1. 1.
  Okuyunca Atatürkün nasıl bir devlet adamı olduğuna, vakti olsa daha ne tarihler yazacağına dair fikir veren bir anıdır. Kahramanlıkların yerel seçimler uğruna değil *cumhurbaşkanlığı makamının kaybedilmesi pahasına yapıldığında işte böyle bir efsane olunabileceği görülmektedir.

  Altemur Kılıç'a ait Atatürk, Filistin ve Kutsal topraklar başlıklı köşe yazısının bir bölümünden alınmıştır.

  Bakanlar kurulu toplantısından sonra Gazi'nin huzuruna girdiğini ifade eden Hasan Rıza Bey, Atatürk'ün kendisine Suriye ve Lübnan konusunda anlattıklarını şöyle nakletmiştir;

  1937 Ocak ayında istanbula gelen Atatürk, beni Park Otele çağırttı. Gittiğimde kendisini sıkıntılı bir halde buldum. Bir şeyler söylemesini bekliyordum ki, dudaklarından şu cümleler döküldü:
  paşa biliyor musun ki ben, Cumhurbaşkanlığını bırakıp, Hataya çete reisi olacağım. işi silahlı bir hareketle halletmek zorunda kalırsak, tutacağım yolu da çoktan kararlaştırmış bulunuyorum. Böyle bir durumda derhal devlet reisliğinden, hatta mebusluktan istifa edeceğim, serbest bir Türk vatandaşı olarak, bu işte çalışan arkadaşlarla beraber, Hatay topraklarına geçeceğim. Bildiğin gibi, bunun her zaman imkânı ve çok emin yolları vardır. Oradaki mücahitlerle ve anavatandan kaçıp bize katılacağından şüphe etmediğim kuvvetlerle, meseleyi yerinde ve içten halletmeye çalışacağım, isterse Türkiye hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilân eder ve hakkımızda takibat da yapar.

  Bir şey daha söyleyeyim; ben bugünkü (1937) Fransız idarecilerinin, Suriye ve Lübnana, öyle kolay kolay istiklâl vereceklerinden emin değilim. Zaten tatbikatı birtakım yersiz bahanelerle üç sene sonraya ertelemeleri de buna delil telâkki edilebilir. Binaenaleyh (buraya çok dikkat) biz hareketimizi onlara da teşmil ederek, kısa yoldan, gerek Suriye ve gerek Lübnanın özledikleri gerçek istiklâllerini temin edebiliriz...

  (Bkz. Hasan Rıza Soyak, Atatürkten Hatıralar, 2. cilt, Yapı Kredi Yayınları, 1973). (bkz: On Yıl Savaş Fahrettin Altayın hatıraları)

  Mustafa Kemal Paşa sadece Türk olduğunu ısrarla söylediği Hatayı kurtarmakla kalmayacak, yaygın bir kırsal gerilla savaşı örgütleyip; Lübnanlı ve Suriyeli Araplarla birlikte, onların bağımsızlıkları için, Fransız emperyalizmi ve sömürgeciliği ile savaşacakmış!

  (bkz: ataturk un avrupa ya verdigi filistin ultimatomu)
  6 ... cariyek
 2. 2.
  --spoiler--
  isterse Türkiye hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilân eder ve hakkımızda takibat da yapar.
  --spoiler--

  kimse benden bir diktatörün ağzından bu ifadelerin döküldüğüne inanmamı beklemesin.
  4 -3 ... umberto da silva junior
 3. 3.
  - Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.(Amasya genelgesi)

  - Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.türk milleti, egemenliğini, anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.egemenliğin kullanılması hiç bir surette hiç bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. hiç bir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz (1921 anayasası)

  - Türk milleti, halk idaresi olan Cumhuriyetle, idare olunur bir devlettir (Prof. iNAN, Afet; Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürkün El Yazıları, Ankara, 1969, s. 352)

  - Binaenaleyh, demokrasi prensibinin en modern ve mantıkî tatbikini temin eden hükümet şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclistedir (A.g.e.;s.411)

  - Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamın neye bağlı olduğunu bilmesi demektir (nutuk)

  - Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. Bir senelik hayat bu gerçeği bütün açıklığı ile kanıtlamıştır. Türkler demokrat hür ve sorumlu vatandaşlardır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir (31 ekim 1924 vakit gazetesi)

  ve lütfen siz de ağzından bu ifadeler dökülen kişinin bir diktatör olduğuna benim inanmamı beklemeyin. * *
  2 ... cariyek
 4. 4.
  atatürk'ün devrimci kişiliğini gösteren plandır. o devrimlerin lideridir. emperyalizmin tek karın ağrısıdır.
  1 -1 ... fidelcastro
 5. 5.
  (bkz: atatürk ün suriye ve lübnanla ilgili planı)
  ... uludagsozluk