1. 1.
  (bkz: kemalizm)
  Atatürkçülük; atatürk ilkelerine ve türk devrimine bağlılıktır. O'nun yolunda yürümektir.

  cavit orhan tütengil'in "Atatürk'ü anlamak ve tamamlamak" kitabından:
  Atatürkçülük; her türlü gericiliğe, bağnazlığa, yobazlığa, dogmacılığa, boş inançlara karşıdır, çünkü akılcıdır.
  Atatürkçülük; baskı, korku ve bütün totaliter yönetimlere kesinlikle karşıdır, çünkü özgürlükçüdür.
  Atatürkçülük; bilim dışı her yöntem ve uygulamaya karşıdır, çünkü bilimsel ve gerçekçidir.
  Atatürkçülük; erkek ve kadın ayrımı yapan her düşünceye karşıdır, çünkü kadınla erkek arasında hak eşitliğini ilke sayar.
  Atatürkçülük; kültürde ve dilde yabancılaşmaya karşıdır, çünkü kültür ve dilde bağımsızlığın siyasal bağımsızlığın da koşullarından olduğuna inanır.
  17 -7 ... atipik
 2. 2.
  yaşam biçimidir.
  8 -2 ... selmagezinir
 3. 3.
  O'nu bütün yönleri, eserleri ile tanımak, benimsemek, sevmek, tanıtmak ve sevdirmektir*.
  en önemlisi ise Atatürkçülük; siyasi bir öğreti değil, bir dünya görüşüdür.türkiye'nin ve türk milletinin yapısına, gereksinimlerine en uygun, denenmiş ve başarılı sonuçları alınmış bir öğretidir.
  4 -1 ... atipik
 4. 4.
  öküzlük değildir. *

  http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=56258
  2 -1 ... chilavert
 5. 5.
  türk olmanın gereğidir.
  11 -2 ... gothic evil
 6. 6.
  öncelikle atatürkçülük nedir, ne değildir? doktrinleşmiş bir atatürkçülük yokken atatürkçülüğe neler atfettiğimizin farkında mısınız?

  ahlaklı olmak atatürkçülüğün gereğidir bazılarına göre, halbuki atatürk bu dünyaya yeni bir ahlak anlayışı getirmemiştir. atatürkün ahlak yolu diyebileceğimiz birşey yoktur ve hatta atatürk ahlak anlayışına göre ters düşebilecek aşklar yaşamış da olabilir. bir devlet adamı ve askerin özel hayatı bizi bağlamıyorsa ahlak anlayışı da bizi bağlamaz. dolayısıyla atatürkçülükle ahlaki değerleri bağdaştırmak yanlış olacaktır.

  atatürkçülüğün tam bir tanımı olmamasından dolayı biliyoruz heryere uzuyor lastik gibi ancak atatürkçülüğün tam bir tanımının olmaması da aslında rektörlerin bile atatürkçü olarak seçildiği bir ülkenin durumunun ne kadar "tanımsız" olduğunu ortaya koymuyor mu?
  1 -4 ... westphalia
 7. 7.
  anlamıyoruz milletçe, inatla anlamıyoruz. aptalca yakıştırmalar yapıyoruz atatürkçülüğe. atatürkçülük, atatürk'ü savunmak değildir. onun düşüncelerini savunmaktır. bu düşünceler de, asalım keselim, asmayalım da besleyelim mi? değildir. aksine; bilimi, düşünmeyi, çağdaşlığı işaret eden bir takım düşüncelerdir. bu bilim, çağdaşlık düşüncesini türk toplumuna yayma düşüncesi, atatürk tarafından ortaya atıldığı için, düşünce sisteminin adı atatürkçülük'tür.
  4 -2 ... thedewil
 8. 8.
  bu düşünce biçimini destekleyenler günümüzde iki gruba ayrılıyorlar;*

  1.atatürk'e laf söyletmeyen, söyleyinin ebesini siken, kendisi gibi düşünmeyenlere kin besleyen kişilerdir.

  2.atatürk'ün nutuk kitabını okumuş, onu anlamaya çalışmış, sadece duyduklarıyla değil bizzat araştırdıklarıyla kendisini atatürkçü ilan etmiş kişiler.

  iki grupta birden olmak imkansızdır. olunsa bile atatürkçü olmaz.

  not: kişisel bir görüşe dayalı bakış açısıdır.
  8 -1 ... yat yat yat ahlak polisi
 9. 9.
  Diğer bir avrupai adıyla kemalizm'dir.
  Kimisine göre ideoloji, kimisine göre ise değildir...

  ideoloji olmadığını savunanların tezi, ideolojilerin sabit olduğu, yeniliğe açık olmadığıdır. Lakin Atatürkçü düşüncenin her tür yenilenmeye açık olduğunu savunurlar.

  ideoloji olduğunu savunanlar ise, daha çok ideolojilerin arasında kendisine yer bulabilmiş olduğunun kabul edilmesiyle alakalıdır. Aynı zamanda diğer bir bakış açısıyıla, her ideoloji ister istemez çağa ayak uydurur, yeniliklerle bütünleşip farklılaşır. Bütün dünyada örnekleri bulunmaktadır. Yani iki bakış açısıyla da farklı tartışma ortamlarına konu olabilmektedir...

  Fakat önemli olan tartışma ortamına konu olması değildir! Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren önderin düşünce sistemidir bu bahsettiğimiz! Zorluklardan özgürlüğe adım atmamızı sağlayan fikirler topluluğudur, yaşam tarzıdır... Ülkemizi şu anda dahi kendisini farkettirmek istemeyen dış güçlere karşı oluşturacağımız kalkanın kaynağı olması gereken düşünceler birliğidir Atatürkçülük.
  1 ... eldaina
 10. 10.
  (bkz: kadro dergisi)
  (bkz: kadrocular)
  1 -1 ... ukala sukela