1. 1.
  Din ve ateizm. Bu iki düşüncenin nasıl yayıldığına bakalım.

  Din beyin yıkama, dayatma, baskı, şiddet, tehdit, korkutma, empoze etme yoluyla yayılan inanç sistemleri iken ateizm uzun araştırmalar ve analizler, okuma ve akıl yürütme sonucu ulaşılan bir bilinç düzeyidir.

  Din kültüreldir. Çünkü babadan oğula dayatmayla geçer. O yüzden hiçbir din dünyaya homojen dağılamamıştır. Hepsi belirli bölgelerde yayılmıştır.

  Ateizm ise evrenseldir. Ha elbette ki bazı yerlerde daha yaygınken bazı yerlerde yaygın olmadığı görülür ama dikkat edilirse yaygın olduğu ülkelerin amerika, isveç, norveç, finlandiya ve japonya gibi gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkeler olduğu görülür. islam ya da hristiyanlık neden uzakdoğuda yayılamazken ateizm buralara kadar yayılabiliyor, dünyanın dört bir ucuna uzanıyor? Çünkü ateizm evrensel bir düşüncedir, temelinde yalnızca insan aklı vardır.
  açık ve net bir şekilde görülendir.
  1 ... has kemalist