aynı atadan gelen ve yabani hayatta kalan akrabalarından yaşam koşulları nedeniyle farklılaşması da önemli bir kanıttır. örneğin uysal olanların seçilip izole edilmesi ve vahşi olanların öldürülmesi nedeniyle, evcil hayvanlar uysaldır. öte yandan besin alma olgusundaki değişim de türdeki bölünmeyi destekleyerek yabani hayvanlarla evcil akrabalarının vücut yapılarının evrimle değişmesine yol açmıştır.

  ayrıca ara formların olmadığı antitez olarak söylenir. oysa günümüzde yaşayan sudan karaya geçiş ara formu olan periophthalmus en ciddi kanıtlardandır.
  ... pitroipa
 5. 215.
  ahlak...

  evrim teorisi'nin karsisina dindarlarca konumlandirilan din, her şeyden evvel sosyolojik birer mefhumdur. din yalnız ilmi doğruluklarına referans verilerek haklı gösterilemez, ya da çürütülemez. düzlemi, temel düzlemi ilim değildir çünkü. din insanı yere çalmış, aklini kullanmasi gerekmeyen bir nesneye, bir koleye eş tutmuştur. insanın insan algısı din olgusuyla yaralandı. çünkü din ister istemez insanı bir öze bağlıyor, insana "özsel bir" ahlak öneriyor. bu ahlak nedir? bu ahlak kapitalizmin ahlakı, bu ahlak ahlaksızlığın ahlakıdır. din, insanı değersizleştirdi, her anlamda kolelestirdi. her şeyin tepeden inmeci bir ahlaka bagli olduğu bir toplum; akil, sorgulama ve birikim yerine gokten indirildigine inanmamiz istenen, guncelligini coktan yitirmis, siddeti mesrulastiran bir ahlak anlayisinin hüküm sürdüğü bir toplum insanın en berbat rüyalarından bile daha berbattır.

  din gerçekten bu yan ürünleriyle, önerdiği ahlakla, insanı yuvarladığı kör karanlıkla ilgili değil mi? yalnız bir ilahi açıklama mı? kesinlikle hayır, bir çok sosyal bilimci artık teorilerini, din mekanizmasının yikici etkisini temel alarak kuruyor. din bir virüs gibi, bir hastalık gibi akıllarımızı sarıyor. kilisesinden, camisinden çıkıp paltosunu giyiyor, hayatta kalmak için sokaklarda kendisine iman etmeyeni sindiriyor, hayatta kalmak için kadinlari aşağılıyor, hayatta kalmak için can alıyor. din bir katildir, bu yolda uzun zamandir yürüyor. evine gidip karısını dövüyor, çocuğuna tecavüz ediyor, annesine tokat atıyor.
  ***
  evrim
  ***
  "evrim, bazı çevrelerde, sahip oldukları ön yargılar ve kökleşmiş inançlar üzerinden evrimi değerlendirmeye çalışmaları nedeniyle, genellikle tepki uyandıran bir kavramdır. oysa evrim denilen bu olgu biz canlılarla her zaman var oldu ve dünya durdukça da olacaktır. ortama en iyi uyum sağlama, dolayısıyla hayatta kalma koşulu sadece fiziksel güçle açıklanamaz; aynı zamanda bulunduğu koşulları kendi temel gereksinimleri için en iyi biçimde kullanan canlıların hayatta kalması ilkesine dayanır. bunu hem fosillerden hem de genetik araştırmalarından biliyoruz. daima bir değişim ve yenilikle işlemeye devam eden bu sürecin üç unsur üzerine temellendiğini görmekteyiz. bunlar sırasıyla mutasyon, genetik çeşitlenme ve doğal (seleksiyon) ayıklanmadır. evrimin işleyişinde devreye giren bu üç temel faktörün ardışık bir düzen içinde işlediğini görürüz; bir başka deyişle mutasyon olmadan varyasyon (genetik çeşitlilik) ortaya çıkmaz, varyasyon olmadan da doğal ayıklanma süreci işlevini sürdüremez. o halde bu üç unsurdan birinin işlevselliği bir öncekinin var olmasına bağlıdır.

  mütasyon canlıda hücre düzeyinde rastlantısal olarak çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen bir değişmedir. daha doğrusu dna sarmalının baz çiftindeki (a-t; g-c) dizilimde kopyalanma sırasında ortaya çıkan bir hatadır. bu hata sonucunda mütant gen ortaya çıkar. değişime uğrayan gen yeni bir kalıtsal özelliğin kodlanması demektir. bu suretle yeni özellik topluluğun gen havuzunda yerini alır. mütasyonlar tek başlarına yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açmazlar; daha ziyade önceden var olan türler içinde genetik çeşitlenmeyi artırırlar. yeni mütant genlere sahip olan canlılar yaşadıkları ortama görece daha iyi uyum sağladıkları taktirde başarılı biçimde üreyerek bir sonraki kuşağa bu genleri aktarırlar. böylece seçilimci bir avantaja sahip olan genlerin topluluk içindeki sıklığı her kuşakta görece artar ve o genlerin belirlediği biyolojik özellikler gen havuzunda korunur. ancak, burada önemle vurgulamak gerekir ki, bireylerin alışkanlıkları ve gereksinimleri hiçbir surette mutasyonların izleyeceği yol haritasını belirlemez. bir başka deyişle canlılar hücrelerinde ne zaman ve hangi dna baz çiftlerinde bir mutasyon olacağını öngörmezler. dolayısıyla, mütasyon rastlantısal ve öngörüsüzdür. bunun yol açtığı genetik çeşitlenme üzerinde doğal ayıklanma mekanizmasının işlevi ise belirli bir mantığa dayanır. bununla beraber, mutasyonlar yeni genetik çeşitlenme için tükenmez bir kaynak sayılır. işte bu kaynak üzerinde de doğal ayıklanmanın işlevi başlar. zaman içinde türlerin değişimine ortam hazırlar ve onların çevreye en iyi biçimde uyum sağlayarak evrimleşmesini olanaklı kılar. ancak, her mütant gen her çevresel koşulda uyumsal/selektif bir avantaj sağlamayabilir. bazen bir canlı organizmanın giderek yok olmasına da neden olabilir.

  artık evrimin varlığı değil nasıl işlediği tartışalıyor

  canlılar dünyasındaki biyolojik çeşitlenmeden yola çıkarak gözlemlediği değişim sürecini (evrimi) ve türlerin kökenini ilk kez doğal ayıklanma yoluyla açıklayan ve bu nedenle birçok çevrenin şimşeklerini üzerine çeken charles darwin’in aslında ne demek istediğine değil de ne demek istemediğine takılarak bir dizi yanlışlar yumağı içinde kendimizi bulmuşuz. bu yıl 200. doğum yılını kutladığımız ünlü bilim adamı charles darwin’in, gerçekte evrim mekanizmasının hücre düzeyindeki mütasyon-genetik çeşitlenme-doğal ayıklanma düzeneği içinde işleyen bir süreç olduğunu bulan değil de fark eden iyi bir gözlemci olduğunu burada özellikle vurgulamamız gerekir. günümüzde artık bilim dünyası canlıların evrim geçirip geçirmediği değil de bu biyolojik evrimin nasıl işlediği üzerinde tartışmalar yapmaktadır. fosil buluntular sayesinde kesintisiz biçimde izleyebildiğimiz insanın biyolojik evrim zincirinin eksik halkası hemen hemen kalmadı. insan ailesinin eskiliğinin bugünkü bilgilerimize göre 7 milyon yıla dayandığını, insan cinsinin yeryüzünde 2 milyon yıllık bir geçmişi olduğunu ya da modern insanın aşağı yukarı 200 bin yıl önce ortaya çıktığını bilimsel araştırmalar sayesinde öğreniyoruz. darwin de dahil ilk evrimcilerin görüşleri tümüyle paleontolojik (fosil buluntular) ve bugünkü canlı formların karşılaştırmalı anatomisine dayanıyordu. kökenimizle ilgili görüşlerde darwin zamanından 1960’lı yıllara kadar pek fazla bir yenilik olmadı. gerçekten de 1960’lı yıllardan itibaren moleküler biyoloji alanında kaydedilen gelişmelerin insan evrimine yansıtılmasıyla birlikte evrim tarihimizin yorumunda gen adı verdiğimiz yepyeni bir unsur paleontolojik verilerin yanında yerini aldı. geçmişimizle ilgili sırları artık dna adı verdiğimiz molekül içinde aramaya başladık. 1967’de vincent sarich ve allan wilson şempanze ve insan arasındaki protein farklılığını kantitatif olarak açıkladılar. insan genomunun bazı genetik unsurları (örneğin mitokondriyal dna) filogenetik araştırmalar için çok elverişlidir. insanın kökeni ve evrimini geriye doğru sürerken bugün dna polimorfizminden yararlanılmaktadır. insan ve şempanze arasındaki genetik farklılık derecesi şaşılacak ölçüde küçüktür. moleküler saat geriye doğru işletilmek suretiyle insan ve şempanzenin aşağı yukarı 6 milyon yıl öncesinde ayrılarak farklı birer evrim çizgisi izledikleri ortaya kondu. moleküler genetiğin devreye girmesiyle 1967’den sonra evrim tarihimizin kurgulanmasında dikkate alınan eski kuram terk edildi ve böylece darwin’in insan evrimine ilişkin görüşü de yeniden şekillendirildi. onun insana ilişkin evrim kuramı artık premoleküler görüşün egemen olduğu dönemin içinde kalmıştı. 1977 yılı ise moleküler genetikte bir dönüm noktası oldu; zira bu tarihte dna dizilimini çözmek için teknikler keşfedildi. uzun zaman belirli bir düşünceye bağlı kalarak görüşlerini açıklayan bilim adamlarını moleküler genetiğin getirdiği yeni bulgulara 40 yıl içinde alıştırmak kolay olmadı. moleküler biyoloji alanında kaydedilen gelişmeler sayesinde insan ve ona en yakın şempanzenin atalarının ortak evrim yazgılarının ne zaman sona erdiği artık bilinmektedir. moleküler genetik alanında kaydedilen gelişmelerden sonra şimdi sıra artık moleküler biyologlarla insan paleontolojisiyle uğraşan uzmanları uyuşturmaya gelmişti. bir başka deyişle paleontolojik bulgular (fosiller) ile genetik bulgular örtüşebilecek miydi? doğal olarak bu tartışma retorik yoldan değil de somut kanıtlar ve bu kanıtların analizleriyle ortadan kalktı. insanın yeryüzündeki evrimsel öyküsü öyle tek bir çizgi halinde izlenmesi söz konusu olmayan, bir ağacın yanlara uzanan irili ufaklı dallarına benzetilen karmaşık uzun ve zorlu bir yolculuktur. biz bunu insanın soy ağacı (filogenetik ağaç) olarak tanımlıyoruz. tüm canlılar için geçerli olan genetik değişim mekanizması canlılar dünyasının bir parçası sayılan insan için de geçerlidir. charles darwin, çağının bilimsel anlayışı içerisinde evrim mekanizmasını, bitkiler ve hayvanlar dünyasındaki çeşitliliğin ortaya çıkış nedenlerini yaptığı etkin araştırmalar ve gözlemler sayesinde mevcut türler ile yok olmuş türlerin arasındaki akrabalık ilişkisine dayanarak kurgulayan ilk araştırıcıdır. 24 kasım 1859’da türlerin kökeni’ni yayınladığında türlerin değişim sürecinin doğal ayıklanma yoluyla gerçekleşmiş olduğu hipotezini ortaya koyarken o zaman için gerçek anlamda devrim yaratacak olan bir teze damgasını vurmuştu. ancak, özellikle kilise çevresinden gelecek tepkileri tahmin ederek işleri daha da karmaşık hale getirmemek için insanla ilgili düşüncelerini bir süre yayına dönüştürmedi. 12 yıl bekledikten sonra şubat 1871’de insanın kökeni adlı çalışmasını yayınladı.

  ailemizin evrimi ne zaman başladı?

  paleontolojik ve moleküler genetik alanında edinilen bulgular jeokronolojik zaman cetveline oturtulduğunda zincirin halkaları yerli yerine oturmaya başlıyor. böylece insan ailesi içindeki evrim sürecini kesintisiz biçimde izleme fırsatı buluyoruz. biz memeli sınıfının bir üyesiyiz ve bu sınıfın da primat adı verilen takımı içinde yer alıyoruz. yeryüzünde memeliler sınıfı içindeki 65-70 milyon yıl öncesinde (üçüncü zamanın başları) başlayan evrimsel süreç aşağı yukarı 20-25 milyon yıl öncesinden itibaren insanımsı (hominoidea) adı verilen yepyeni bir üst ailenin tarih sahnesine çıkmasıyla beraber benzersiz bir görünüm kazanmıştır. bu üst aile bir bakıma bizi de yakından ilgilendirmektedir; çünkü insan ailesi (hominidae) ile pongidae (goril, şempanze, orangutan ve jibon) ailesi taksonomik olarak bu üst aile içinde yer alır.

  son yıllarda afrika’da çad, etyopya ve kenya’daki tortusal tabakalar içinde ortak yazgıyı paylaşmış olan formların fosilleri gün ışığına çıkarıldı. aslında 5-7 milyon yıl arasındaki zaman dilimi insan ailesinin benzersiz evrimiyle ilgili anahtarı elinde tutmaktadır. bu anlamlı zaman dilimi içinde bir taraftan şempanzenin ait olduğu ailenin, diğer taraftan insanın ait olduğu ailenin ayrışık evrimsel süreçler izlemelerine zemin hazırlamış olan fizyolojik, anatomik ve davranış kökenli değişmeler oluştu. örneğin sık ormanlık bölgelerden savanlık alanlara doğru yayılma, iki ayak üzerinde yürüme, bir başka deyişle bipedalizm, böylece ellerin yürüme işlevinden kurtulup el olarak kullanılması ve beyin korteksinin özellikle frontal (prefrontal korteks) bölgesindeki önemli değişim bunlar arasında sayılabilir. aslında insan ve şempanzenin mensup olduğu ailelerin tarih sahnesinde görülmesine ortam hazırlayan faktörler tam olarak bilinmiyor. miyosen çağın sonlarına doğru (aşağı yukarı 6 milyon yıl önce) insanın ve iri primatların ait olduğu iki ailenin bitiş çizgisine gelinmiş oluyor. genlerimiz afrika’da yaşamakta olan bonobo (cüce şempanze) ve iri şempanze ile olan yakınlığımızın ipuçlarını veriyor. aynı üst aile içinde yer aldığımız şempanze ile olan genetik yakınlığımız bugün artık biliniyor. şempanze ile insan arasındaki genetik uzaklık sadece %1,3’tür. mitokondriyal dna (mtdna) düzeyindeki farklılığımız ise %8,46’dır.

