1. 1.
  büyük türk başbuğu ulu önder mustafa kemal atatürk'ün, bir diğer büyük türk başbuğu yavuz sultan selim han'a duyduğu saygı ve sevgiyi gösteren söylem.

  demek ki çağların değişip, büyük liderlerin sürekli bu millete yön vermesi bir tesadüf değil.

  atatürk, yavuz sultan selim han için "hazreti yavuz" ifadesini 3 mart 1924 tarihli hilafetin kaldırılmasına dair söylevinde kullanmıştır.

  yukarıda da bahsettiğim gibi, atatürk'ün büyük türk başbuğlarına olan sevgi ve saygısına yalnızca bir örnektir bu.

  aynı atatürk, dumlupınar zaferinden sonra "hektor'un öcünü aldık" demiştir örneğin.
  aynı söylemi, fatih sultan mehmet han, istanbul'u fethettikten sonra söylemiş, o da benzer şekilde "truva'nın intikamını aldık" demiştir.
  8 -5 ... tengir budun
 2. 1.
  "Hazreti yavuz" değil alaycı bir tavırla "Yavuz hazretleri" demiştir.

  --spoiler--
  Bu devletin ulularından Yavuz Hazretleri (924) tarih-i hicrisinde Mısır‘ı zapteylediği zaman orada idam eylediği Mısır hükümdarından baŞka, unvanı halife olan bir zat buldu. Halife sıfatının böyle bir Şahs-ı âciz tarafından kullanılması âlemi islâm için Şiyn olduğuna Şüphe etmediğinden o sıfatı Türkiye Devletinin kuvasına istinadettirerek ihya ve îlâ eylemek üzere aldı.

  --spoiler--
  2 -2 ... lesley mateas