1. 1.
    Kenan Evren 16 yaşında bir çocuğu astırınca "canilik", Atatürk 16 yaşında bir çocuğu astırınca "şartlar öyleydi", "atam bilir", "atam sen çok yaşa", diyen andaval kemalistlerin yanılgıya düştüğü karşılaştırmadır.
    2 -4 ... kaplanmustafa23