  insan maymundan gelmedi

  darwin’in de haklı olarak vurguladığı gibi evrim sürecinin, önceden var olan herhangi bir türden doğal ayıklanma yoluyla yeni yan türlerin ortaya çıkması şeklinde işlediği düşünülmeli; bu arada eski türler yaşamlarına devam etmiş ya da yok olmuş olabilir. belki de insan ve şempanzenin ait olduğu üst ailenin temsilcileri ayrılan türlere paralel olarak varlıklarını bir süre sürdürmüş olabilirler. sonuçta, bu süreç bir bayrak yarışı gibi değerlendirilmemeli. bu görüşü insana uygularsak, insan türü şempanze türünden doğmamış anlamına gelir. ancak, insan ve şempanze, yukarıdaki tanıma da uyacak biçimde yeryüzünde aynı zaman dilimi içinde yaşamaktadır. insan maymundan geldi cümlesi bilimsel açıdan hatalıdır. paleontolojik veriler ve moleküler genetik kanıtlar bu tür saçmalıkların kesinlikle önünü tıkamıştır. yanlışlık önce maymun sözcüğünün kullanılmasından kaynaklanmaktadır. insan ve şempanze primat takımının birer üyesidir. bu takım içinde 50’ye yakın cins ve en az 200 de tür vardır ve bunların her biri, sahip oldukları bazı ortak biyolojik özelliklere rağmen, davranış, fizyolojik ve anatomik ayrıntılarıyla büyük bir çeşitlilik gösterirler. biz ise tüm bu çeşitliliği bir maymun sözcüğüyle kestirip atmışız. darwin’i yanlış anlamamız da işte bu noktada başlıyor. insan ve şempanze hiçbir zaman aynı evrim çizgisi içinde olmadı ve insan şempanzeden evrimleşmedi. bir başka deyişle spesifik anlamda şempanze insanın ata türü olmadı. şempanzenin ve insanın dahil olduğu hominidae ve pongidae aileleri 5-7 milyon yıldan bu yana bağımsız ve ayrışık (divergent) evrim süreçleri izlediler. şempanze ve insanın uzak atalarının ortak evrimsel öyküleri aşağı yukarı 7 milyon yıl öncesinde sona erdi. o tarihlerden itibaren ortak atayı temsil eden türlerden bazıları evrim geçirerek şempanzeyi, diğer bazıları da insan ailesinin ilk cinslerini meydana getirdiler. ortaklığımız sadece üst aile düzeyinde üçüncü zamanın miyosen zaman dilimi içinde sınırlı kaldı. o dönemlerde zaten bizim bildiğimiz anlamda ne insan, ne şempanze vardı. ortak evrimsel yazgımızı temsil eden türler milyonlarca yıl önce yok oldular, bugün yaşamıyorlar. şempanzeler bu akrabalığın izlerini bizlerle moleküler düzeyde taşıyan kuzenlerimizdir. atalarımız değil!"
  ***
  evrim aldatmacasi gibi yalanlardan kurulu kitaplar yazan ve bunlari bedavaya insanlara dagitan karanlik gucleri ayiplamaki kizmak yerine birseyler yapmak ornegin agizlarina sakiz yaptiklari "curutulme komedisine" deginmek gerekir diye dusunuyorum; teoriler curutulebilir ancak gercekler curutulemez. bilimsel olarak defalarca kanitlanmis, aynaya baktigimizda bile kanitlarinin gorulebilecegi gercegin curutuldugunu iddia etmek uc maymunluk yapmaktan baska birsey degildir.kanitlar nerede diyeceklere, -kendime gulsem de- en basitinden bir kanit sunmak istiyorum; insanlarin 20 yas disleri.
  20 yas dislerinin artik surememesinin nedenleri cesitlidir,insan beyin hacminin giderek buyumesi alt yuz kemiklerinin kuculmelerine neden olmakta,mandibulada kendine yer bulamayan dis surmemektedir.
  baska bir neden ise insanlarin yedikleri gidalarin giderek yumusamasidir.insanlarin yedikleri gidalarin yumusamasi ceneyi hareket ettiren kaslarin cok calismamasina,cok guclenmemelerine neden olmaktadir.kaslarin urettikleri gucu harekete cevirdikleri yer olan kemikler de bu nedenler gelismemektedir.cok guc ureten bir kas haliyle daha genis tutunma yuzeyi arayacaktir.su anda cogu insan yaklasik 50 kg.'lik cigneme kapasitelerini agizlarindaki 8 azi disine dagitmakta ve bu guc dislerde patolojik degisikliklere neden olmamaktadir.ancak 20 yas dislerimiz bize agizlarinda kemik,kabuk,kikirdak,cesitli otlarin koklerini parcalayan atalarimizdan miras kalmistir.20 yas dislerinin cigneme arkinda yer almasi 4 dislik ek alan demektir, cene ekleminin bir kaldirac sistemi oldugu dusunulurse destek noktasina en yakin bu disler en cok kuvveti yaratacaklardir.gecmiş donemde (ve hatta yakin gecmise kadar) dissizlik; gunumuzde komik gorunse de; olum nedenlerinden biri idi, dissiz birey yenilen sert gidalari sindiremeyecek, ya acliktan ya da butun halinde yuttugu sert gidalarin ic organlarini yaralamasi sonucunda olecektir.haliyle dissiz birey soyunu devam ettiremeyecek, uremek icin tercih edilen bir birey olmayacaktir. ancak yuz binlerce yillik evrim surecinde insanlarin yedikleri gidalarin giderek yumusamasi sonucunda dissiz bireylerin dezavantajlari yokolmakta ve populasyondaki oran artmaktadir.ayni olay ondeki lateral kesici dislerde de gorulmektedir ve insanlar ogutme isine giderek daha az ihtiyac duydukca diger dislerde de gorulecektir.
  dislerle ilgili bu gercek bariz bir sekilde gorulen turdendir, gokyuzune baktiginizda gordugunuz en parlak yildizlardan biridir, halbuki bu cesitlilikler hala calisma duzenlerini bilmedigimiz genetik kod icinde her saniye gerceklesmektedir.bu varyasyonlarin birlesmesi kisiyi oldurebilen hastaliklara neden oldugu gibi gunumuzde bize anlamsiz gelen ancak gelecekte belki isimize yarayabilecek cesşitli ozellikleri de yaninda getirmektedir; hastaliklara karsi bagisiklik, fonksiyon bozukluklarina dayaniklilik, yasliligin yavaslamasi..gibi.
  1 ... pitroipa
 6. 214.
  Ateistlerin din konusundaki bilgi seviyelerine bakın bide tipine bakın şimdi bide eline tesbih alan sakallı cumalara giden kuranı bir kere okumamış ama ateistlere saldıran müslümana bakın bi tipindeki meymenete bakın. Düşünebilme potansiyellerine bakın.

  Sizce kim haklı ? Konu kapandı.

  Boş yere burda uzun uzun açıklama yapmaya gerek yok en güzel ve kısa açıklama budur.
  2 ... irrisci
 7. 213.
  arkadaşlar ben hepsini okuyorum. okuyup beğendiklerimi de kendi sayfamda paylaşıyorum. eğer ilginizi çekiyorsa siz de okuyun. çekmiyorsa boşverin gitsin.
  ***
  a) mutasyon belli bir amac icin gerçekleşmez. mutasyonların tamamı rastgeledir. ancak bu mutasyonların sadece küçük bir kısmı canlının hayatta kalma şansını ve gelecek nesillere bu mutasyonu aktarma şansını arttıracak kadar faydalıdır. kritik nokta, faydalı mutasyonların adaptasyona yardım etmesi ve gelecek nesillere aktarılması, zararlı mutasyonların ise canlının hayatta kalma şansını azallttığı için zamanla populasyondan silinmesidir. bir örnekle açıklayalım, diyelim ki bir çita ortalamada her 500 denemesinden 100 tanesinde avını yakalayabiliyor, ve bu avlanma performansı ile de hayatı boyunca doğurduğu her 500 yavrunun 400 ü hayatta kalıyor. sonra bir çita doğuyor. bu çitanın genomunda omurgasının annesinin omurgasına göre yüzde 3 (3 5 bir şeyler artık) daha esnek olmasına yol açan bir mutasyon gerçekleşiyor. (bu mutasyon elbette mayoz bölünme sırasında falan oluyor, bir defa yumurta döllendikten sonra olan mutasyonlar deformasyona yol açabilir ama gelecek nesillere aktarılmaz.) bunu da şöyle örnekleyelim. bu mutasyon sayesinde omurgadakli diskleri tasarlayan genler bir sıra ekstra kolajen sentezliyor bu mutasyon sayesinde, daha sağlam diskler, daha esnek omurga, daha verimli bir yay-gergi hareketi ve genel çeviklikte ufacık bir iyileşme. bu iyileşme sayesinde yeni nesil yavru çitamız kendinden önceki nesil gibi 100/500 değil de 101/500 performansıyla avlanmaya başlıyor. bunun sonucunda da 400/500 yerine 401/500 performansıyla yavru yetiştirme şansı oluyor. uzun vadede ve binlerce jenerasyon sonra bu yüzde birlik performans farkı yüzünden (daha küçük bir fark da olabilir) esnek omurgalı çitalar populasyonda egemen hale geliyorlar.

  bu epeyce stilize bir örnek ama tüm evrimin ana temasını anlatıyor. durmadan yinelenen bütün bunlar şans eseri olabilir mi sorusunun da cevabını veriyor. şans eseri olan şey evrim değil, mutasyonlar. evrimin kendisi ise, yani genomik ve phenotypic özelliklerin değişerek gelecek nesillere aktarılması ise hiç bir şekilde şansla alakalı değil. hatta şu dünyada tesadüflerle alakası en az olan şey faydalı mutasyonların gelecek nesillere aktarılması. çünkü hangi özelliğin gelecek nesillere aktarılacağını idare eden çok katı kurallar var: eğer hayatta kalmaya, gelecek nesillere evlat aktarmaya yarıyorsa, mutasyon yaşar, yoksa yok olur.

  b) evrim teorisi hakkında sadece zilyon çeşit kanıt yok, zilyon değişik alandan kaynaklanan zilyon çeşit kanıt var.

  darwin sadece jeolojik zaman dilimlerinin uzunluğu hakkındaki uyanışı, ve fosiller ile mevcut türlerin özelliklerine bakarak evrim teorisini geliştirmişti. oysa şu anda özellikle moleküler biyolojiden kaynaklanan verilerimiz o denli kesin ki, bir tane fosil olmasa bile evrime yeteri kanıtımız var. (ki fosilleşme büyük bir mucizedir. bırakın ara türleri, yarı türleri, herhangi bir fosilin olması dahi doğanın bize lütfudur. )

  ben gözümle görmek isterim diyenler için çok basit bir iki örnek:

  1) uzun uzun anlatmayacağım, gerçekten merak eden bu başlığın ilk sayfalarına ya da googlea başvurabilir. birincisi meşhur sanayi devrimi güve örneği. http://en.wikipedia.org/…ki/peppered_moth_evolution ingiltere'ye has bir ağaç güvesi açık renkli likenleri ve açık renkil ağaç gövdelerini mesken tutuyordu. avcılardan korunmak için bu yaşam ortamına göre krem rengi üzerine siyah noktalarla bezeli bir kanat deseni vardı genellikle. arada sırada yumurtadan çıkan siyah güveler ise kısa sürede yem olarak ölüyorlardı. bu arada söyleyelim, siyah benekli beyaz güveden tamamen siyah güveye geçiş tek bir gendeki tek bir mutasyonla gerçekleşebiliyor. tek gereken sadece siyah benek geninin pigmenti sentezleme görevini benekler için olduğu kadar kanadın tümü için de vemesine neden olan bir mutasyon. bu derece dramatik sonuçları olan bu derece basit mutasyonlar oldukça nadir elbette. neyse, sanayi devrimi ile birlikte likenlerin büyük çoğunluğu kirlilikten doalyı ölürken açık renk gövdeli ağaçlar ise siyeh bir isle kaplanmaya başlıyorlar. 1800 lü yılların ortasına gelindiğinde benekli güvelerimizin kendini rahat hissedecegi ağaçlar neredeyse ortadan kalkmış durumda, hemen tamamı kararmış vaziyette. ancak kirlilikteki ve kararmadaki artışla birlikte eskiden kozadan çıkar çıkmaz avcıların dikkatini çeken siyah güveler artık o kadar kolay yem olmamaya başlıyorlar kısa zamanda zor yem olan siyah güveler çoğalırken (hala aynı türden bahsediyoruz, esmerler çoğalırken sarışınlar yokoluyor demek gibi) beyaz güveler azalıyorlar. hatta tamamen yokoluyorlar. ancak beyaz pigment sentezleyen gen elbetteki genomdan tamamen çıkmıyor, sadece protein sentezlemiyor, junk dna haline geliyor. sonra, yavaş yavaş çevre yasaları, kömürden petrole, elektriğe ve doğalgaza geçiş ile 1960 lardan itibaren ise beyaz güveler geri dönüyor çünkü ağaçların rengi açılmaya başlıyor. nasıl ki siyah güveye yol açan tek bir mutasyon ise, beyazların geri dönüşünü de yine tek bir mutasyon sağlıyor. bugün, ağaçlar herşeye rağmen 1600 ler kadar açık renk olmadığı için ve ingilterenin değişik yerlerinde değişik renklerde (aynı türden)ağaçlar olduğu için beyaz ve siyah güveler zamanla dalgalanan bir nufus dengesinde yaşıyorlar. işte bu örnek rastgele mutasyonların, çevresel bir etkiye cevap verdiği zaman nasıl süratle popülasyona yayılabileceğinin bir örneği.

  2) ikinci örneğimiz evrim sürecini gözüyle görmek isteyenler için meyve sinekleriyle yapılan deneyler. suradabunlar biraz daha teknik olduğu için özet geçeyim. 2008 yılında duyurulan bir araştırmada meyce sineklerinin (drosophilia) düşük oksijen ortamında hayatta kalmasının sağlandığı anlatılıyordu. araştırmacılar meyve sinklerinin düşük oksijen tolerasyonu geliştirip geliştiremeyeceğini merak ediyorlardı. hemen hemen her genetik özellik gibi (kuyruk uzunluğu, saç, göz rengi, boy vs) oksijen tolerasyonu için de değişik değerler aynı popülasyonda var olabilir. mesela çitanın avlanabilmesini müknü kılan bir hız aralığı varsa o aralıktaki her değerde hıza sahip çita bulunur. tek bir tonda mavi ya da yeşil olmaz gözler, ve ortalama bir insan boyu olsa da çok çeşitli boylarda ve kilolarda hayatta kalırız. zamanla, bu ortalama değerler artar ya da azalır. araştırmacılar bir dizi meyve sineğini alıp çoğalttılar. ikinci nesil yavrular oksijen oranı biraz azaltılmış (tüm larvaların hayatta kalamayacağı, ama tamamının da ölmeyeceği kadar) bir ortamda geliştirildiler. bu şekilde devam ederek sadece 32 nesil sonra yüzde 4 (normal şartlarda yaklaşık yüzde 21) oksijen ortamında hayatta kalabilen bir nesil elde edildi. oysa deney başladığında meyve sinkeleri ancak ve ancak yüzde 8 lik bir oksijen oranına dayanabiliyorlardı. deney başladığında test edilen nesilin hiç birisi yüzde 4 oksijen konsantrasyonunda hayatta kalamıyordu.

  bu da bize gösteriyor ki çevre şartları zamanla değiştiğinde, o sırada gen havusundaki ufak farklılıklardan yola çıkarak hemen hemen her türlü değişime (değişim aşırı hızlı ve ani olmadıkça) ayak uydurabilir.

  benzeri süratli değişimleri insan eliyle evrimi hızlandırılmış ve değişmiş türlerde görebiliriz. tek bir kurttan sadece 1000 senede (köpek yaklaşık 7000 sene önce falan evcilleşti ama ilk türleşme izleri çok daha yeni) yüzlerce köpek türü gelişti. bir kaç yüz nesil sonra danualarla kanişler birbiriyle çiftleşemez hale gelebilirler mesela. bundan beşyüz sene önce tek bir bitki olan marulun atasından 500 senede göbek maruldan lahanaya, kara lahanadan karnabahara kadar olan türleri geliştirdik. türleşme oderece başarılı oldu ki mesela brüksel lahanası tohumlarıyla, artık yakın akrabası olan marulu çaprazlayamıyoruz bile. oysa sadece bir kaç yüz sene önce ataları olan tek bir bitki vardı . bin sene önce mısır serçe parmağı büyüklüğünde bir otken şimdi kolum kadar meyve veren bir çalı irisi, ağaç miniğine dönüştü. taneleri sayılmayan, görülmeyen bir ot olan buğday artık tek bir saptan yüzlerce gram ürün alınan bir bitki, yolda üstün basıp ezeceğiniz prinç otu ise milyarlarca insanı doyuran bir birtki artık.

