1. 1.
    bir reklam sloganını yanlış anlamamla ortaya çıkan, nik olabilitesi yüksek cümlecik.
    ... pilotmont 1