1. 1.
  Tükürme?

  Atatürk'ün yöntemi ve yordamı günümüz politikacılarından biraz ayrıdır.

  Doktor joseph goebbels'in çok sevdiğim bir sözü vardır;

  "Politikacılar sorun yaratır, biz ise sorunları çözeriz."

  Atatürk'ün yolu da budur. (Özünde Atatürk goebbels'den daha yaslı olduğu icin doktor joseph'in yolu Atatürk'ün yoludur demek dogrusudur).
  ... alpertunna