  doğal seçilimin en çarpıcı kanıtları aslında işte bu insan eliyle (daha gen mühendisliği falan yokken) gerçekleşen değişimler. insanın sadece keyfine göre çiftleştirerek onlarca senede yapabildiğini doğa dört milyar senede neden yapamasın? seçilim için seçen gücün önemi yok. ha hangi tohumu yiyip hangisini tohumluk olarak saklayacağına karar veren insanın gözü, hangi köpeğin çobanlık yeteneklerinin gelişkin olduğuna karar verip gelecek nesli o damızlıktan üreten insan eli, ha kaçamayarak daha hızlı çitanın hayatta kalmasını sağlayan ceylan, ya da yavaşça ısınan, soğuyan ve böylece postları şekillendiren iklim. genetik çeşitlilik ve değişken zorluklar olduğu sürece, evrim de olacak.
  1 ... pitroipa
 8. 212.
  koaservat nedir? ilkin koaservat yapıları nasıl oluşmuştur? yağların canlılık evrimi'ndeki önemi...

  canlıları cansızlardan ayıran tek özellik, dünya üzerindeki ilk maddesel başlangıçtan sonra, yeryüzündeki maddelerin (ve hepsine "cansız" dediğimiz maddelerin) farklı yönlere doğru geçirdikleri kimyasal evrim'dir. yani dünya üzerinde var olan maddelerin bir kısmı, bulundukları çevrenin zorunlu kıldığı bir kimyasal evrim sürecinden geçmiş ve çok çeşitli, sayısız maddenin oluşumunu sağlamışlardır. başlangıçtaki maddelerin bir diğer kısmı ise yine bulundukları çevrenin onlara dikte ettiği şekilde, belli bir yönde toplanarak, sayısız deneme-yanılma ve seçilimden geçmiş ve sonunda bizim "canlılık" olarak isimlendirdiğimiz madde formuna ulaşmışlardır. bu varlık formula ilgili bilmemiz gereken en önemli nokta, daha önce de bahsettiğimiz gibi esasında yapıtaşları bakımından tamamen "cansız" olmaları; ancak organizasyonları ve bu organizasyon dahilinde sahip oldukları aktivitelerden ötürü bizim "canlı" olarak kategorize ediyor olmamızdır. bu noktada aslında onların organizasyonlarının ve aktivitelerinin de tamamen cansız moleküller tarafından yürütüldüğünü unutmayın. kısaca "canlılık" bir skala gibidir. aslında her şey cansızdır; ancak bir noktadan sonra, organizasyon ve aktivite özelliklerine sahip olabilen cansız varlıklara biz "canlı" demekteyiz. bunun da tek amacı doğada gördüğümüz farklı varlık tiplerini kategorize edebilmektir.

  bu madde formları; ya da ilkin canlılar, 4 milyarlık bir değişim süreci sonrasında doğayı ileri düzeyde algılayabilecek bir hayvan türü olan insanı evrimleştirebilmiştir. bu hayvan, etrafındaki varlıkları incelemiş ve az önce değindiğimiz kriterlere göre kimini "canlı", kimini "cansız" olarak isimlendirmiştir. yani buradan da görebileceğiniz gibi aslında doğada canlı ya da cansız diye bir ayrım bulunmamaktadır; sadece farklı yönlere doğru gelişmiş atomlar ve moleküller bütünleri ya da yığınları bulunmaktadır.

  şimdi hep birlikte, evren'de, çoğunlukla yıldızlarda üretilen maddelerin dünya isimli gezegende yoğunlaşmasından sonra bizim "canlılık" olarak isimlendirdiğimiz varlık formuna doğru geçirdikleri moleküler (kimyasal) evrim'i adım adım izleyelim:

  4.5 milyar yıl öncesine bir yolculuk...

  koaservatlar, "cansız" veya inorganik moleküllerden oluşan, ilk "canlı" (organik moleküllerden oluşan kompleks) özellikli moleküllerdir. yani dünya üzerinde var olan, olmuş ve olacak her canlının atası, ilkin hücreler olarak düşünebileceğimiz koaservatlardır. bunlar, günümüz hücrelerinden çok daha ilkeldirler ve sadece bir zırh ile zırh içerisinde hapsolmuş moleküllerden ibarettirler. ancak bu zırh belli oranda molekül transferine izin vermektedir; dolayısıyla ilkin bir madde alışverişine de izin vermektedir. bunlara tekrar döneceğiz.

  ilkin koaservatların oluşabilmesi için 600 milyon yıllık bir süreç gerekmiştir. bu süreç, dünya'nın oluştuğu 4.5 milyar yıl öncesiyle, ilk canlılığın başladığı 3.9 milyar yıl öncesine kadar sürmüştür. bu süreçte belki bugünkü canlıların atası olan koaservatlar haricinde pek çok canlılığa temel olma potansiyeli olan yapı gelişti; ancak bunların hemen hemen hepsi varlıklarını koruyamadılar ve yok oldular. ancak bu sayısız denemeden bir grubu, bizim bugün "koaservat" dediklerimiz, yapılarını koruyabilecekleri kadar güçlü ve çevrelerine uygun durumdaydılar. işte bunlar, darwin'in deyimiyle "basit bir başlangıçtan, envai çeşitte canlılığa" doğru evrimleşecek ilk basamaktılar.

  koaservatların oluşumunu ve evrimini anlayabilmek için, belki de o dönemin ortamına sizi götürmemizde fayda var. düşünün ki son derece kaotik ve tehlikeli bir ortamdasınız. dünya sürekli bir bombardıman altında. ozon tabakası henüz hiç oluşmadı. dünya, sadece göktaşları tarafından değil, aynı zamanda güneş'ten ve uzayın derinliklerinden gelen elektromanyetik ve radyoaktif ışınımların etkisi altında. dünya üzerinde açık hava ile temas halindeki her şey ama her şey bu bombardımandan nasibini alıyor. dünya'nın sıcaklığı bugünkü normallerden kat kat yüksek. güneş gören tarafı sürekli aşırı sıcakken, karanlık kalan tarafı çok soğuk. dolayısıyla gece ve gündüz sıcaklık farkları akıl almaz derecede yüksek. üstelik dünya, günümüzde olduğundan çok daha hızlı dönüyor ve dolayısıyla muhtemelen günlerin uzunlukları 24 saatten daha kısa. henüz kıtalara ve kara parçalarına dair pek bir iz yok ve dünya yavaş yavaş gerek kuyrukluyıldızlardan, gerekse de yerin derinliklerinden gelen suyun buharlaşması ve tekrar yoğunlaşması sonucu sürekli yağmur ve fırtına altında. üstelik bu fırtınalar, halen radyoaktiviteden de etkilenmekte.

  dünya'mızın "mükemmel" bir "düzen" içerisinde olduğunu sanan insanların o günleri görmesini gerçekten isterdik. zira dünya için kullanılabilecek son sıfatlardan biri "düzenli" idi. işte bu kaos ortamı içerisinde, birçok olay da süregelmekteydi. bunların birçoğu yüksek radyoaktivitenin etkisi altında bozunan atomların etkileriydi. dünya, dediğimiz gibi sürekli "dövülmekteydi". sürekli yağan yağmurların etkisiyle artık hemen her yer sular altındaydı. ve henüz tek bir canlılık bile bulunmamaktaydı.

  ancak bu kaotik ortam içerisinde çok ilginç bir adım atıldı. yeni oluşan ve yukarıdan güneş ve uzaydan gelen radyoaktif ışınların, aşağıdan ise magma tabakasının sıcak etkisi altında kalan okyanusların derin tabanlarında bir hareketlilik oldu. bu hareketlilik, ilkel dünya koşullarında, okyanuslarda (ve geri kalan her yerde) bulunan moleküllerin farklı biçimlerde bir araya gelmesinden kaynaklanıyordu. bu ilkel koşulların etkisi altında, küçük moleküller bir araya gelerek daha büyük molekülleri oluşturmaya başladılar. okyanusun (ve geri kalan her yerin) her bir köşesinde, sürekli bir yapım ve yıkım sürmekteydi. bu yapım ve yıkım oldukça rastlantısaldı; çünkü bir an için, bir bölgede hangi moleküller bulunuyorsa, onlar tepkimeye girmektelerdi. bu sayısız olasılık dahilinde, belki katrilyonlarca yeni ve büyük molekül tipi oluştu. ancak bunlardan özellikle biri, bizim konumuz açısından önem arz etmekteydi.

  canlılığın ilk adımı: lipit çift katmanlı zırh

  koaservatların, yani "ilkin hücrelerin" nasıl oluştuğunu anlayabilmek için günümüzde her bir canlıda mutlaka bulunan "hücre"lerin olmazsa olmaz özelliği olan “hücre zarından” bahsetmemiz gerekir. çünkü bir "hücre", tanımı gereği bulunduğu ortamdan izole olan; ancak onunla alışveriş halinde bulunabilen, canlılık yapı birimidir. yani izolasyon, burada anahtar kelimedir. bu izolasyonu anlayabilmek için de “yağ moleküllerini” incelememiz gerekir:

  yağlar (lipitler) canlılık için son derece önemli moleküllerdir. isı sığalarının (bir cismin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gereken ısı enerjisi miktarıdır) diğer moleküllere göre oldukça yüksek olması, yumuşak/darbe emici olmaları, enerji için kullanılabilmeleri, organları korumaları gibi özellikleri haricinde; moleküler anlamda çok önemli bi kimyasal yapıya sahiptirler: yağ molekülleri, atomlarının diziliminden ötürü “amfifilik” yapıdadır. bu ne demektir? teknik olarak “amfifilik kimyasallar”, kimyasal bileşimi dahilinde hem hidrofobik, hem de hidrofilik yapıda moleküllere sahip olan kimyasallardır.

  peki bu iki yeni terim nedir? “hidrofobik”, bir molekülün fiziksel ve kimyasal yapısından ötürü, sudan “nefret etmesi” demektir. daha gerçekçi bir anlamıyla, h2o molekülleriyle arasındaki elektriksel etkileşim sonucu (elektron dizilimlerinden ötürü), su ve hidrofobik maddelerin birbirini fiziksel olarak "itmesi"dir. “hidrofilik” moleküller ise, kimyasal yapılarından ve molekülün içerisindeki atomların elektron diziliminden ötürü, h2o molekülü ile etkileştiklerinde, suyu kendisine çeken, "su seven" maddelerdir. işte amfifilik bileşikler, uzun yapıda kimyasallardır ve bunların bir ucunda "hidrofobik", bir ucunda ise "hidrofilik" moleküller yer alır. gelin bunu bir görselle, daha net olarak anlayalım. bir yağ molekülüne bakalım:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…2439386_n.jpg

  bu gördüğünüz bir lipit molekülüdür. burada her ne kadar bu şekilde, “basit” halde çizilmiş olsa da, önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi orjinali aslında aşağıdaki gibi bir atomlar karmaşasıdır:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…4730664_n.jpg

  gördüğünüz gibi yağ dediğimiz yapı uç uca eklenmiş karbon (c), hidrojen (h), oksijen (o) ve nitrojen (n) atomlarından başka bir şey değildir. az önce bahsettiğimiz koşullar altında atomlar bir araya gelerek yağ moleküllerini oluşturmuşlardır. bunun olabilirliği günümüzde yüzlerce farklı deneyle ispatlanmıştır. ancak oluşan bu molekülün hayatımızda olmazsa olmaz bir yeri vardır, birkaç önemli özelliğine yukarıda değinmiştik. peki, yukarıda anlattığımız “amfifilik özellik”, ne işe yarar? nasıl olur da bu özellik, lipitlere yani yağlara cansızlıktan canlılığın evrimi konusunda kelimenin tam anlamıyla “hayati” bir özellik katar?

  bu sorunun cevabını, evinizde, lipit moleküllerini suyun içine atıp su içerisindeki oluşumları incelediğinizde kendi kendinize dahi verebilirsiniz. bu “amfifilik yapı”, yağların “iki katmanlı” (bilayer) bir yapı oluşturmalarını sağlarlar. bu, lipidleri önemli kılan ilk özelliktir. bir diğer büyük önemleri ise, bu oluşturdukları ikili yapının, fiziksel olarak tüm varlıkların potansiyel enerjilerini minimuma indirme eğilimleri sebebiyle, küresel bir halde oluşmasıdır. ilk olarak bu iki tabakalı (bilayer) yapıyı bir görelim:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…6596578_n.jpg

  burada gördüğünüz yapı, sadece lipitlerden oluşmaktadır, yani yukarıda verdiğimiz yağ moleküllerinden. burada maviler yağ moleküllerini, etrafta çizilmeyen ancak sizin arka planda hayal edebileceğiniz bütün kısımlar ise su moleküllerini, su ortamını temsil etmektedir. kısaca görselde gördüğünüz lipit molekülleri ağı, suyun içerisinde bulunmaktadır. göreceğiniz üzere sudan korkan ve uzak duran (hidrofobik) kısmı, su ile mümkün olduğunca temas etmeyecek şekilde, her zaman iç yüzeylere bakacak şekilde dururlar. öte yandan suyu seven, yaklaşmak isteyen (hidrofilik) kısmı ise, suya mümkün olduğunca yakın olacak şekilde, her zaman dış yüzeylerde bulunurlar. işte bu şekilde yağ molekülleri, bu şekilde yan yana dizilirler. bu yapı, bir “iç kısım” ve bir “dış kısım” oluşturacak şekilde, “çift/iki katmanlı” yapıyı oluşturur.

  eğer su içerisine attığınız yağ moleküllerini bir süre daha izlerseniz, göreceğiniz yapı şuna benzeyecektir:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…3155329_n.jpg

  bu önemli özellik daha önce de belirttiğimiz gibi tamamen moleküler düzeydeki fizik ile alakalıdır. yukarıda verdiğimiz yapının küresel hale gelmesi de tamamen evren içerisinde geçerli olan fizik yasaları ile ilgilidir. bir cisim, her zaman potansiyel enerjisini en aza düşürmeye çalışır; bu canlı-cansız tüm varlıklar için geçerlidir. bu yüzden mümkün olduğunca yatay bir pozisyonda uyuruz. bu yüzden, yerden yüksekte duran cisimler kütleçekim etkisiye yüzeye doğru çekilir ve potansiyel enerjilerini azaltırlar. işte yine benzer şekilde, bu yüzden üzerinde belirli bir potansiyel taşıyan cisimler mümkünse kıvrılarak küre ya da küreye en yakın geometrik şekle gelirler. bunun sebebi, potansiyel enerjinin en az küresel geometri üzerinde birikmesidir. işte aynı sebeple bir yüzey üzerindeki su damlacıkları küresel bir şekil alırlar. ancak onların küreselliklerini yüzey gerilimi gibi ikincil kuvvetler bozmaktadır. yağ molekülleri, bir "yüzey"de değil, doğrudan suyun "içerisinde" oldukları için bu kuvvetlerden etkilenmezler.

  peki bu özelliğin biyolojik anlamı nedir? cevap oldukça basittir: bir “zırh” olması.

