1. ?.
  türkiye'de islam ile beyni yıkanmışların genelde bilmediği, islam ile beyni yıkanmayıp müslüman olan insanlarında genelde farkında olduğu lakin önemsemedikleri gerçektir.

  ateizm bir dindir. ateist bir kimse dinsiz değildir. sadece tanrının var olmadığına inanır. tanrınn olmadığına inanmak tanrısallıkla ilgili bir görüş olduğu için ve hayatta insan aklının çözemeyeceği şeyler ile uğraştığı için bir din olarak sayılır.

  dinsizlik olarak tanımlanan ise; (bkz: agnostizm)

  evlatlarımızı bu yanlış bilgiden kurtaralım. laik olmayan ülkemizdeki okullarda öğretmenler ve evimizdeki ailelerimiz tarafından müslüman, hıristiyan, yahudi dinleri öğretiliyor ve başka bir din yok deniyor. sonra çocuk ateizmi öğrenirse bu da dinsiz diyor. türkiye'de insanların neredeyse yarısı agnostizm ve ateizm nedir bilmiyor. dinsiz diyor geçiyor.

  cahillik, yobazlık. ne derseniz deyin. ben daha bir şey demiyorum.
  5 -20 ... nakata
 2. 1.
  "ateizme din demek, kel birini saç rengiyle çağırmak gibidir."

  (bkz: don hirschberg)
  62 -3 ... dumlu
 3. 2.
  yanlış bir gerçekliktir. ateizm "tanrının olmadığına inanan" bir inanç biçimi değil, tanrının varlığını reddeden bir görüştür. reddetmek ve inanmamak başka kavramlardır. bu yüzden pek çok ateist, "allahın olmadığına inanıyorum" demez, " bir yaratıcının olduğu inancını reddediyorum " der. agnostikler üzerinden gidecek olursak ve götüme benzer bir örnekleme yapacak olursak "tanrının var olup olmadığının bilinemez" inanışıda bir dindir o zaman. ama bu bir inanış değil, görüştür. görüş ve inanış başka şeylerdir.

  yobazlık mı, cahillik mi ne derseniz deyin. ben daha bir şey demiyorum

  not: hay g.tüm akıllı meymenetsiz, eksi vereceğine cevap yaz cevap.
  5 -1 ... gvarab
 4. 3.
  Din bir şeye inanmak olduğuna göre , ateizm bir şeye inanmamak olduğuna göre ateizm bir din değildir. gayet kolay bi denklemdir ayrıca.
  4 ... xyzk
 5. 4.
  din kavramının tanımı:
  din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü. zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır.din tarihine bakıldığında, birçok farklı kültür, topluluk ve bireyde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu görülür. arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir

  ateizm kavramının kaba taslak tanımı:
  ateizm, tanrıya veya ruhsal varlıklara olan metafizik inançların reddedilmesi.var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir düşünce akımıdır.

  ya çok feci bi ironi var ortada, ya da ben kafayı buldum arkadaş.

  ya da ateist kardeşlerim* paradoks yapıyor.

  (bkz: dinsizliğin dini)

  ya da ben körüm sinyorcan.

  ya da edit imla lan.
  1 ... idioglossia
 6. 5.
  ateizm bir din değil, kavramsal bir boşluktur. zira din bir varoluş teorisine(mistik olanlara) inanmak demektir. ateizm ise herhangi bir varoluş teorisine karşı kayıtsız kalmaktır. dolayısıyla @2 yorumu gayette açıklayıcı düşmüştür.
  3 ... postmoderndervish
 7. 6.
  ben teşekkür ederim.

