1. 1.
  Bilindiği üzere bir kesim ateist, dinimizde hiçbir buluşun ve icadın olmadığını, bunların uydurma olduğunu iddia etmektedir. Öyleyse onlara bu hadisi sunuyoruz.

  233- Enes şöyle demiştir:
  Ukl (veya Ureyne) kabilelerinden bazı kimseler Medine'ye geldiler. Medine'­nin (havası onlara iyi gelmediğinden) karınları ağrıdı. Bunun üzerine Hz. Pey­gamber ssiiaüahu si-ybi w sefe^ onlara, yeni yavrulamış develerin süt ve idrarlarından içmelerini tavsiye etti. Onlar da (zekat) develerinin bulunduğu yere giderek Hz. Peygamber'in saibüâhu emrini aynen yaptılar, zamanla iyileştiler. iyileş­tikten sonra, Hz. Peygamber'in bu hayvanlara bakan görevli çobanını öldürerek ümmetin beytü'I-malına ait zekat develerini alıp kaçtılar. Hz. Peygamber suüaiahu bu haber gündüzün hemen ilk saatlerinde kendi­sine ulaşınca onları takip etmek üzere adam gönderdi. Bu kişiler güneş yükse­lince, adamları yakalayıp getirdiler. Hz. Peygamber el ve ayak­larının kesilmesini emretti. Bunların gözlerine mil çekildi. "Harre" denilen sıcak yere atıldılar, su istemelerine rağmen kendilerine su verilmedi.

  Tam 2800 sene önce yazılmış olan bu hadiste belirtilen deve idrarındaki sayısız şif-a mucizesi, halen daha bilimadamları tarafından keşfedilmemiştir. "Neden kimse dini kitaplardan ayetlerden hadislerden buluş yapamıyor" diyen Aziz Nesin bu hadisi gördükten sonra paramparça olmuştur.
  1 -2 ... nasyonalsosyalist
 2. 2.
  Aklı sıra ironi yaparak kafa karıştırma sevdasına düşmüş maymuncukların, skimsonik tespitlerinden bir bukle sunuyoruz sizlere. Ardından tsm solistlerimizin seslendireceği tokat yöremize ait güzel bir türkü ile yayınımıza devam edeceğiz.

  (bkz: ironi yaptım yer misin)
  -3 ... essekherifindamadi