1. .
    olsa olsa zaman gazetesinde yazan bir yazardır kendisi.

    varolan bir topluluğu görmezden gelmesi, ölmüş bir ideolojinin arkasından böyle hararetli tartışması da apayrı bir tezattır.
    ... strategy