  koaservat denen ilk hücrelerin (hatta "hücremsiler"in atalarının) ilk olarak evrimleştikleri ortam, kaos halindeki okyanuslar ve bu okyanusların tabanında bulunan, göreceli olarak yüksek sıcaklığa sahip olan volkan bacaları ve etrafıdır. dünya’nın oluşumundan sonra, milyonlarca yıl boyunca radyasyon, kaos, ısı, ışık, vb. etmenler yukarıda da anlattığımız gibi had safhadadır ve adeta "dünya'yı dövmektedirler". bu sebeple, eğer “canlılık” oluşacaksa, bir şekilde “korunması” gerekmektedir. bu korumanın ilk aşaması, okyanus ile sağlanmıştır. canlılığın okyanus tabanlarında başlaması çok mantıklıdır, zira okyanus, atmosferin tehlikeli pek çok faktörünü devre dışı bırakmaktadır. hatta teknik bir bilgi vermemiz gerekirse, uzaydan gelen radyokaktif ve genel olarak günümüz canlılığına zarar verebilecek ışınlar, okyanusun yüzeyinden 15 santimetreden daha aşağısına inemezler. ancak bu da yeterli değildir; çünkü kaotik okyanus ortamında moleküllerin bir düzen içerisinde kalmaları gerekir. daha doğrusu, eğer ki canlılığa sebep olacak dengeli yapılar oluşacaksa, her zaman bir zırh ile dış ortamdan kendilerini izole edebilen yapılar diğerlerine göre avantajlı olacaktır. göreceğiniz gibi bir doğa yasası olan evrim, bizim "cansız" olarak isimlendirdiğimiz moleküler düzeyden başlamaktadır (moleküler evrim) ve darwin'in deyimiyle "basit bir başlangıçtan, sonsuz bir çeşitliliğe" doğru değişimi sağlamaktadır.

  canlılığın evrimi'ne dönecek olursak, işte bu izole edici koruma görevi, çift tabakalı (bilayer) yağ yapısına ve onun aldığı küresel şekle düşmektedir.

  görsellerden görebileceğiniz ve evinizde de deneyebileceğiniz gibi bu moleküller oluşurken, içlerinde bir boşluk bırakırlar. ayrıca oluşum sırasında, fiziksel etkileşimler veya rastlantılar sonucu etraftaki diğer atom ve molekülleri, bu boşluk içerisine hapsederler. bu boşlukta da, elbette ki dış sıvı (bizim durumumuzda okyanus suyu) bir miktar da olsa bulunmaktadır ancak artık bu su belirli bir hacme hapsedildiğinden ve kaotik dış ortamdan arındırıldığından, bu sıvı artık kürenin “kendine ait sıvısı” olarak kabul edilebilir.

  işte bu hapsolan bölgedeki atomlar ve moleküller, artık kaotik okyanus ortamı yerine, çok daha güvenli ve sakin bir ortam olan lipit küreciğinin içerisinde tepkimeye girmektedirler. sınırlı bir alanda tepkimeye girebilecek moleküllerin birbirlerini bulma şansları milyonlarca kat artmaktadır; bu da tepkimelerin hızlarını arttırmaktadır. bu küreler içerisinde yeni moleküller oluşmakta (atomların ve diğer moleküllerin kimyasal tepkimeleri sonucu) ve bu moleküller, belirli fiziksel ve kimyasal yapılarından dolayı, belirli sonuçlar doğurmaktadırlar. bu sonuçlar, bizim bugün dönüp incelediğimizde "moleküllerin görevi" olarak düşündüğümüz sonuçlardır. örneğin "solunum" dediğimiz olay sırasında oksijen molekülleri şekerler ile tepkimeye girdikleri için biz oksijen'in "görevinin" bu olduğunu düşünürüz. halbuki oksijen'in herhangi bir "görevi" yoktur. oksijen, kimyasal yapısından dolayı gerekli şartlar sağlandığı müddetçe belli başlı moleküller ile tepkimeye girmek zorundadır. bu, fizik ve kimya yasaları ile dikte edilir. yani canlılığın evriminde bazı moleküller yağ molekülleri içerisine hapsedilmiş ve fiziksel/kimyasal özelliklerinden ötürü belli başlı tepkimeleri sürdürmüşlerdir. zaten günümüzde, canlılık birimi olan hücrelerin içerisinde olan da bu tepkimelerden farklı bir şey değildir. tek fark, milyarlarca yıldır süren seçilim sonucunda günümüz hücrelerinde çok daha karmaşık tepkimelerin gerçekleşebiliyor olmasıdır. ancak başlangıçta, sadece çok basit tepkimeler, bu yağ zırhları içerisinde gerçekleşmekteydi.

  aşağıda, laboratuvar ortamında üretilen koaservatların yapısını mikroskop altında görmekteyiz:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…2304416_n.jpg

  burada gördüğümüz, lipit küresi (mikroskopta 3 boyutlu cisimler, 2 boyutlu gözükür, bu sebeple "çember" gibi gözükmektedir) içerisinde birikmiş moleküller ve atomlardır. günümüzdeki hücrelere ne kadar da benziyorlar, değil mi? şimdi bir de modern (günümüzde var olan) bir hayvan hücresine bakalım:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…4392245_n.jpg

  farklı ölçeklerde çekilmiş bu iki mikroskobik fotoğraf, evrimin çok güzel bir örneğidir aslında. gördüğünüz gibi üstteki basit yapıdaki koaservat, kendisinden yaklaşık 2 milyar yıl sonra gelen, günümüzdeki modern hayvanlarda -ve tabii ki dolayısıyla bizde de- bulunan hücrelerin temellerini atmıştır (bilgi: bizler de dahil olmak üzere hayvanlar alemi'nde bulunan tüm ökaryotik hücrelerin atası, dünya’nın oluşumundan 2.6, koaservatların oluşumundan 2 milyar yıl sonra evrimleşmiştir). hala günümüzdeki hücrelerde, yukarıdaki koaservatların yapısını görmekteyiz.

  günümüzde miller-urey deneyi (ve sonrasında yapılan 460'ın üzerinde tekrar deneyi) sayesinde biliyoruz ki, cansızlık denen varlık formundan, canlılık denen varlık formuna geçmek için tek gereken, doğru şartlarda pek çok deneme-yanılma ve uzun bir zamandır. bu doğru şartlar da, fiziksel ve kimyasal yapılar tarafından, doğa koşulları ile sağlanır. bunların günümüzde deneylerle gözlenmesi sonucu, artık biliyoruz ki, abiyogenez kuramı, bilimsel gerçekleri ortaya koymaktadır. bahsettiğimiz miller-urey deneyi (ve sonrasındaki tüm deneyler) sonucu, ilkin dünya şartlarındaki oranlarda koyulan karbon, hidrojen, azot, vb. moleküllerden, dünya’nın ilk şartlarındaki gibi şimşekler, radyasyon, vb. (ki ısı reaksiyonları hızlandırır) ortamda bugün “canlı” olarak nitelendirdiğimiz varlıkların yapısındaki moleküller evrimleşebilmektedir. bunlara daha sonraki yazılarımızda tekrar geleceğiz.

  buraya kadar okyanus tabanlarında hücrelerin atası olacak koaservatların nasıl "basit bir başlangıçtan" yola çıktığını net bir şekilde ortaya koyduk. sadece ilkin koaservatların nasıl bir ortamda, nasıl dünya koşullarında, ne tip bir adımla, tamamen doğal süreçlerle nasıl var olabildiklerini açıklamaya çalıştık. bu noktada aklınıza şu sorular geliyor olabilir:

  peki bu ilkin yapılar nasıl kendiliğinden oluştu? nasıl oldu da doğa, cansızlıktan canlılığa giden adımların atılmasını sağladı? atomlar ve moleküller ne tip formlar almaları gerektiğini nereden "biliyorlardı"? işte bu soruların cevaplarını bir sonraki yazımızda ele alacağız ve koaservatların bu ilkin yapılarının tam olarak nasıl var olduğunu göreceğiz. ondan sonraki yazılarımızda, bu lipit tabakası içerisinde ne gibi bir gelişim olduğunu ve bu gelişim sonucunda günümüzdeki hücrelerin nasıl evrimleştiğini adım adım takip edeceğiz.

  ***
  evrim teorisi, canlı sıfatını hakeden ilk tek hücreli organizmaların evrilerek bugünkü tüm canlıları meydana getirdiğini söyler. buna göre, tek hücreli bu organizmalar uzun bir evrim süreci sonunda önce çok hücreli organizmalara, ardından adım adım bugünkü karmaşık organizmalara evrilmiştir.

  teorinin öngördüğü; tek hücreden çok hücreli organizmalara geçişle ilgili elimizdeki kanıtlar şimdiye kadar kesinlik taşımıyordu. fakat minessota üniversitesi'nde yapılan bir deneyle çok hücreli hayata geçişin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığı kanıtlandı.

  deneyde bira mayası hücreleri bir arada bulunmaya zorlandıkları bir ortamda, ortak üreme ve yaşama faliyeti gösteren bütünleşik çok hücreli organizmalara dönüştüler. üstelik bu dönüşüm, sadece 60 nesillik bir zaman sürecinde (60 günde) gerçekleşti. böylelikle tek hücreli yaşamdan çok hücreli yaşama geçişin olağan bir evrimsel süreç olduğu ispatlanmış olduğu gibi, bunun nasıl gerçekleştiğiyle ilgili çok önemli bilgiler de elde edildi.

  deney sonucu yapılan keşifin en önemli yanı, şüphesiz çok hücreli hayata geçişin evrim teorisinin öngördüğü biçimde gerçekleşmiş olması. bu yönüyle, teorinin ne denli güçlü bir altyapısı olduğunu da ortaya koyuyor.
  1 ... pitroipa
 9. 211.
  her şeyden önce söylemek gerekiyor ki hangi molekülün nasıl ve hangi sırada oluştuğu konusu, uzun süre bilim insanlarının aklını meşgul etmiş ve pek çok hipotezin ortaya atılmasına, onlarca deneyin düzenlenmesine, konu hakkında pek çok tez yazılmasına sebep olmuştur. bir grup bilim insanı öncelikle metabolizmayı, daha doğrusu organizasyon içerisinde sürdürülecek aktivitelerin toplamını oluşturacak olan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin önce; genetik materyalin ise bunların oluşumuna bağlı olarak sonradan oluşması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. buna bilim dünyasında önce-metabolizma hipotezi denmektedir.

  bir diğer grup bilim insanı ise, öncelikle genetik materyalin oluşması gerektiğini, sonrasında ise bu oluşuma bağlı olarak organizasyon içi aktivitenin oluşması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. ancak bu hipotez, uzun bir süre çıkmaza girmiş ve dolayısıyla önce-metabolizma hipotezi hep ağırlık kazanmıştır. ikinci hipotezin girdiği çıkmaz şudur: önce dna mı oluştu, yoksa rna mı? önce dna oluştuysa bu karmaşık yapı bir seferde nasıl oluştu? rna, dna'dan daha basit yapılı olmasına rağmen, dna'dan neden sonra oluştu? rna önce oluştuysa, nasıl oldu da rna'dan dna oluşabildi? bu sorular dönüp dururken biyoloji'de yazı içerisinde tekrar döneceğimiz merkezi dogma denen bir ilkenin geçerliliği olduğu düşünülmekteydi. buna bağlı olarak bir grup bilim insanı önce dna'nın oluşması gerektiğini iddia ederek önce-dna hipotezi'ni ileri sürdüler. bir diğer grup bilim insanı ise buna karşı gelerek, öncelikle rna'nın var olması gerektiğini, ondan sonra dna'nın var olabileceğini iddia ederek merkezi dogma ilkesine karşı geldiler ve önce-rna hipotezi'ni ileri sürdüler. günümüzdeki yeni bulguların ışığında bu üç taraflı tartışma (önce-metabolizma, önce-dna, önce-rna) belli bir düzeyde dinerek, ortak bir noktada buluşulmaya başlandı. biz, bu ortak nokta üzerinden giderek başlığımızda yer alan sorulara cevaplar vereceğiz.

  öncelikle eldeki soruna bir daha bakalım: canlılığı oluşturacak materyaller, belli bir sırayla ya da eş zamanlı olarak oluşmuş olmalıdır. eğer bir sırayla oluştularsa, hangisi öncelikli olarak oluştu? eğer eş zamanlı olarak oluştularsa, nasıl oldu da zamanlama bu kadar doğru ve isabetli bir şekilde tutturuldu? bu sorular, bilim insanlarının aklını çokça kurcalamıştır. ancak artık ne tamamen sırayla, ne de tamamen eş zamanlı bir oluşum üzerinde durulmaktadır. ikisi zamanlamanın da oluşuma belirli oranlarda katkı sağladığı düşünülmektedir.

  metabolizmanın mı önce, dna veya rna'nın, yani kalıtım ve düzenleyici materyallerin mi önce oluştuğu sorusu halen tartışılmakta olan bir sorudur. işte bu noktada, muhtemelen bir eş zamanlılık durumu ile karşı karşıyayız. daha sonra değineceğimiz gibi canlılık, cansızlık ortamındaki karmakarışık bir ortamda evrimleşmiştir. dolayısıyla bu ortamda metabolik malzeme ile kalıtımsal malzemenin bir arada bulunuyor olma ihtimali son derece yüksektir. bu materyalleri bir arada bulundurabilen bireylerin, tek tek bulunduranlara göre avantajlı olması beklenecektir. bu konuya, ilerideki yazılarımızda daha da ayrıntılı olarak gireceğiz; ancak şimdilik metabolizma ile kalıtım materyalinin eş zamanlı veya en azından birbirine çok yakın zamanlarda oluştuğunu düşünebilirsiniz.

  peki, metabolizmanın oluşumunda bir sorun yok; zira karbonhidratlar ve yağlar, kendiliğinden, çevresel etmenlerin etkisi altında kolayca oluşabilen ve oluşabildikleri gözlenebilen kimyasallardır. nükleotitler de benzer şekilde kendiliğinden, uzun deneme-yanılma süreçleri sonucunda oluşabilir. fakat nükleotitlerden oluşan büyük yapılardan dna mı, yoksa rna mı önce oluşmuştur? rna tarafından üretilen proteinler, nükleotitlerin oluşturduğu dna ve rna'dan bağımsız olarak oluşmuşlar mıdır? yoksa öncelikle kalıtım materyalleri oluşmuş, sonrasında ilkin proteinler mi üretilmiştir? işte bu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir.

  oluşum sırasını anlayabilmek için öncelikle yukarıda değindiğimiz bir diğer konuya tekrar dönelim: bir grup bilim adamı, dna olmaksızın rna'nın sentezlenemeyeceğini, dolayısıyla proteinlerin üretilemeyeceğini, dolayısıyla canlının varlığını sürdüremeyeceğini ileri sürmüştür. bu, bilim dünyasının biyoloji'nin merkezi dogması olarak isimlendirdiği bir "ilke"dir. bu ilkeye göre dna, rna'yı sentezler; rna da proteinleri sentezler. hiçbir zaman proteinlerden rna, rna'dan da dna üretilemez. dolayısıyla, bu ilkeye göre canlılığın başlangıcında ilk önce oluşması gereken, dna'dır. buna, daha önce de belirttiğimiz gibi, "önce-dna hipotezi" denmiş ve uzunca bir süre dna'nın nasıl oluşabileceği üzerine araştırmalar yürütülmüştür. bu araştırmaların temelinde öncelikle dna'nın, sonrasında rna ve proteinlerin üretildiğini fikri yatmaktadır. fakat önce-dna hipotezi birçok soru işaretini açıkta bırakıp, birçok yeni soru işareti yarattığı için hiçbir zaman güçlü bir hipotez haline gelememiştir.

  ancak daha sonra, retrovirüs dediğimiz ve ana genetik materyali canlılar gibi dna değil de rna olan virüslerin yapısı anlaşıldığında, "önce-dna hipotezi" çok derin yaralar alarak iyice terk edilmeye başlanmışıtır. retrovirüslerde keşfedilen yeni bir mekanizma sayesinde günümüzde artık biyoloji'de "merkezi dogma" geçerliliğini tamamen yitirmiştir ve geçersiz olarak görülmektedir.

