1. 1.
    doğrudur ,mesela bendeniz cennet kuşu açıktan '' ateistim'' deyip ,gizli gizli zeus'!a tapıyorum ..

    hoşe...?
    2 ... baris hemen simdi