1. 1.
  amerıka
  atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür türkiye'nin doğması yeni türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, atatürk'ün türk halkının işidir. şüphesiz ki, türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha basarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  john f.kennedy
  (a.b.d.başkanı, 10 kasım 1963)

  benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  franklin roosevelt
  (a.b.d.başkanı, 10 kasim 1963)

  asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. kendisi, türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. keza o, türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  general mc arthur

  sovyet rusya hariciye nazırı litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. bana avrupa'nın en kıymetli devlet adamının türkiye cumhurbaşkanı mustafa kemal olduğunu söyledi.

  roosewelt (franklen d.) 1928
  birleşik amerika cumhurbaşkanı

  dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

  chicago tribune

  savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  new york times

  insanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. o, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

  gladys baker(gazeteci)

  almanya
  o, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

  prof.walter l.wrıht jr.

  atatürk türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  alman volkischer beobachter gazetesi

  almanya, atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  berlin, alman ajansı

  ıstırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

  profesör herbert melzıg(tarihci)

  kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

  ıllustrierte dergisi

  o, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

  herbert melzıg

  fransa
  insanlığın bütün belirtileri o'nda kendini hemen gösteriyor.

  noelle gazetesi

  eski osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir türk devleti'nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. mustafa kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

  maurice baumant(profesör)

  çok büyük bir adamdı... bir siyasi dahiydi.

  excelsior gazetesi

  dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  le jour-echo de paris

  atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan türkler asla unutmayacaklardır.

  noell roger gazetesi

  karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

  claude farrer(yazar)

  bu günün türkleri, yüzyıllar önce avrupa'yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. ve bu aksam o büyük ölünün başında bekleyen türkiye, güçlü ve dipdiri türkiye'dir.

  pierre dominique(gazeteci)

  asırları aşan adam !..

  fransa, paris basını

  akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

  albert lebrun

  fransız cumhurbaşkanı

  mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. o memlekete, bulabilecek en şerefli isim o'na verilmiştir.

  mercel sauvage(gazeteci)

  bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  gerrad tongas(yazar)

  atatürk öldü. barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. artık evrende barışı kimse garanti edemez. nitekim avrupalı devlet adamları; o'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  sanerwın gazetesi

  atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

  paris-le temps

  yeni türk devleti ile ankara antlasması'nın imzalanması nedeniyle; "bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, mustafa kemallerle anlaştı" diyenlere fransız başbakanının mecliste verdiği cevap: dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman mustafa kemal ve o'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. böylesine kahraman bir andlasma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

  fransız başbakanı brıand

  sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "türklerin babası" yeni türkiye'yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı.

  kopenhag-nasyonal tidende

  milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı atatürk'tür.

  libre belgique gazetesi

  bulgaristan
  hiçbir memleket, yeni türkiye'nin ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.

  bulgar dness gazetesi

  kaynak: (`http://www.tsk.mil.tr/anitkabir/lidersoz.htm`)
  2 ... luciddreaming
 2. 2.
  tüm dünyanın önünde saygı ile eğildiği ulu önderimiz mustafa kemal atatürk' ün kendi ülkesinin nankör insanları tarafından sürekli hor görülmesi ve aşağılık şekilde eleştirmesi bütün bu güzel düşünceleri gölgede bırakmaya yeter de artar bile. ancak altın çamura düşse de değer kaybetmeyeceği için yüzyıllar geçsede bu üstün şahsiyetin adı dillerden düşmeyecektir.
  3 ... fikrizikri
 3. 3.
  genellikle timsah gözyaşı şeklin de gösterilen tepkilerdir.

  edit:bunun nesini kötü oyladınız anlamadım ya
  -1 ... bugsbunny