  önce-dna hipotezi'ne göre, dna tam olarak açıklanamayan ancak temel kimyasal tepkimeler dahilinde, doğal fiziksel itki-tepki kuvvetlerine göre, bu şekilde sarmal bir halde üretilmiş ve sonrasında, yine yapısı gereği rna sentezleyerek işlevini sürdürmüştür. ancak bu hipotezin, pek çok açığı bulunmaktadır. bunların en önemlisi de, dna'nın bir katalizör yani kimyasal tepkimelerin aktivasyon enerjisinin düşürücü etkiye sahip kimyasal özelliği bulunmamasıdır. bu da, bu kadar kompleks büyüklükte moleküllerin oluşabilme ihtimalini çok düşürmektedir. çünkü, katalizör olan bir ortamda birkaç saniyede gerçekleşecek bir tepkime, katalizör olmadığında günler, haftalar, yıllar ve hatta yüzlerce, binlerce yıl alabilmektedir. önce-dna hipotezi savunucuları, ilk canlının oluştuğu ortam koşullarını katalize edici bir faktör olarak ileri sürseler ve bu şekilde bu karşı-tezi çürütmeye çalışsalar da, yaptıkları açıklamalar bilimsel açıdan pek de tatmin edici değildir. dahası, bu açıklamadan çok daha iyi ve az varsayıma dayanan bir diğer açıklama bulunmaktadır. buna az sonra geleceğiz.

  sonradan yapılan yeni bir keşif, zaten neredeyse tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetmiştir: ribozim (ribozyme) isimli bir rna parçası ve aynı zamanda da enzim keşfedilmiştir.

  ribozim, "ribonükleik asit enzimi"nin kısaltılmışıdır. ribozim, aslında temel olarak bir rna molekülüdür. bu molekülün üçüncül (tetriary) yapısı (daha fazla bilgi için proteinlerin yapısal özelliklerine bakmanızı tavsiye ederiz) sayesinde, kalıtım materyali haricinde, aynı zamanda bir enzim olarak çalışmakta ve kimyasal tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürebilmektedir. ribozim kimyasal yapısından ötürü, ortamda kendisini oluşturacak ve yazı dizimizin önceki yazılarında bahsettiğimiz temel hayat molekülleri'nden olan nükleotitler bulunduğu sürece, kendi kendisini üretme tepkimesini tetikleyecek bir yapıdadır. bu tip yapılara (ribozim tek değildir), bilim dünyasında oto-katalizör denmektedir.

  dolayısıyla canlılığın başlangıcında, aktivasyon enerjisi düşürülmemiş; ancak çevre etkisi altında normalden daha kolay gerçekleşebilen bir kimyasal tepkime sonucunda, tek bir ribozim bile üretilirse (ki ribozimin yapısı dna'dan son derece basittir), sonrasında bu ribozimin kendisinin üretimini sağlayan tepkimeyi hızlandıran özelliği sayesinde sınırsız sayıda ribozimin oluşması sadece dakikalar ve günler alacaktır. dolayısıyla önce-rna hipotezi dahilinde, ilk oluşan molekül bir ribozimdir (bir tip rna'dır) ve bu enzim doğal süreçlerle milyonlarca yıllık bir deneme-yanılma ve seçilim süreci sonucunda oluşmuştur, sonrasında kendisini üreterek hızla çoğalmıştır. bu basit rna, ilkin canlılarda genetik ve düzenleyici materyal rolünü görmeye başlamış, böylece koaservat içerisindeki kimyasal bütün tepkimeleri koordine edecek olan molekül oluşmaya başlamıştır. sonrasında bu enzim-rna yapısı, rna'nın oluşumunu tetiklemiştir ve buradan da geri-transkripsiyon denen ve "merkezi dogma"nın hatalı olduğunu gösteren tepkime sayesinde rna'dan dna üretilebilmiştir.

  şimdi, bu kavramı daha iyi anlamak amacıyla, biyoloji'deki "central dogma" (merkezi dogma) denen yapıyı özetleyecek olursak:

  1) dna, kendisini ve rna'yı üretebilen moleküldür.
  2) rna, dna'yı üretemez, ancak proteinleri sentezleyebilir.
  3) proteinler, ne rna'yı ne de dna'yı sentezleyebilir. sadece bunlar tarafından sentezlenirler.

  daha önce de bahsettiğimiz gibi retrovirüslerin keşfi, bu dogmanın ikinci maddesinin ihlal edilebildiğini, dolayısıyla ilkenin geçersiz olduğunu göstermiştir. retrovirüsler, yapılarında var olan rna'yı kullanarak dna sentezlerler. bunu yapan enzimse reverse transcriptase denen bir enzimdir. biraz karmaşık olan ve temel biyoloji bilgisi gerektiren bu olayı kabaca özetlemekte fayda görüyoruz. bunu anlamak için, günümüzde bu işlemi halen gerçekleştirebilen varlıklar olan ve canlı sayılmayan retrovirüsler (4. sınıf virüsler) ve onlardaki rna'dan dna sentezini inceleyebiliriz:

  1) özel bir trna, rna üzerinden çiftlenmenin başlaması için gereken öncül molekül olarak rna'nın "birincil bağlanma bölgesi" denen kısmına bağlanır.

  2) sentezlenecek olan tamamlayıcı şeridin ilk parçaları, bu öncül molekülün bağlandığı birincil bağlanma bölgesinin hemen yanında bulunan r ve u5 denen bölgeye bağlanır ve bunların ikizleri, öncül molekülün peşinde üretilir.

  3) rnaz h denen bir enzim, dna'yı üretecek olan rna'nın bu r ve u5 bölgelerini parçalar.

  4) bu işlem sonrasında, öncül molekül rna'nın öteki ucuna geçer ve peşinden kopyalanmış r ve u5 parçalarını da sürükler. bu parçalardan r isimli kısım, rna'nın diğer ucundaki r ile bağ kurar.

  5) bu işlemden sonra rna hızla kopyalanır ve tek bir şerit olan rna'dan, ikincil ve kendisinin ikizi bir şerit elde edilir. bu, aynı zaman "eş dna"nın (üretilecek olan dna) ilk şeridi olur. bu sırada rnaz h enzimi, ana rna'nın büyük bir kısmını parçalar.

  6) ilk şerit üretildikten sonra, otomatik olarak virüs içerisindeki rna, ikinci şeridin oluşumunu tetikler.

  7) ilk baştakine benzer bir sıçrama sonucunda, rnaz tarafından parçalanan rna'nın yerine, ilk şeridi tamamlayan ikinci şerit üretilir. böylece tek şeritli rna'dan, çift sarmal olan dna üretimi tamamlanır.

  bu olay, ilk bakışta karışık ve "moleküllerin kendi kendine yapamayacakları kadar karmaşık bir iş" gibi gözükse de, sorun "canlılık" kavramındaki hatalı tanımımızdan kaynaklanmaktadır. şu nokta anlaşılırsa, sorun ortadan kalkar: "canlı", bu yukarıda saydığımız gibi veya daha da karmaşık moleküler tepkimeleri gerçekleştirebilen varlıklar değillerdir. tam tersine, bu yukarıda saydığımız gibi veya daha karmaşık moleküler tepkimelerin gerçekleştiği atomlar ve moleküller bütününe biz dönüp baktığımızda "canlı" diyoruz. buradaki ufak farkı yakalayabildiğinizde, aklınızdaki pek çok sorun ortadan kalkacaktır. daha ayrıntılı bilgi için, "canlılık" ve "cansızlık" kavramıyla ilgili bundan önceki yazılarımıza bakılabilir.

  ancak sonuç olarak, rna, bu yöntemlerle ve muhtemelen başlangıçta daha basit ve karmaşık olmayan; ancak daha çok hataya meyilli olan yöntemlerle dna'yı üretebilmektedir. işte bu da bizi rna dünyası kuramı'na götürür (bu artık bir hipotez olmayacak kadar farklı çeşitte bilimsel gerçeklerle desteklenmektedir). bu kurama göre, daha önce bahsedildiği gibi, sadece 1 adet ribozim enzimi kimyasal ve fiziksel tepkimeler dahilinde doğal şartlar altında var olmuştur ve doğal seçilim sayesinde, bu yapı kendisinin üretimini sağladığı için seçilmiş ve varlığını sürdürmüştür. bu sayede, kısa sürede dünya'ya rna molekülleri hakim olmaya başlamıştır. hele ki yağ moleküllerinin su içerisinde self-organization denen bir diğer bilimsel kuram dahilinde, daha önce açıkladığımız basamaklardan geçerek bir zırh oluşturmaları ve rna'ların bu zırh içerisine hapsolması, onları daha da avantajlı hale getirmiştir.

  işte koaservat dediğimiz ilk "canlı" yapıların genetik materyal kazanmaları da bu şekilde gerçekleşmiştir. koaservatların oluşum ve gelişimlerine önümüzdeki yazılarda değineceğiz. ribozim ve bunun sayesinde üretilen rna molekülüne sahip olan koaservatlar, genetik materyalin düzenleyici rolünden ötürü çok daha avantajlı konuma geçmişlerdir ve herhangi bir genetik materyale sahip olmayanlara karşı üstünlük sağlamışlardır. genetik materyal, bir hücre (ya da daha basit olarak koaservat) içerisindeki bütün tepkimelerin bilgisini depolayan yapıdır. dolayısıyla genetik materyalin kazanılması, hücre içerisinde düzenli olarak gerçekleşecek tepkimelerin başlamasından daha önce olmuş olmalıdır. daha sonra, genetik materyale ve bu sebeple de düzenli bir şekilde yaşamlarını sürdürüp çoğalmayı başarabilen bu koaservatlar gittikçe gelişerek tek hücreli canlıları meydana getirmişler ve bunların 3.8 milyar yıllık evrimleri sonucu da günümüzdeki modern canlılar meydana gelmiştir.

  önce-rna hipotezi (ya da günümüzdeki adıyla rna dünyası kuramı), pek çok açıdan desteklenmektedir. örneğin, canlılık dünya'da, dünya'nın var olmaya ve soğumaya başladığı 4.5 milyar yıl öncesinden yaklaşık 600-700 milyon yıl önce (bundan 3.8 milyar yıl kadar önce) var olmaya başlamıştır. bu 600-700 milyon yıllık uzun süreçte, dünya üzerinde sonsuz sayıda kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. miller-urey deneyleri ile ispatlandığı ve 462 farklı üniversitede de günümüzde sınandığı, geliştirildiği ve başarılı bulunduğu üzere, o günlerin şartlarında oluşan sayısız organik molekül, birbirleriyle birleşmiş, ayrılmış, tekrar birleşmiş ve sınırsız sayıda deneme-yanılma yapılmıştır. sonunda daha kararlı yapıda olan bileşimler varlıklarını korumuşlardır ve cansızlıktan canlılığın oluşumu bu şekilde, minik adımlarlra, 600-700 milyon yılda gerçekleşmiştir. bu süre, bir ribozimin var olabilmesi için fazlasıyla yeterli bir süredir. zaten bir tanesi var olduktan sonra, sınırsız sayıda ribozim ve dolayısıyla rna molekülünün olması işten bile değildir.

  rna var olduktan sonra, gerek diğer moleküllerle tepkimeler, gerekse de yine deneme-yanılma ve buna bağlı seçilim sonucu dna molekülü oluşabilmiştir. zaten rna var olduktan sonra, dna'nın var olması için sadece aralarında kimyasal çekim olan (adenin ile timin'lerin ve guaninler ile sitozin'lerin karşılıklı geldiği) rna dizilimleri birleşmesi yeterli olmuştur.

  işte bu, genetik kalıtımın ve dolayısıyla evrim'in gerçek anlamda başladığı noktadır. ancak daha önceki yazılarımızda da görüldüğü gibi evrim mekanizmaları'ndan ve doğa yasalarından biri olan doğal seçilim, bundan öncesinde de moleküler düzeyde etkilidir. ve yine görülebileceği gibi, aslında bu kadar abartılan bir kimyasal maddenin oluşumu, o kadar da akıl almaz karmaşıklığa sahip değildir.
  ***

  rna'nın dna'ya evrimi'ndeki kilit basamak: urasil'in timin'e evrimi ve yaşamın "amacı" üzerine...

  dna ilk önce oluşan genetik materyal değildir; zaten oluştuğu zaman "genetik materyal olmak amacıyla" da oluşmamıştır elbette, doğada hiçbir zaman belirli bir amaç uğruna değişim gerçekleşmez, pek çok şey spontane ve o an var olan koşullara göre olmaktadır:

  https://www.facebook.com/…p?note_id=169904949734255

  yeni gelişen hücreler içerisinde oluşan bir molekül, sonradan günümüzdeki rna'yı sentezleyecek olan ve rastlantısal olarak yapısının "kendi kendisini sentezleme reaksiyonunun katalizörü (hızlandırıcısı)" olan ribozim enzimi, kademe kademe gelişmiş ve çoğalmıştır. daha sonra, yapısı itibariyle etraftaki moleküllerin sentezinde önemli bir rol almaya başlamış, nihai olarak da, en azından günümüze kadarlık sürede, dna dediğimiz ve "üzücü" bir şekilde rna'dan çok daha fazla meşhur olmuş "kalıtım molekülünü" oluşturmuştur. burada hemen "evrimciler her şeyi rastlantılara bağlıyor." diyecekler için uyarıda bulunalım: sıklıkla söylediğimiz gibi, hayat zaten sonlu ama çok sayıda değişkene bağlı olarak rastlantılarla gelişen zaman diliminin canlıları ilgilendiren genel adıdır. eğer parayı attığınızda yazı gelmesinin ardında bir "doğaüstü sebep" arıyorsanız ya da "rastlantısal değil bu, bir amacı olmalı" diyorsanız, en yakın doktora görünmenizde fayda var (bkz: paranoid şizofreni). ama bir miktar gerçekçiyseniz, bu oluşan moleküllerin sıradan atomların fiziksel ve kimyasal yasalar altında birleşip gelişmesi sonucu oluştuğunu ve bu oluşan moleküllerin hayatta kalmaya (bozulmadan varlığını sürdürmeye) devam edebilenlerinin günümüze kadar ulaşabildiğini görürsünüz. bu süre zarfında pek çok elenmeler ve değişmeler olur. işte buna zaten, evrim denir.

  işte rna da, bu şekilde sıradan atomların birleşmesi sonucu oluşan bir moleküldür. hatta hala kabullenemeyenler için bir görsel sunalım:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…2774242_n.jpg
  ribozyme (=rnaaz, 3d model)

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…1678674_n.jpg
  rna (3d model)

  yukarıda gördüğünüz ilk resim, ribozim enziminin 3d modelidir. bu enzimde görebileceğiniz gibi, tek tek atomlar önce farklı molekülleri oluşturmuş, daha sonra bu moleküllerin farklı birleşimi, ribozim enzimini meydana getirmiştir. alttaki fotoğraf ise günümüzdeki taşıyıcı rna'lardan ikisinin 3d modelidir. bu resimde daha ayrıntılı olarak tek tek atomları görebilir, birbirleriyle olan bağlarını inceleyebilirsiniz.

  peki neden bunlar oluştu? bu, tam olarak doğru bir soru değildir, çünkü cevap "hiçbir nedenle"dir. insanlar, hayatlarında "amaç" olmasını isterler. evet, hayatta olmanıza amaç biçebilirsiniz (ibadet etmek, tüm ülkeleri görmek, bilimi geliştirmek, barışı sağlamak, vs.); ancak bunların hiçbirinin doğa ve evren için hiçbir değeri yoktur. çünkü bunlar, insan zekasının evrimi sonucu var edilen konseptlere uyarlanmış yapay amaçlardır. insanı meşgul eder ve hayatını dolu dolu yaşamasına sebep olur. biyolojik olaraksa, var olmamızın hiçbir amacı yoktur. daha doğrusu, bu hayatta sıradan bir toprak solucanı, stabil bir california akasyası, gözle görünmez tek bir öglena ne amaçla varsa, bizler de o amaçla varız. anne babamız bir şekilde çiftleşti ve bizler olduk. onların anne babası çiftleşti... böyle geriye gidersek, önce insan türünden dışarı çıkarız, sonra ilk canlıya ve daha gerisine kadar gidebiliriz. işte bu başlıkta, o "daha gerisini" irdeleyeceğiz.

