6

  1. 1.
    Atatürkün ulu ömder olduğuna ne şüphe ama rte için aynını diyemeyeceğim. O yüzden ya şurdan bi s.ktir git.
    #33276537 :)
  2. 2.
    atatürk ün ulu önder olduğu doğrudur. fakat tayyip ulu değil gulu gulu önderdir.
    #33276574 :)