1. 1.
  Yıllardır zihnimi meşgul eden sorunsal.
  Hukuk devrimi, dil devrimi vs. Tamam iyi güzel diyoruz da bu devrimlerin meşruiyeti, ahlaki ve felsefi olarak neye dayanır?
  Hukuki meşruiyet önemsizdir bu konuda, atatürk yaptığı her işi bir şekilde hukuki bir zemine oturtmayı başarmıştır.

  Bilimsel ve ussal açıdan haklı olmanız bu değişiklikleri yapmanıza meşruiyet sağlar mı?
  Örneğin, Bir köyün taptığı ağacı "bu batıl bir inançtır" diyerek sökmeye hakkımız var mıdır?

  Bakın kendisi bu konuda ne söylemiş:
  "ben, bâzıları gibi halkı ve ulemayı yavaş yavaş benim görüşlerimin derecesinde görmeye ve düşündürmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyorum ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Ben, bu kadar yıllık yüksek öğrenim gördükten, sosyal ve uygar hayatı inceledikten sonra neden halk seviyesine ineyim? Onları kendi seviyeme çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar."

  Yani diyor ki, ben sizden akıllıyım, öyleyse sizi arzu ve isteklerinizi gözetmeksizin belirli bir programa tabii tutarım.
  Şahsi fikrimi sorarsanız buna hakkı vardır derim. Evrimsel gelişimini sağlayamamış bir toplum ancak devrimsel ve sancılı değişimlerle çağdaş uygarlığı yakalayabilirdi.
  Ancak Bu konuda keskin sınırlar çizmemek lazım. Farklı Dünya görüşleri ne sahip olanlar farklı yaklaşabilir konuya.
  7 -7 ... ferdici
 2. 2.
  atatürk devrimi bir tanedir, anadoluyu avrupa ülkeleri işgalinden kurtarması. yaptığı reformlar "inklap" tır. bilginize.
  6 -4 ... indigo knight
 3. 3.
  devrimler türkiyeye mahsus değildir. 1. dünya savaşı sonrası galipler tarafından ortadoğuda her cumhuriyete, kendi meşrebine göre dikte edilmiştir. onun meşruiyetine bakılmaz. yenilmeyeceksin.

  ama bu konuyu, dünyayı osmanlıdan, veya türkiye cumhuriyetinden oluşuyor zanneden akp ve chp lillerle tartışmayacaksın...
  2 -4 ... badal
 4. 4.
  Meşru olmasa bu devlet hala var olmazdı.

  Ve bu vatanın evlatları olarak bizler o devrimleri sonuna kadar yaşatacağız.
  10 -3 ... designated
 5. 5.
  Komik buluyorum sadece.

  Osmanlı'nın yaptıkları meşru muydu? Yarın senin için kelleni alacağız dese kimse laf edemez. Seni sürüyorum 40 yıl kürek çekeceksin dese laf eden çıkmaz.

  Bunlar meşru mu?

  Otoriteye karşı otorite ile mücadele edersin.

  Barış istiyorsan savaşa hazır ol sözü boşuna değil. insanlara bir şeyi zorla yaptırmadan düzeni sağlayamazsın. Gayet meşrudur. Asli kurucu iktidar nihayetinde.
  8 -1 ... keyf kahyasi
 6. 6.
  istanbul’un fethini işgal sayan adamlar için meşru sorunsaldır.

  (bkz: Keşke yunan galip gelseydi)
  5 ... the godfather
 7. 7.
  yıllarca seçimsiz yönetilmiş bir halktan bahsediyoruz. şapka nedir ki?

  meydanlarda şapka takmadığı için asılan halk, bombalanan bir şehir varken bu soru saçma değil mı?
  2 -5 ... bittimiacaba
 8. 8.
  Müslüman atatürkçü olamaz.! Tabi ki meşrudur devrimleri. Ama bazıları hâlâ "bir gecede cahol koldok" derler cumhuriyetin ve laikliğin düşmanları. Beğenmeyen arabistana gitsin. Tağuta uymasın. Saygılar, sevgiler.《☆》
  -4 ... reality man
 9. 9.
  Devrim ve inkilap aynı şeydir. Reform da denilebilir.
  atatürk devrimleri meşru mudur sorunsalı
  ... ferdici
 10. 10.
  bakın arkadaşlar işte bu yazı demokrat aklın ürünüdür. ne sağdır ne soldur. adil ve özgürlükçü bir şekilde sorgulamaktır. fakat türkiye' nin bu yazıdaki zihni olgunlağa erişmesi en az 15 yıl alır zannediyorum.

  Ayrıca avrupa birliğine girmemiz içinde bu yüksek fehme ulaşmamız gerekiyor. çünkü ab uyum yasalarına göre de bu meşru tartışmaların yapılması gerekmektedir. Avrupa birliği sorgulanamaz, tartışılamaz, mutlak bilgili, mükemmel hayali birisini istemiyor. Saygı duymak isteyen, sevmek isteyen sevebilir fakat kimsenin tartışmaya açamadığı otoriter liderler; demokrasinin ruhuna aykırıdır. Bu sebeple tartışılmasını yasaklayan atatürkü koruma kanunu da fikrî özgürlüğe aykırıdır. işte bu sebeple türkiye demokrasisinin ve ab üyeliğinin önündeki engellerden birisidir.

  Edit: gelen bir mesaja istinaden 2009 yılı ab ilerleme raporundan bir bölümü aynen aktarıyorum. Burada hak ve özgürlüklere uygun olmayan kanunlar belirtilmektedirler. Bunun hakkında 2009 yılında yayınlanan bir çok haberde mevcuttur.

  "Ancak, yasal çerçeve halen ifade özgürlüğüne ilişkin yeterli güvenceyi sağlayamamaktadır ve
  sonuç olarak hâkim ve savcılar, ifade özgürlüğünü dar bir şekilde yorumlamaktadırlar. Halen
  301’inci maddeyi temel alan bazı kovuşturmalar yapılmakta ve mahkûmiyet kararları
  verilmektedir. Ayrıca, TCK’nın onur, şeref ve saygınlığa karşı işlenen suçlar (TCK’nın 125
  ila 131’inci maddeleri), kamu düzeni (214’üncü, 216’ncı, 217’nci, 218’inci ve 220’inci
  maddeleri) devlet güvenliği (305’inci maddesi), anayasal düzen (312’nci ve 314’üncü
  maddeler), müstehcenlik (226’ncı maddesi) başta olmak üzere, diğer birtakım hükümleri
  ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Ayrıca, TCK’nın 318’inci maddesi (halkı askerlikten
  soğutmak), Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanun, Türk Harflerinin Kabul ve
  Tatbiki Hakkında Kanun22
  uyarınca kovuşturmalar ve mahkûmiyet kararları devam
  etmektedir. Bu hukuki belirsizlik, gazetecileri, yazarları, yayıncıları, siyasetçileri,
  akademisyenleri ve diğer meslek gruplarını soruşturma, kovuşturma, mahkûmiyet ve hapis
  tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta ve dolayısıyla oto-sansüre neden olabilmektedir."
  (Ab ilerleme raporu-2009)

  https://www.google.com.tr...Vaw0_uZ1LeP3dc_DzjApVm_J0
  6 -12 ... kurmay albay