  ribozim asla oluşmayabilirdi. oluşmasa ne olurdu? muhtemelen bugünkü hiçbir canlı var olmazdı. belki onun yerine bir başka molekül oluşur ve buna bağlı olarak başka hayat formları evrimleşirdi, bunu bilemeyiz. ancak kendisiyle birlikte oluşan milyarlarca farklı molekül arasında ribozim de oluştu, doğa koşullarına dayanabildi, oluşan koaservatların içerisinde bir yer buldu ve günümüze kadar gelecek olan "genetik materyal" kavramını hayata geçirmiş oldu. bunu ne bilerek ne de isteyerek yaptı. işte burada "neden-sonuç ilişkisi yanılgısı" görürüz. ribozim, bizleri var etmek "için" var olmadı. ribozim var olduğu "için" bizler ve diğer tüm canlılar bugün varız.

  peki ribozimin yapısında neler vardı? adenin, guanin, sitozin ve urasil. bildiğimiz hayatın dili olan 4 baz (tahmin edebileceğiniz gibi bunlar da sıradan atomların birleşmesiyle oluşmuştur). burada, urasil'e dikkatimizi verelim:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…2870325_n.jpg
  urasil

  bilim insanları, bu bazlardan hangisinin önce oluştuğunu incelemişlerdir ve bulgular, adenin ve guanin (pürinler) bir yana, sitozin, timin ve urasil'den sadece sitozin'in ilk başta var olduğunu tahmin etmektedirler. tıpkı ribozim gibi, pek çok başka baz da oluşabilirdi, ancak sitozin oluştu ve doğa koşullarında varlığını koruyabildi.

  daha sonra, bilim insanlarının düşüncesine göre, sitozin'in ilkin koşullarda bolca bulunan su veya nitröz asit (hno2) ile tepkimeye girmesi sonucu, veya deaminasyon sonucu, tıpkı bugün de gözlenebildiği gibi urasil ve amonyak molekülleri oluştu:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…6699501_n.jpg
  sitozin urasil dönüşümü

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…7496441_n.jpg
  sitozin urasil dönüşümü

  bu sırada, ribozim'den bile bahsedemiyoruz henüz, daha yeni yeni ribozim'in yapısını oluşturacak bazlar meydana geliyor, yani ortada henüz bir "genetik" bulunmuyor, tüm koaservatlar var olma mücadelesi veriyorlar ve rastlantısal, tamamen fizik yasalarına bağlı bölünmeler geçiriyorlar. ne zaman ki bizim bugün dönüp baktığımızda onlara adenin, guanin, sitozin ve urasil molekülleri, yukarıdaki gösterilen şekillerde oluşuyor ve birbirleriyle birleşerek büyümeye başlıyorlar, işte o zaman ilkin ribozim'den bahsedebiliyoruz.

  ribozim gibi moleküllere "oto-katalizör" diyoruz, çünkü dediğimiz gibi kendi kendilerinin üretimini hızlandırıyorlar. yani bir tane ribozim oluştuğunda, etraftaki kimyasal molekülleri kullanarak ikinci bir ribozim'i hızla üretebiliyor (aslında hiçbir şey "üretmiyor", etraftaki moleküller, şekillerinden dolayı ribozim'in şekline uyuyor ve diğer moleküllerle birleşmeleri hızlanıyor). daha sonra bu iki ribozim, iki yeni ribozim'i hızla oluşturuyor. bu dördü, dört yeni ribozim daha yapıyor ve kısa sürede milyonlarca ribozim'e ulaşılabiliyor (laboratuvarda da yapılabilmektedir).

  daha sonra, ribozimler farklı birleşim biçimleriyle farklı isimler alıyorlar (çekiçbaşı ribozim ve diğerleri). daha sonra, bunların bazı formları, bizim bugün rna dediğimiz yapı haline geliyor, aslında yapısal olarak ribozim ile rna arasında hiçbir fark yok, sadece rna, evrimleşmiş yapısından ötürü oto-kataliz özelliğini kaybetmiştir, ancak buna karşılık, ribozimden çok daha farklı işleri yapabilecek şekilde özelleşmiştir.

  bu sırada, bir diğer tepkime meydana geliyor: metilasyon! yani, bir yapıya metil (ch3) molekülünün dahil olması. ve bunun sonucunda ilk timin yapısı oluşmaya başladı. bunu aşağıda görebiliriz:

  tekrar edelim, aslında olan tek olay, moleküllerin eklenmesi ve çıkması, yapıların değişmesi. bu artistik isimleri biz insanlar bu moleküllere takıyoruz. ortalıkta bizler olmasaydık da bu işlemler gerçekleşecekti; ancak o zaman onlara "isim takacak" kimse olmayacaktı (belki de yaşam "amacımız" etrafa isim takmaktır, kim bilir?).

  bu basit işlemin ürünü olan timin, birçok açıdan urasil'e üstünlük taşıyordu:

  timin, metilasyon sonucu oluşmaktadır ve metil grubu, molekülü hidrofobik kılar. normalde, metil grubu olmasaydı, dna su içerisinde daha kolay parçalanabilirdi; ancak hidrofobik metil grubu ve bunu barındıran timin, buna engel olmaktadır. ayrıca genelde sıvı içerisinde bulunan dna, timin'in etraftaki su moleküllerini itmesi sebebiyle daha stabil bir yapı haline gelebilmektedir. gerçekten de rna çok daha kolay hidroliz edilebilmektedir.

  urasil, açık kimyasal bağlarından ötürü farklı moleküllerle tepkimeye girmeye çok açıktır ve bu da mutasyon oranlarının yüksek olmasına sebep olur. timin, çok daha kararlı bir moleküldür. hepsinden önemlisi, yukarıda açıkladığımız gibi sitozin, çok kolay bir şekilde urasil'i oluşturacak şekilde deaminasyona (nh2 atımı) uğrayabilmektedir. oluşan bu urasil, normalde sitozin ile eşlenecek olan guanin yerine adenin'in gelmesine sebep olmaktadır. günümüzde dna'yı koruyan bazı düzeltici moleküller, dna üzerindeki urasil'i ayırt edip (daha doğrusu yapıları urasil ile uyuşup) bu hatayı görüp düzeltebilmektedirler (daha doğrusu yapıları uyuştukları için tepkimeye girerek urasil'i değiştirirler). eğer dna'da urasil'den farklı bir molekül bulunmasaydı, sitozin'in deaminasyonu sürekli mutasyonlara sebep olacaktı, bu da kararsız moleküllerin hayata tutunamaması demektir. belki de pek çok böyle molekül oluştu, ancak doğal seçilim ile mikro boyutta elendirler.

  ayrıca urasil, görüldüğü gibi çok kolay metilasyona uğrayabilmektedir. normalde metilasyon, dna kopyalanması sırasında devreye giren kopyalayıcı moleküllerin durmaları gereken yerleri belirlemek amacıyla kullanılır. urasil taşıyan dna molekülleri olsaydı, urasil metile olduğu anda kopyalanma hataları oluşabilir ve canlılık sona erebilirdi. urasil, metilasyona uğramamış haliyle her baz ile çift yapabilmektedir (ancak sitozin ve guanin çok daha güçlü eşlendiği için urasil'e hep adenin kalmaktadır, sitozin ya da guanin'e bağlanamamaktadır); hatta urasil kendisi gibi bir diğer urasil'e bile bağlanabilir. bu da, dna için büyük bir sorun yaratmaktadır. bu yüzden günümüzde dna'da urasil bulunmaz.

  işte tüm bu şartlar altında, rna'dan çok daha güçlü bir yapıda olan, meşhur çift sarmal, dna oluştu. dna'nın oluşumu, rna sayesinde gerçekleşti. en başta urasil'e sahip olan ribozimler vardı, bunlardan yine urasil'e sahip olan rna oluştu. bir adım öteye gidip içerisindeki urasil bazları metilasyona uğrayan rna'lar, kendilerinin karşıtlarıyla birleşir ayrılmayarak çift sarmallı dna molekülünü oluşturdular.

  görüldüğü üzere, tek bir atom ve molekülden, kademeli olarak insanı büyüleyen ve bilim dışı inançlara saplanmasına sebebiyet veren dna molekülüne ulaşabilmekteyiz.

  belirttiğimiz gibi, bu moleküllerin hiçbiri var olmayabilirdi, var olmak zorunda da değillerdi. ancak bir şekilde, yukarıda anlatıldığı reaksiyonlar ve belki daha fazlasıyla, bu moleküller atomlardan ve çok daha karmaşık yapılar bu moleküllerin farklı birleşimlerinden meydana geldi. bunlar, cansızlıktan "canlılık" dediğimiz ve aslında pek de geçerli bir kavram olmayan olguyu başlattılar, dolayısıyla gerçek anlamıyla evrim, bu noktadan sonra başladı (genetiğin başlamasıyla). ancak görüldüğü üzere, daha gerçek anlamda bir canlı bile ortada yokken, evrim'in izlerini sürmek mümkün olabilmektedir.

  dna, "değişik rna"ların hayat mücadelesinde başarılı olabilenlerinin arasından çıkan bir moleküldür. bugün ağzımız açık şekilde incelediğimiz bu molekül, 4 milyar yıldır evrimleşmekte, gelişmekte ve değişmektedr. dna'nın laboratuvarda uzun yıllar üretilememiş olmasından aynı uzunluktaki yıllar boyunca bilimi ayaklar altına alan cahiller ve bilim düşmanları, dna'nın yapay olarak üretilmesiyle seslerini kapamak zorunda kalmışlardır. aynı kişilerin, yere göğe sığdıramadıkları "hücreler" de, elbet bir gün yapay olarak üretilebilecektir.

  dna'nın "tüm bilgileri içeren kalıtım molekülü" olmasının nedeni, bu güçlü yapısı ve sürekliliğidir. aslında dna, herhangi bir "bilgi" barındırmaz. tek barındırdığı farklı atomlar ve moleküller ve bunların canlının ana-babasından aldığına bağlı olarak belirlenen dizilimlerdir. ilk canlılardaki dizilimler, çok daha rastlantısaldır; ancak sonradan, eşeyli üreme ile birlikte bu dizilimler düzenlenmiş ve anne babadan eşit miktarda bilgi alınır hale gelinmiştir. hala mitozla üreyen canlılarda çeşitliliğin artmamasının tek nedeni, bu moleküler boyuttaki değişimin mitozda sağlanamamasıdır (mutasyonlar hariç). ve işte tüm bu sebeplerle, dna aslında bir "bilgi" taşımaz. diğer moleküller, öncelikle rna, sonrasında ise rna tarafından üretilen ve hücrelerimizde, dokularımızda ve organlarımızda kullanılan enzimler bu moleküle (dna) göre üretilir.

  yine bir "neden-sonuç ilişkisi yanılgısı" tehlikesi görmekteyiz: dna, diğer enzimleri ve tüm hücresel fonksiyonların moleküllerini denetleyici özellikte olmak "için" evrimleşmemiştir. diğer her şey, dna molekülü ve üzerindeki atomların biyokimyasal tepkimelerine "göre" var oldukları ve bu şekilde daha düzenli kalabildikleri "için", günümüzde dna molekülü üzerinden tüm genetik "bilgi" işlevini sürdürmektedir. yani dna için "bilgi" tanımı, son derece kısıtlı ve sadece "dizilim"den ibarettir. bu dizilim de, dna en nihayetinde sıradan bir moleküller bütünü olduğundan ötürü, zaman içerisinde değişebilmekte, bozulabilmektedir. bunun sonucunda da ya çeşitlilik artmakta ya da dna'yı barındıran bu canlılar adapte olamayacakları kadar köklü değişimlere zorlanıp, iç dengelerini kaybederek yok olmaktadırlar. yani her şeyimiz, bu sıradan tepkimeler sonucu oluşan moleküllere bağlıdır.
  1 ... pitroipa
 10. 210.
  nükleotitler, genler, dna, kromozom ve diğer genetik yapıların özellikleri ve işleyişi

  atom, bir maddeyi meydana getiren nano-boyuttaki temel parçacıkların adıdır. temel olarak, periyodik cetvelde element olarak gösterilen bağımsız madde parçacıklarının her biri olarak düşünülebilir. her bir elementten evren'de bildiğimiz hiçbir sayıyla kıyaslayamayacağımız fazlalıkta atom bulunmaktadır. sadece dünya'da bile akıl almaz sayıda atom bulunmaktadır. basitçe şöyle düşünelim: insan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur. her bir hücrenin içerisinde yüzbinlerce organel ve yapı bulunur. her bir organel ve yapı, trilyonlarca kimyasalın birleşiminden oluşur. ve her bir kimyasal çoğunlukla milyarlarca, trilyonlarca atomdan oluşur. dünya'da 7 milyara yakın insan bulunur. ve insanlar, sadece dünya üzerinde bilinen biyokütlenin çok çok küçük bir kısmına sahiptirler. örneğin sadece ekili bitkilerin biyokütlesi, insanlardan 20 kat fazladır. sadece evcil hayvanların biyokütlesi insanların 7 katıdır. sayıları birbiriyle çarpıp toplayınca elde edebileceğiniz değerlerin devasalığını düşünmeyi size bırakıyoruz.

  veya evrende bulunan atom sayısı, her zaman fizikçileri cezbetmiştir. yapılan hesaplamalar, sadece gözlenebilen evren içerisindeki atom sayısının 4x10 üzeri 79 ila 4x10 üzeri 81 arasında olduğunu düşündürmektedir. fiziksel olarak yapılan hesaplamaların gösterdiği üzere, gerçek evrenin gerçek büyüklüğünün, gözlenebilir evren'in büyüklüğünden 10 üzeri 23 kat fazla olduğunu belirtmek isteriz. unutmayın ki 10 üzeri 23, 1'in yanına 23 tane sıfır koymak, 10 üzeri 81 ise 1'in yanına 81 tane sıfır koymak demektir. "katrilyon" sayısının 1'in yanına 12 sıfır koyarak oluştuğunu söylersek, bahsettiğimiz sayıların ne denli büyük olduğu anlaşılabilecektir.

  tüm bunları anlatma sebebimiz, evren içerisindeki, hatta sadece dünya içerisindeki atomların inanılmaz sayısıdır. bu sayıdaki atomun sürekli etkileşimi düşünüldüğünde, birçok bileşiğin yeteri kadar zaman verildiğinde kendiliğinden ve envai çeşitte oluşabileceğini düşünmek son derece kolay ve mantıklıdır. ancak insanların çoğu hayata dümdüz baktıkları için, bu sayıların anlamlarını kendi istedikleri gibi çarpıtmaya meyillidirler. sonuç olarak biliniz ki atomların sayısı, birçok kimyasalın oluşabileceği kadar fazladır. tabii bu oluşumda yıldız patlamaları ya da yüksek radyasyon gibi hızlandırıcı unsurların da etkisi unutulmamalıdır.

  her bir atomun, kendine has fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır. bu özellikler doğrultusunda normalde kimya dahilinde aynı elementlere ait atomların bir araya gelerek oluşturdukları daha büyük parçalara molekül denmektedir. eğer farklı elementlere ait atomlar bir araya gelerek daha büyük bir yapı oluşturuyorlarsa buna kimya'da bileşik denir. ne var ki biz bu detaylara girmemek adına, "bileşik" ile "molekül" sözcüklerini eş anlamlı olarak kullanacağız ve hepsine birden "molekül" diyeceğiz. fakat yine de siz ikisi arasındaki farkı aklınızda tutunuz.