  evren bir tanrı tarafından yaratıldı mı?" "ölümden sonra yaşam var mı" diyorsunuz. bana hangi dine mensup kişi ve kişilerin bunun üzerine bir sorgulama yaptığını gösterebilir misiniz ? ya da bunu iddia edebilir misiniz ?
  - bir insan bir dine mensup olmadan önce bu soruları kafasında hep kurcalar zaten. bizi kim yarattı? dünyayı kim yarattı? öldükten sonra tekrar yaşayacak mıyız? ölünce ne olacak ki? vs. vs. soruları.
  bu soruları kafada kurcalamadan kabul eden insanlar var. bu insanlar ise aileleri tarafından ikna ve tek bir din üzerine eğitim ile kabul ettirmiştir. bu dünyanın her yerindeki çocuklara olan bir şeydir. çünkü her aile çocuğu ile aynı görüşte olmak ister. sizin evladınız olsa ve sizden farklı bir dinde olmasını ister miydiniz?

  din dediğimiz kavram, tanrı eksenli inanılan yazılı metinler ve bunlara karşı olan yükümlülük değil midir ?
  -dinin tanrı eksenli olması gerekmez. budizm mesela bir nevi ateizm dinidir. ayrıca dinin bir kutsal kitap ile bildirilmesi de gerekmez. göktanrı dini ve ya ateşperestlik kitap ile bildirilmemiştir. parodi dinlerde bir tanrı tarafından kitap ile bildirilmemiştir. tamamen kurguya dayalıdır.

  diğer soruların cevabının bir kısmını size önceki mesajda belirttim. agnostisizmi mesela.

  şunu eklemek istiyorum;
  ateizm bir dindir. bu din dünyanın bir tanrı tarafından yaratılmadığını ve bir tanrının asla olamayacağını ifade eder. e haliyle tanrı inancına ters düşer ve bu yüzden tanrılı dinleri reddeder. lakin tanrılı dinlerde ateizmi reddeder. ateizm islamiyet, hıristiyanlık, yahudilik gibi bir çok dinden daha eski bir dindir.

  ayrıca evet ateizm tanrı reddeder. neden? çünkü dünyayı tanrının yaratmadığına ve tanrının var olmadığını ifade eder. lakin
  islamiyette ateizmi reddeder. budizmi, göktengriyi, pastafaryanlıktaki uçan spagetti canavarını, yunan tanrılarını(zeus, hades, poseidon vs.), babil tanrılarını, frigya, roma, iskandinav ve japon tanrılarını, hint tanrılarını ve daha bir çok tanrıyı, böylelikle de dünyadaki bir çok dini reddeder.

  islamiyet, ateizm ve ya yahudilik bu dünya üzerindeki yüz binlerce dinden sadece bir tanesi hariç hepsini reddeder.
  agnostisizm ise bu reddedilen dinlerden sadece bir din daha fazlasını reddeder. böylelikle agnostisizmde dünya üzerindeki yüz binlerce dinden hepsini reddeder.
  -1 ... nakata
 8. 7.
  --spoiler--
  ateizm, tanrı'ya olan inançsızlıktır. tanrı fikrine dayalı "teist" dünya görüşünün reddi demektir. yani "tanrı'ya inanmamak" ya da "tanrı inancının yokluğu" anlamına geldiği söylenebilir.
  ateizm tanrı'nın "varolmadığına inanmak" demek değildir, tanrı'nın "varolduğuna inanmamak" demektir. bu noktaya dikkat ediniz, çünkü bu önemli bir fark. ateizm bir "inanç" değildir, fazladan bir açıklama, ya da bir öneri sunmaz ateizm.
  ateizm yalnızca belli bir inancın yokluğu demektir.
  --spoiler--
  1 -1 ... rosinha
 9. 8.
  ateizim din değildir. ateizim inancın yokluğunda inançsızlığa kapılmaktır.
  ... adli vaka
 10. 9.
  din olgusu insanları * kısıtlayan, farklı inançların üstün gelme çabasına eş değer olan bir kavram olduğu için ateizme bu perspektiften bakmak ve bir din olduğunu savunmak hiçbir açıdan makul olmadığı gibi, ateizme de haksızlıktır.
  2 -1 ... fink ployd