1. 1.
    ani öfke değişimleri geçiren erkektir. çok sinirlendiklerinde ateş püskürürler. mecazen değil bakın şahit oldum.
    ... the last airbender