  ayrıca tüm bu atom ve molekül açıkalmalarını yapmamızın bir diğer sebebi, daha önce de net bir şekilde açıkladığımız üzere, "canlılığın" "cansızlıktan" başlaması oldukça anlaşılır ve mantıklı olduğunu görebilmenizdir. çünkü aralarında bir fark zaten en başından, atomik düzeyden itibaren bulunmamaktadır. her varlık, daha önce açıkladığımız kimyasal evrim etkisi altında farklı yönlere doğru değişerek, farklı özellikler kazanabilmektedirler. bu özelliklerin bir kısmı belirli moleküllere yapılara özelken, bazı özellikleri tüm moleküller paylaşmaktadırlar. örneğin karbon, yüksek basınç altında dünya'nın en sert malzemesi olan elmasa dönüşür. bunu hangi canlı, varlığını koruyarak yapabilir? hiçbiri. peki neden canlılık bu kadar göz önünde, ön plandayken, karbon elementi bu özelliğinden ötürü el üstünde tutulmamaktadır? hangisinin daha "önemli" olduğuna nasıl karar vereceğiz? işte, aslında hiçbiri önemli değildir. önem sırası, insanlar tarafından rastgele belirlenir ve esasında doğa açısından geçersizdir. kategorizasyonu insanlar yaptığı için, kendilerini ve kendilerine benzer olan varlık gruplarını el üstünde tutarlar, diğerlerini ise yüzyıllardır göz ardı ederler. bu sebeple, çok eksi yıllarda yapılan "canlılık sınıflandırmaları" hep cansızları canlıların alt basamaklarına itmiştir. halbuki doğada böyle bir hiyerarşi yoktur!

  işte canlılık ile cansızlık arasında bir fark olmadığını anlayabilen biri, geri kalan pek çok şeyi kolaylıkla kavrayabilecektir. bunların başında da, canlıları "canlı" yapan moleküller, bunların yapıları ve görevleri gelmektedir. dediğimiz gibi canlıları ayırt eden en önemli özellik, hayatta kalmak ve üremek amacıyla organizasyonları dahilinde aktivite gerçekleştirebilmeleridir. üreme, basitçe organizasyonun sayıca çoğalabilmesi ve kendilerindeki bilgiyi yavrularına aktarabilmesi olarak tanımlanır. işte tüm bu organizasyon içi aktiviteler ve üremenin aşamaları, genetik materyal olan nükleotitler ve bunların oluşturduğu daha büyük kimyasallarla düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir.

  bu olay, insanı var olduğundan beri etkilemektedir ve birikerek günümüze gelen bu "büyüleyicilik", günümüz insanlarının genetik materyallere ve genel olarak hücreleri meydana getiren kimyasal moleküllere olduğundan fazla anlam yüklemesine sebep olmaktadır. kişiler dna'nın "mükemmel" bir molekül olduğunu sanmakta, dna tarafından üretilen enzimlerin "ulaşılamaz" bir iş yaptıklarını düşünmekte, hücrenin içinin "gerçek olamayacak kadar karmaşık" olduğunu iddia etmektedirler. bunlar, bir yere kadar doğru olsa da, bilimsel olarak açıklanamayacak kadar "mükemmel", "ulaşılamaz" ya da "karmaşık" olan hiçbir yapıya doğada rastlanmaz. zaten bilim, doğayı anlama sanatıdır ve doğada izah edilemeyecek bir şey bulmayı beklemek anlamsızdır.

  şimdi, başlıkta da belirttiğimiz molekülleri tanıtmaya ve incelemeye başlayalım, böylece ne demek istediğimizi kolaylıkla anlayacaksınız. madem dna'ya değindik, öncelikle herkesin popüler olarak bildiği bu kimyasal madde ile tanışalım:

  dna dediğimiz moleküller zincirinin uzun adı; deoksiribo nükleik asit’tir. kimya konusunda bilgisiz olan biri ilk bakışta anlayamayabilecek olsa da ve bu ismin çok gizemli ve özel bir anlama geldiğini sanacak olsa da, dna son derece sıradan, kimyasal bir moleküldür. kimya bilimi dahilinde bütün moleküller bu şekilde uzun, tanımlayıcı ve bir miktar da "artistik" sayılabilecek isimler alırlar. örneğin sıradan bir kimyasal olan bir diğer maddenin adını verelim: trifluoromethanesulfonate. hele ki eğer dna'nın adını karmaşık buluyorsanız, bir de her gün yudumladığınız kahvenizin içerisinde bulunan "kafein"in kimyasal adını deneyin: 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione!

  yani dna, ne özel bir isimdir, ne de özel bir artısı vardır. dna’yı belki de "özel" kılan tek şey, her kimyasal maddenin kendine ait bir özelliği olduğu gibi, dna’nın da kendine ait bir özelliği olması ve bu özelliğin, bizim ilgimizi çeken bir şekilde, kalıtım alanında "görev alması"dır (bir önceki yazımızdaki "görev" tanımını hatırlayınız). yani örneğin gözlerinizin ıslak kalmasını sağlayan gözyaşınızın da kimyasal bir formülü bulunur. tek fark, gözyaşınızın gözlerinizi korumak ve duygularınızı belli etmek gibi görevleri varken, dna’nın bir sonraki kuşağa aktaracağınız bilgileri taşıma görevi olmasıdır. dna’yı spot ışıklarının karşısına koyan bu kalıtımsal özelliğidir; ne daha azı, ne daha fazlası. aslında düşünüldüğünde, bunun da "özel" olmadığı görülecektir. çünkü zaten "kalıtım" dediğimiz olay da, biyokimyasal bir tepkime sonucunda, bir molekülün kendisini eşlemesi ve çoğalması demektir. bunun da herhangi bir özel yanı bulunmamaktadır.

  aşağıda, temsili ve en sık karşılaşabileceğiniz dna çizimini görüyoruz. gördüğünüz gibi dna, ikili bir sarmaldan oluşur. yani iki farklı doğru, birbiri etrafında kıvrılarak heliks bir yapıya bürünür:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…7808440_n.jpg

  bu yapı, tamamen fizik ve kimya yasaları etkisi altında bu şekilde olmaktadır. nasıl ki, daha önce de kısaca değindiğimiz gibi yağlar, su içerisinde mecburen küresel bir yapı oluşturuyorlarsa, bu yapıdaki kimyasal da mecburen heliks (sarmal) yapısı oluşturmaktadır. dolayısıyla şekil açısından da dna'nın diğer moleküllerden bir farkı yoktur.

  bu çizim her ne kadar genel yapı hakkında bilgi verse de ve bu şekilde çizilmesi çizerler için oldukça kolay olsa da, molekülleri sanki özel ya da başka varlıklardan farklıymış gibi göstermesinden ötürü, biz bu "kapalı çizim" yöntemini tercih etmiyoruz. bir aşağıdaki resmi incelerseniz, farkı anlayacaksınız. aşağıdaki çizimde, dna’nın gerçek yapısı görülmektedir. dna da, evren içerisindeki diğer bütün varlıklar gibi, yalnızca ve yalnızca sıradan atomlardan ve bunların farklı kombinasyonları olan moleküllerden oluşur. bu atomlar temel olarak karbon (c), hidrojen (h), azot (n), fosfat (p), oksijen (o) ve benzeridir ve her bir atom, aşağıda farklı renklerle gösterilmişlerdir:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…6971182_n.jpg

  görüyorsunuz… dna, sadece arka arkaya, birbirlerine zayıf veya kuvvetli kimyasal bağlar ile bağlanmış atomlardan ibarettir.

  peki dna, en küçük kalıtsal yapıtaşımız mıdır? elbette hayır, dna zinciri de daha küçük parçalara bölünebilir. bu daha küçük parçalara “nükleotit” denir (ki nükleotitler, daha önce de söylediğimiz gibi "hayat molekülleri" arasında yer alır) ve bu moleküller, dna sarmalını bir merdivene benzetecek olursak, merdivenin basamaklarını oluşturur. nükleotitler, kalıtım bilimi için oldukça önemlidirler. çünkü temel olarak, bilgiyi "taşıyan" parçalar nükleotitlerdir. nükleotitlerin farklı dizilimi, farklı anlamlar ifade eder. dolayısıyla nükleotitleri, eğitim hayatımızda da ezberlettikleri gibi "harfler" olarak düşünebiliriz. bu harfler, farklı şekillerde dizilerek, farklı kelimeler, farklı anlamlar ifade ederler.

  tıpkı bizim günümüzde kullandığımız son derece kompleks bilgisayar yazılım dilleri gibi, genetik olarak hücrelerimiz de bir şifreleme kullanırlar. bu şifreleme dilindeki harf sayısı, günümüz modern dillerine göre çok çok az olmakla birlikte, bu az sayıda harfin kodlayabileceği komut sayısı sınırsızdır.

  bunu bilgisayar üzerinden örnek vererek anlatabiliriz: bilgisayar programcıları, bilgisayarları programlamak için c, c++, basic, vb. diller kullanırlar. bu diller, ingilizce’ye oldukça benzerler, çünkü bu programlama dillerini yazan programcılar tarafından, günlük konuşma diline oldukça yakın olacak şekilde ayarlanmışlardır. ilk bilgisayar yazılımları, kesinlikle böyle basit bir dil kullanmamaktaydı ve mühendisler tek tek "1" ve "0"ları kullanarak programlama yapmaktaydılar. sonrasında, "bilgisayarların evrimi" sırasında yeni programlar yazıldı. bu programlar, "programı programlamaya" yarıyordu. temel olarak yaptıkları şuydu: ingilizceye benzer kelimeleri kullanabileceğiniz bir arayüz sağlamak. programcı, bu arayüze kolay kelimeleri yazmaktadır; arka planda ise program bunu yine "1"ler ve "0"lara çevirip işlemciye gönderir.

  örneğin klavyede yazdığınız bir kelimenin ekranda çıkabilmesinin tek nedeni, bastığınız her bir tuşun bilgisayara elektriksel sinyal olarak bir “komut” göndermesi ve bilgisayarın monitörde bulunan küçük, ışık saçan led’lerden birini, uygun renkte yakmasından ibarettir. bilgisayar ekranını güçlü bir büyüteçle incelerseniz, ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. klavyenizden giden elektrik sinyalleri, öncelikle bilgisayarınızın işlemcisinde değerlendirilirler (içerisindeki kod dahilinde) ve işlemci, ekrana yapması gereken işi bildirir. tüm bunlar, programcıların işlemciye bahsettiğimiz dilleri kullanarak yazdıkları programların, yani "bilgisayarların genetik materyali" dahilinde olmaktadır.

  işte nükleotitlerin farklı dizilimleri sonucu oluşan "anlamlı bütünler" ise (bunlara "gen" diyeceğiz), farklı işlemleri yapmak için özelleşmiş kodlar gibidir. buna az sonra geleceğiz, öncelikle bir noktayı aydınlatalım:

  tabii ki bilgisayarlar, insanlar tarafından "tasarlanan" makinalar olduğu için, canlılığı betimlemekte kullanmak çok da doğru değildir. zira canlılık, insan zekası tarafından son 50-60 yılda var edilen bilgisayarın aksine, yaklaşık 600 milyon yıl boyunca, akıl almaz sayıda denemeler sonucunda, adım adım evrimleşerek, elenerek, seçilerek oluşmuştur. "hurdalıktaki boeing" benzetmesine ya da "işte, bilgisayarın da bir yaratıcısı var, canlılığın da olmalı!" iddiasına bir diğer yazımızda zaten değineceğiz, o yüzden aklınızdan geçiyorsa bir miktar sabretmenizi rica edeceğiz. zaten bu yazımızda da bunlara az sonra, kısaca değineceğiz.

  bilgisayarda olduğuna benzer bir şekilde, canlılar da da 4 harften oluşan bir dil kullanır ve her bir harf, bir nükleotit tipini temsil eder. bu harfler, “a” (adenin), “t” (timin), “c” (sitozin) ve “g” (guanin)'dir. elbette ki aslında gerçekte hiçbir kimyasal üzerinde böyle harfler bulunmamaktadır. bu isimleri onlara biz, sonradan verdik. zira bu bahsedilen harfler, yalnızca kimyasal bazı yapılardır ve bir önceki yazıda açıkladığımız gibi, aslında önceden belirlenmiş bir "görev"leri bulunmaz.

  bilgisayar benzetmesinin kötü bir benzetme olmasının bir nedeni de şudur: canlılara "bilgisayar" olarak baktığınızda, bir grup mühendisin oturup tasarladıkları bir makina olarak düşünürsünüz ve bu sizi yanlış düşüncelere iter. çünkü bilgisayarları oluşturan parçalar canlılık özellikleri taşımazlar ve dolayısıyla canlıların etkilendiği unsurlardan aynı şekilde etkilenmezler. ve çünkü bilgisayarlar biyolojik bir evrim geçirmemişler, mühendisler tarafından tasarlanmışlardır. bu açıklama bile tam olarak doğru değildir, çünkü evrim aslında her yerdedir: aslında "teknolojinin evrimi" olarak düşünüldüğünde, binlerce yıllık bir geçmiş sonucunda, minik adımlarla bugün "bilgisayar" dediğimiz makinalara ulaştığımızı görürsünüz. hiçbir ürün, basit adımlar atmadan, olduğu son şekliyle var olamaz. canlılık da bu şekildedir. canlılar, bu yazı dizimizde anlatacağımız başlangıçtan, milyarlarca yıllık seçilim ve değişim sonucunda günümüzdeki halini almışlardır.

  düşüncelerinize kulak verelim: "şimdi telleri, dirençleri, transistörleri koysak, milyarlarca yılda bir bilgisayar oluşabilir mi?" diye soracaksınız. dediğimiz gibi, bunu diğer yazılarımızda ayrıntısıyla inceleyeceğiz. ancak unutmayınız ki, direnç, transistör vb. varlıklar bizim "canlı" dediğimiz organizmaların oluşmasını sağlayan kimyasal yapıya sahip değillerdir. dolayısıyla "üreyemezler" ve kendilerindeki bilgiyi yavrularına "aktaramazlar". bu bilgiyi aktarabilecekleri bir yapıları (yazımızın ana konusu olan "nükleotitleri") bulunmaz. bu sebeple daha sonra açıklayacağımız evrim mekanizmaları'nın hiçbiri işleyemez. işte tam olarak bu sebeple, evrim geçirmezler ve asla bir bilgisayar oluşturmazlar. ancak eğer ki bu şartları sağlayabilecek kimyasal yapıları olsaydı, üzerlerinde seçilim işleyecekti ve belki de, şu anda düşününce komik gelse de, hiç beklemediğiniz mekanizmalar üretebileceklerdi. ancak cansızları kullanarak, canlılığı betimlemek, cansızların tanımsal olarak "canlılık" özelliklerini taşımadıkları için doğru değildir. eğer yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda canlılık ve cansızlık doğru tanımlanırsa, düzgün betimlemelere ulaşmak daha mümkün olacaktır.

  buradan anlaşılması gereken şudur: evrim'i ve canlılığın başlangıcını anlayabilmemiz için, belli bir grup kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip molekül gruplarından bahsetmemiz gerekir. aklımıza gelen her atom, molekül ya da yapı, canlılık ile paralellik göstermeyecektir. yoksa tek tip değil, binlerce farklı tipte canlı olurdu, her birinin "canlılık" özellikleri farklı olurdu. ancak var olmuş, var olan ve var olacak her canlının ortak bir atası vardır ve o ata, var olan evren'imizin kuralları dahilinde, var olan dünya'mızın şartları çerçevesinde bizlerin yukarıda saydığımız "canlılık" özelliklerini kazanabilmiş ve aktarabilmişlerdir. her canlının dna'sı benzer yapıdadır, her canlının hücreleri üç aşağı beş yukarı birbirini andıracaktır (hatta her canlının genomu, belli bir miktar diğer herhangi bir canlıyla ortaktır, bu da ortak bir atadan geldiğimizi gösterir). ancak bizi ilgilendiren "canlılık molekülleri", yani canlılığı değerlendirmemiz için kullanabileceğimiz bileşikleri oluşturan moleküller; karbon (c), oksijen (o), hidrojen (h), nitrojen (n), fosfor (p), kükürt (s) ve birkaç diğer atomun farklı bileşimleriyle oluşan sayısız moleküldür. periyodik cetvelde önünüze gelen her atomla, canlılıktan bahsedemezsiniz.

