1. 1.
  Yıl 1937:
  Sürekli takip ettiği yazar Nizametin Nazif Abdülhamit'e hakarete varan yazılar yazması üzerine Atatürk'ün emriyle dolmabahçeye gelmiştir.Sonra mı ?
  Söz Atatürkte : (Nizamettin Nazif'in hatıralarından)

  "Yazını okuyorum. Hürriyetin ilân edildiği zaman küçük bir çocuk olman lâzım. Fakat tebrik ederim o günleri iyi canlandırıyorsun. Yalnız Abdülhamid'i hiç sevmediğin belli.
  Sevme Abdülhamid'i. Gene de sevme ! Fakat sakın hatırasına hakaret edeyim deme. Senin neslin biraz daha temkinli kararlar vermeye alışmalı. Bak çocuk ! Şahsi kanaatimi kısaca söyleyeyim:
  Tecrübe göstermiştir ki toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun ahvali meşkûk (Ne olacakları şüpheli) ve hudutları yalnız düşmanlarla çevrili bir büyük devlette Abdülhamid'in idare tarzı âzami müsamahadır (en yüksek hoşgörüdür). Hele bu idare on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında tatbik edilmiş olursa..."
  1 ... karniyarik ici