1. 1.
    Atatürk ün izlerini, eserlerini silmek için bir takım kurum ve kuruluşları satmaktır.

    Sonuçta ilerde artatürk ile anabileceğimiz pek az kanıt olsun istenmektedir.
    ... yalnizca deli yalnizca sair