1. 1.
    içinde allah korkusu olmayan doktorlardır. evet.
    ... nevilevile