1. 1.
  atatürk tarafından söylenmiş özlü sözlerdir.
  #6001060 :)
 2. 2.
  NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE!!
  #6001069 :)
 3. 3.
  sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
  #6001088 :)
 4. 4.
  ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.
  #6001105 :)
 5. 5.
  ''Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.''
  #6001123 :)
 6. 6.
  hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır.
  #6001130 :)
 7. 7.
  hayat amacı olmaya değer sözlerdir. bir tanesi de şöyledir:

  - çalışmadan, yorulmadan, başarmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık hâline getirmiş milletler, evvelâ haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, en sonunda da istikballerini kaybetmeye makhûmdurlar.
  #6001151 :)
 8. 8.
  Bizim devlet idaresindeki ana programımız,CHP programıdır.Bunun kapsadığı prensipler,idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır.Fakat bu prensipleri,gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz,ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil,doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
  #6001152 :)
 9. 9.
  Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
  #6001827 :)
 10. 10.
  "Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz."
  #6002582 :)
 11. 11.
  Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.

  Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır.

  Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
  #6004835 :)
 12. 12.
  günümüzde dahi geçerliliğini sürdüren gereksiz ayrıntılar barındırmayan sözlerdir. (bkz: yurtta sulh cihanda sulh)
  #6004914 :)
 13. 13.
  Efendiler!

  Avrupanın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vâdisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupadan nasihat almak, bütün işleri Avrupanın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupadan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki, hangi istiklâl vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih, böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!
  #6009067 :)
 14. 14.
  "Büyük olmak için, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; memleket için hakiki mefkure ne ise onu görecek, hedefe yürüyeceksin.

  Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; fakat sen buna mütehammil olacaksın; önüne nihayetsiz manialar yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu maniaları aşacaksın.

  Bundan sonra da büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin."

  Mustafa Kemal ATATÜRK, 1929
  #6071722 :)
 15. 15.
  yoktur.
  #6071727 :)
 16. 16.
  Ne mutlu türküm diyene!
  #6071739 :)
 17. 17.
  (bkz: nutuk)
  #6071790 :)
 18. 18.
  Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu mustafa kemal atatürk ün söylediği, örnek alınması ve ders çıkarılması gereken sözlerdir;

  "maddi ve özellikle manevi gerileme korku ve acizlikle başlar."

  "fikirler şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez."
  #6194498 :)
 19. 19.
  (bkz: egemenlik kayıtsız şartsız milletindir)
  #6224709 :)
 20. 20.
  biz önemli değiliz.
  birşey önemlidir ki, Türkiye!
  Türkiye'yi sevelim.

  Gazi M.Kemal Atatürk
  #6224712 :)
 21. 21.
  efendiler...
  #6224731 :)
 22. 22.
  kendise laiklik nedir diye soran hocaya
  adam olmaktır demesidir.
  #6224737 :)
 23. 23.
  Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, islamın çıkarına uygunsa, kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz akıl ve mantıkla uyuşan bir din olmasaydı, en mükemmel din olmazdı, en son din olmazdı."
  M.KEMAL ATATÜRK
  #6353824 :)
 24. 24.
  "felaketlerde ümitsizliği başarılarda gururu yenmek gerekir."
  #7085936 :)
 25. 25.
  kanını taşıyandan başkasına inanma.
  #7086354 :)