1. 1.
    hazreti mevlana'nın medresesinde fırın işlerine bakan derviş.

    kerametinin odunsuz, gönül ateşiyle fırını yakmak olduğu söylenir.
    ... hislibiri