1. 1.
    ateist kişilik bozukluğunun en büyük belirtilerindendir.
    1 -1 ... dendrobatidae