1. 1.
    Devletinin yanında olması, Türk olması, Atatürkcü olması onu rahatsız etmiş ve Atatürkcü alevilere hakaret etme itliğini göstermiştir.
    ... misagi