1. 1.
  20 sene içinde ingilizleri, fransızları veya yunanlıları savaşta yenmek, monarşik sülale rejimini cumhuriyet'e çevirmek, bütün bir milleti uyandırmak, harf inkılabı yapmak, hilafeti sonlandırmak, modern bir türkiye cumhuriyeti yaratmak gibi mucizeler gerçekleştiren ulu önderimiz, birer matematik ve geometri kitabı da yazmıştır.

  Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, üçüncü Türk Dil kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında kendi eliyle Geometri isimli bir kitap yazmıştır. Bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesit, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı,eksi, çarpı, bölü, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı gerekçe gibi terimler Atatürk tarafından türetilmiştir. Bu konuyla ilgili Ömer L. Örnekol'un tarihsel bir anısını okumak için:
  http://www.biltek.tubitak...ket/matematik/ornekol.htm

  kaynak:http://www.tubitak.gov.tr
  4 ... goksunv
 2. 2.
  kitaptan çok kılavuz niteliğindedir.
  http://gereklitarama.bura...digi-geometri-kitabi.html adresinde okunabilir.
  2 ... ince herif