1. 1.
    dini sorgulayıp, dine dair her şeyi yok sayan, günümüzde ateizm ile insanların beyinlerini hipnoptize ediyorlar ve bu insanların bir çoğu ateizmi hiç sorgulamadan bilime güvenip dini tamamen reddediyor.

    isa mesih'in çarmıhta söylediği bir sözü vardır, Baba, onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.

    edit : ergen diyerek, aşağılayıcı veya küçümseyici bir cümle kurmadım, çünkü ateistlerin bir çoğu ergenlik çağında ateist olmaktalar.
    2 -1 ... ikinci nesil yazar