1. 1.
    Asıl Milliyetçilik Budur! 
    Atatürk'ün milliyetçilik tanımı, Aynı toprak parçası üstünde yaşayan insanların millet olması için ilk şart, ortak bir geçmişe, kader birliğine, ortak bir gelecek hedefine sahip olmaktır. Milliyet bağı böylece maddi olmaktan çok manevi bir ilişkidir. Bu görüşü benimseyen Atatürk, milleti şöyle tanımlamaktadır: 

    Bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için "zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda ortak istekte samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda iradelerin ortak bulunmasına, gelecekte gerçekleştirilecek programın aynı olmasına, birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmaya" ihtiyaç vardır, işte bu ana şartları taşıyan bir insan topluluğu millettir.
    milliyetçiliği ırkçılık olarak algılayan güya "sagcı" kesim ya da ayrıştırıcı olarak gören güya "SOLCU" kesim iyice kafalarına koysun bu sübjektif millyetçilik tanımını!
    2 ... komunist musluman