1. 1.
  Mustafa kemal atatürk bir gazete kurar ismide " minber" dir. Ortağı kemal Paşa ile ali Fethi okyardır. Amaç ittihat ve Terakki ye olan saldırıları basın yolu önlemek. Ayrıca yeni kurulan parti Osmanlı Hürriyetperver avam fıkrası nın sözcülüğünü yapmak.

  Ama gazete icin sermaye lazım Fethi Bey ve mustafa kemal ellerindeki para ile ticaret yapmak ister elde edilen gelir ile gazete çalıştırılacak ayrıca mustafa kemal annesi Zübeyde hanıma bir ev alacaktır.

  Ticaret bir tefeci ile yapılacaktır. Bankerin ofisine gidilir para verilir ama Senet sepet yapılmaz. Tefeci Muğla'dan gelen incirlerin istanbul da satıldığını söyler ama o gemi gelmez.

  Mustafa Kemal soluğu Fethi beyin yanında alır. Gemi ne oldu der. Fethi Bey in yanıtı gelir: " ne gemisi ne inciri birader, mükemmel dolandırıldık"

  Hemen tefeci takibe alınır Paşanın yaveri tefeciyi Galata Köprüsü'nde kıstırır. Köprüden atacakken adam korkar Paşanın parasını verir.

  işin garibi bütün para gazeteye erir gider Paşanın kurtuluş savaşında hiç parası kalmaz. Annesi para ister haber yollar. Halıları satın diye cevap yollar.

  Kaynak; falih Rıfkı Akay.
  2 ... benimhalaumudumvar