  yani aklımızda şunu tutmamız gerekiyor: dünya üzerindeki cansızlık 4.5 milyar yıl önce dünya'nın oluşumuyla başlamıştır. günümüzdeki canlıların da, cansızların da yapısındaki her şey ama her şey, bu ilk başlangıçta (veya süreç içerisinde) dünya üzerine yerleşmiştir, bir kısmı da sonradan canlılara ya da cansızlara ait tepkimeler aracılığıyla üretilmiştir. bu varlıklardan bir grup, daha önce açıkladığımız ve gelecekteki yazılarımızda açıklayacağımız kimyasal bütünlüğünden oluştukları için, daha doğrusu maddeler bu şekilde birleştiği için bugün "canlılık" olarak tanımladığımız varlık grubuna evrimleşeceklerdir. bir kısmı ise, daha farklı yapıda oldukları için bugün bizim "canlılar" dediğimiz varlıkların özelliklerine sahip olamayacaklardır. burada bir "üstünlük"ten bahsetmek anlamsızdır. sadece iki farklı varlık grubundan bahsetmek gerekir. iki grup da tamamen benzer atom ve moleküllerden oluşmaktadır. sadece bu atom ve moleküllerin dizilimi, içerikleri ve son 4 milyar yılda geçirdikleri kimyasal evrim birbirinden farklıdır.

  tüm bu açıklamalardan sonra, şimdi tekrar konumuza dönelim: peki, dna'daki bilgileri taşıyan yapıtaşları, daha doğrusu "harfler" dediğimiz yapı taşları nelerdir?

  bu harfler, nükleotit denen dna’nın küçük parçalarının, bildiğimiz, kimyasal bir madde olan “baz” kısmında bulunan bir dizilimdir. bu dizilimde karbon, hidrojen, vb. atomlar bulunur. bu atomlar belirli bir şekilde dizilirse, ona adenin (a) deriz. başka bir şekilde dizilirse timin (t) deriz. başka bir şekilde dizilime guanin (g), bir diğerine ise sitozin (c, ing: cytosine) deriz. ancak biz onlara ne dersek diyelim, aslında bunlar sadece sıradan birer baz grubudur. birer kimyasaldır. ancak bu kimyasallar, bizim genetik yapımıza sahiptirler.

  aşağıda, bu kodlayıcı “harflerin” ya da kimyasal moleküllerin yapısını görebilirsiniz. görebileceğiniz üzere sadece sıradan atomların farklı dizilimleri sonucu bu moleküller oluşmaktadır:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…5540204_n.jpg

  ne kadar da birbirlerine benziyorlar değil mi? tek değişen, atomlarının dizilimi. ancak bu dizilimlerin farklı farklı olması, bu moleküllerin farklı kısımlarının aktif hale gelmesine ve farklı moleküllerle, farklı tepkimelere girebilmelerine sebep oluyor. bu farklı tepkimelerin toplamı da, bir varlığı "canlı" ya da "cansız" kılıyor. işte fark burada! ve anlaşılması gereken nokta da bu!

  devam edelim. nükleotitler, işte bu bazlarına göre isimlendirilirler. peki bir nükleotitin yapısı nedir? elbette ki, tıpkı evrendeki diğer tüm maddeler ve varlıklar gibi; atomlardan oluşan sıradan dizilimler. işte bir nükleotit dizilimi:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…7974509_n.jpg

  gördüğünüz gibi, nükleotit denen ve çocuğunuzun neye benzeyeceğine karar veren moleküller, son derece sıradan atom dizilimlerinden fazlası değil! bir fosfat (phosphate) grubu, bir şeker (sugar) grubu ve bir baz (base) grubu! daha fazlası yok.

  nükleotit dediğimiz molekül tipleri, sadece genetik materyalimiz ile sınırlı değil. örneğin size bir diğer nükleotit örneği verelim: adp. yani adenozin difosfat. bu da bir nükleotittir; ancak kimyasal evrim sırasındaki ardı arkası kesilmeyen seçilim sırasında, genetik materyali kodlayacak şekilde özelleşmemiştir. yani cansızlıktan, canlılığı evrimleştirecek olan yapılar içerisinde görevi bu olmamıştır. dolayısıyla günümüzde de bu yapı, herhangi bir genetik bilgi kodlamaz, enerji ile ilgili işlerde görev alır. ancak yapısal olarak oldukça benzerlerdir:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…2747316_n.jpg

  buradan anlaşılması gereken şudur: canlılık, bir "cansızlık çorbası" içerisinde, kimyasalların farklı şekillerde birbirlerine bağlanması, kırılması, birleşmesi, ayrılması sonucunda, 600 milyon yıl süren bir deneme-yanılma ve seçilim süreci sonucunda oluşmuştur. bu süre zarfında pek çok çeşit "canlı-benzeri bileşim" oluşmuş olabilir. ancak bunlardan sadece birkaçı dayanıklı olmuş ve seçilmiştir. işte günümüzdeki her canlının atası olan bu canlıların yapısındaki kimyasal özellikler, günümüzdeki her canlının hücrelerindeki kimyasal özellikleri temsil etmektedir. eğer onlar farklı şekilde hayatta kalabilseydi, günümüz canlı formlarının hücreleri de farklı yapıda olabilecekti. bunlara gelecek yazılarımızda zaten döneceğiz.

  bir diğer görselle devam edelim. nükleotitlerin kimyasal yapılarının basit çizimle gösterimi şu şekildedir:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…1191051_n.jpg

  işte nükleotitler, kimyasal özelliklerinden dolayı bağ kurmak zorunda oldukları diğer nükleotitler ile birleşirler ve bu birleşimin tümü, dna'yı oluşturur. dna sarmal (heliks) yapısının, bu nükleotitlerin de gösterilerek çizilen hali şu şekildedir:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…6818603_n.jpg

  bu dna sarmalının en altında dikdörtgene alınmış kısımda, fosfat-şeker-baz üçlüsünü ve dolayısıyla nükleotitleri görebilirsiniz.

  işte bu dna sarmalı, ökaryotlarda (zarla çevrili organelleri ve çekirdeği bulunan hücrelerde), upuzun bir şekilde hücrenin içerisindeki çekirdekte bulunur . prokaryot (zarla çevrili organelleri bulunmayan ve çekirdeksiz) hücrelerde ise hücrenin içerisinde, genellikle ortada, ancak çekirdek bulunmadığı için daha dağınık bir vaziyette bulunmaktadır. bu upuzun ve karmakarışık dna sarmalı yapısına “kromatin ipliği” ya da “kromatin ağı” denir. bunu da görelim:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…8654038_n.jpg

  yukarıdaki görsel son derece faydalıdır. en solda görülen spagetti tabağına benzeyen yapı, elbette ki bir tabak değildir, içindeki sarı yapı da spagetti değildir. bu sarı yapı, upuzun olan bir dna ağıdır. burada, milyarlarca dna bulunmaktadır. karmakarışık bir ağ şeklinde. mor renkli kap da, hücre çekirdeğidir. gösterilmemiş olsa da, hücre çekirdeği de, hücre sıvısının içerisinde bulunur.

  çıkarılan mavi oku takip ederseniz, dna heliks yapısına kadar geçişi görebilirsiniz. ancak en nihayetinde, hatırlatmak gerekirse, olan tek şey, atomların dizilimidir.

  aslında, bu karmaşık ağın içerisinde belirli bir düzen vardır. bu düzen çok önemlidir, çünkü hücre bölünmesi sırasında genetik bilginin aktarımında bu özel birimler görev alırlar. bu özel birimlerin adı “kromozom”dur. kromozomlar, dna’nın histon proteinleri tarafından sarılarak yoğunlaşması sonucu oluşan genetik birimlerdir. kromozomlar da şu şekilde görülürler:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…8461899_n.jpg

  bu görsel de son derece açıklayıcıdır. görebileceğiniz üzere hücre çekirdeğinin içerisinde özelleşmiş olarak bulunan bu dna yapıları, kromozomlardır. kromozomlardan yola çıkarak bazlara kadar yapılan açılımı, yukarıdaki görseli takip ederek bulabilirsiniz.

  her canlıda, evrimsel süreçleri sırasında edinilmiş farklı sayıda kromozom bulunmaktadır. kromozomlar en büyük dna gruplarıdır. kromozomların toplamında bulunan, bir canlının tüm genetik bilgisine genom adı verilmektedir.

  kısaca nükleotitlerin depolanması işlemi içerisindeki farklı genetik birimlere, farklı isimler verilmektedir. bunlar, şimdilik bizim için çok da önem arz etmiyor; ancak biyoloji'yi anlamak için elbette kritik öneme sahiptirler.

  peki, genler bu adım adım karmaşıklaşan yapının neresindedirler?

  genler, nükleotit dizilimlerinin anlam kazandığı bölgelerdir. burada anlam kazanmaktan kasıt, yine bilim-dışı ya da doğaüstü bir "anlam" değildir. canlıların, "canlılık özelliklerini" sürdürebilmeleri için üretmek zorunda oldukları çeşitli kimyasallar vardır (aslında dediğimiz gibi, bu kimyasalların varlığının toplamına "canlılık" denir). genler, bu kimyasalların salgılanma sırasını, biçimini, vb. özelliklerini etkiler ve bu bilgileri depolar. bu da son derece mantıklıdır: ilk canlılar evrimleşmeye başladıktan sonra, bu canlılığı sürdürebilecek kimyasal sentez işlemlerini, bunların sırasını, biçimini ve şeklini saklayan bir diğer molekül biriminin, yani genlerin bulunması, canlılara avantaj sağlayacaktır. kısaca bir kere genler oluştuktan sonra, canlılık kolayca sürdürülebilecetir. “gen” denen yapı, aslında dna’nın sadece belirli bir bölgesidir:

  https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/…3307584_n.jpg

  görebileceğiniz üzere genler, dna sarmalının belirli kısımlarıdır. bu kısımlar, anlamlı ifadeler halindedirler ve hücre tarafından gerektiğinde algılanır ve kullanılırlar.

  bilgisayar benzetimimize dönecek olursak, bilgisayarların da 1'ler ve 0'lar ile “konuştuğunu” söylemiştik. ancak bu 1'ler ve 0'lar tek başlarına hiçbir anlam ifade etmezler. hatta çoğu zaman, bunların uzun dizilimleri de anlam ifade etmeyebilir. ancak bunların belirli uzunluktaki dizilimleri, anlamlı bir hal alırlar. örnek verecek olursak, bir bilgisayar için 11101010 gibi bir dizilim anlam ifade etmeyebilir. ancak aynı dizilimi içerisinde barındıran fakat biraz daha uzun bir hali, 1110101000011101 dizilimi, anlamlı olabilecektir, örneğin bu bilgi, klavyeden gelen bir komut sonucu ekranda “a” harfinin çıkmasını sağlayabilir. bunu bilgisayalarda, 8-bitlik sistem (az önceki uzun sayıların her bir basamağı 1 bittir), 16-bitlik sistem, 32-bitlik sistem, 64-bitlik sistem, vs. şeklinde isimlendiririz. yani anlam bütünleri, 8'er, 16'şar, 32'şer ya da 64'er kümeler halinde okunmaktadır. örneğin az önce verdiğimiz kısa sayı 8 bitlik bir sayıdır, uzun sayı ise 16 bitlik bir sayıdır. eğer kullanılan bilgisayar veriyi 16 bit olarak okumaktaysa, 8 bitlik bir sayı anlam ifade etmeyebilecektir (ilki anlamsız olabilecektir). ancak ikinci sayı, o bilgisayar için bir anlam ifade edebilir. benzer şekilde, 8 bitlik verileri okumak üzerine özelleşmiş bir bilgisayar için bu iki sayı da anlamlıdır. ilk sayıyı okuyup bir işlemi yapan bu 8 bitlik bilgisayar, ikinci sayıyı okuduğunda önce ilk 8'liyi okuyarak bir öncekiyle aynı işi yapar, sonra ikinci 8'liği okuyarak bir diğer iş yapar. kısaca bilgisayarların kendi birimleri içerisinde ve insanlarla anlaşması bu şekilde olmaktadır.

  nükleotitler için de aynı durum geçerlidir. ancak bidliğimiz bütün canlılarda, istisnasız 3-bitlik okuma sistemi bulunmaktadır (bilgisayarlardaki gibi 8 bit, 16 bit, 32 bit gibi farklı tipleri yoktur). örneğin, tek başına at şeklindekli bir kodun hiçbir anlamı yoktur. ancak kod, atg olduğunda bir anlam ifade edebilmektedir. bu "anlam", "atg" diziliminin karşılık geldiği bir aminoasidin üretilmesidir (tıpkı bilgisayarlarda, klavyeden gelen bilginin ekrana aktarılması gibi). ancak yine de, üretilen bu tek aminoasidin hiçbir işlevi olmayabilir (benzer şekilde, yukarıdaki 8-bit okuyan bilgisayarın yapabildiği iki işlemin teker teker bir anlam ifade etmeyip, ikisi bir arada olduğunda bir anlam ifade etmesi gibi). benzer şekilde, atgttc şeklindeki bir dizilim de iki aminoasit üretmekle birlikte ("atg" ve "ttc" kodlarına karşılık gelenler) halen anlamsız olabilir. ancak ne zaman ki atgttcgtaacgtac gibi bir dizilime ulaşılır, o zaman bu kodun ürettiği aminoasitlerin birleşiminden oluşan protein, belirli bir işleve sahip olabilir ve bu “kelime”, hücre için “bölünmeye başla” komutu anlamına gelebilecektir. elbette bu kodları şu anda açıklamak amacıyla uydurmaktayız, ancak temel olarak konunun özünü vereceğini düşünüyoruz.

  dediğimiz gibi canlılar genetiğinde istisnasız her canlıda "3-bitlik sistem" vardır (ve bu da ortak bir atadan geldiğimize işaret eder) ve her 3 nükleotit (örneğin gca) bir aminoasidi kodlar. bu 3'lü kod sonucunda bir aminoasit üretilir ve bunların birleşimi proteinleri, bunlar enzimleri, enzimler de bizi "canlı" yapan reaksiyonları üretirler veya üretilmesini sağlarlar. tek bir aminosit, yukarıda izah ettiğimiz gibi tek başına belli bir anlam taşımayabilir. ancak aminoasitlerin farklı bileşimleri sayesinde, pek çok işi yapan, sonsuz sayıda protein üretilebilir. işte bu işi sağlayan, genetik açıdan anlamlı ifadelere de “gen” diyoruz.

  genler, sizin boyunuzdan saç renginize, vücudunuzun kıllılığından göz renginize, geçirebileceğiniz hastalıklardan kalıtsal olarak taşıyacağınız hastalıklara kadar her şeyi kod olarak saklarlar. bu kodlar, anlattığımız gibi a, t, c ve g harflerinin belirli dizilimleriyle saklanırlar. bu dizilimlerin "nasıl" olacakları ise, milyarlarca yıldır süren evrimle belirlenmekte ve değişmektedir. yani canlılık, bir başlangıçtan başladıktan sonra, farklı yönlere doğru bizim evrim ağacı olarak isimlendirdiğimiz yapıda türleşirken, her canlının barındırdığı genetik dizilim, çevre şartlarının etkisi altında adım adım değişmiştir. bu değişimler, hücreler içerisinde salgılanan kimyasalların yapısında, miktarında ve çeşidinde farklılıklara sebep olmuştur. bu farklılıklar da, hücrelerin kendilerinin farklı özellikler edinmesine sebep olmaktadır. işte bu farklı özelliklere sahip olanlar arasında, çevreye en uygun olanlar varlıklarını sürdürmeye devam edebilirler; böylece kendilerine bu farklı özellikleri veren genleri ürerken yavrularına aktarabilirler. işte bu şekilde, adım adım bir genetik birikimle türler farklılaşır ve değişirler.
  1 ... pitroipa