1. 1.
    Bir şarkı dizesidir. Abartı içerir.
    ... babacarlos