1. 1.
  katılınması mümkün olmayan tespittir.

  --spoiler--

  Ateizm Derneği ve ilahiyatçı Cemil Kılıç Konda'nın son raporunda ateistlerin sayısının artmasını değerlendirdi. Kılıç'a göre bugünün Türkiyesinde ateistler, Müslümanlara göre Kuran’a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor.

  --spoiler--

  ateistlerin ve hatta deistlerin Kuran'a daha uygun yaşadığını söylemek, kendi çıkmazlarını görmezden gelmekten başka bir şey değil. Şöyle ki; bir ateistin ,dinden döndü diye insanların boyunlarının vurulmasını , sevişti diye taşlanmasını , kadının yarım insanımsı sayılmasını, yakın akraba evliliğini onaylamasını, kölelik cariyelik mefhumunu benimsemesini, çocuk evliliğini onaylaması...vs. benimsemesi beklenemez. Beklenemediği gibi , görülmüşü de yoktur. Ekseri çoğunluk ateist/ deistler, ahlaklarını doğuştan gelen adalet duygusuyla evrensel ahlak ilkeleriyle, yani etikle temellendirirler. Ahlakı dinle temellendirdiğin zaman , çocuk evliliklerini ve-sair vicdanla bağdaşmayan dinden onay alan bütün kötü addedilebilen davranışları onaylaman gerekir. Sorunun etrafında dolaşarak veya öz eleştiri yapıyormuş gibi yaparak gerçekler görmezden gelinemez. Belki zamanı değil ama, sorunun kökenine inerek radikal çözüm üretseler ve yalnızca gerçeği anlatsalar yeterli. Ortadoğu coğrafyasında gerçeği anlatmak tabi ki sfinkter ister. Kim aydınlatma sürecine girdiyse , ya öldürüldü ya da ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Gerçeği, yalnızca gerçeği...

  (bkz: https://www.dw.com/tr/ila...ana-daha-uygun/a-46972680)
  ... sosyalhizm